з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Головна Продукти для здоров'я Cерія «Біовіт»
Список бажань

amrita Лецитин, селен і вітаміни

Лецитин, селен і вітаміни, Лецитин, селен и витамины
Лецитин, селен і вітаміни Лецитин, селен і вітаміни Лецитин, селен і вітаміни Лецитин, селен і вітаміни
Рейтинг: 1/5

Форма випуску: 60 капс. по 500 мг.

Виробник: ТОВ «Вітера», м.Київ ексклюзивно для ГК «Амріта»

Одиниця: упак.

Наявність: є в наявності

220.00 грн.

В кошик


Швидке замовлення

Все Опис Фото (4) Відгуки (0) Як замовити? Хочете знижку?

Профілактика та уповільнення процесів старіння. Продукт рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування Інститутом гігієни та медичної екології ім. А.Н. Марзєєва Академії медичних наук України.

Лецитин - одне з основних речовин, необхідних для формування міжклітинного простору, нормального функціонування нервової системи, мозкових клітин, клітин печінки. Є основним транспортним засобом для доставки поживних речовин до клітин. Лецитин покращує процеси самоочищення організму від токсинів, нейтралізує дію вільних радикалів, активізує пам'ять, знімає нервову напругу, сприяє відновленню клітин печінки, нормалізує функції шлунково-кишкового тракту і легеневої системи.

Лецитин - основа всіх біологічних мембран людського організму. З лецитину складається 65% печінки, 30% мозкових тканин і 17% периферичних нервових волокон. Лецитин стимулює виділення жовчі, знижуючи його в'язкість, сприяє очищенню печінки. Жовч, що представляє собою суспензію нерозчинних у рідині компонентів, таких, як холестерин, солі жовчних кислот, знаходиться в стабільному зваженому стані і не розпадається на фракції, тільки завдяки присутності в ній лецитину. Зниження його концентрації в жовчі призводить до її розшарування і випадання холестерину в осад, що є причиною утворення жовчних каменів.

Вітамін С надає метаболічне дію, бере участь у регулюванні окислювально-відновних процесів, вуглеводного обміну, згортання крові, регенерації тканин. Поліпшує жовчоутворення, відновлює зовнішньо-секреторну функцію підшлункової залози.

Вітамін Е підвищує захисні можливості і попереджає старіння тканин всього організму. Має антиоксидантну дію, нормалізує процеси вільнорадикального окислення.

Вітамін В2 регулює процеси обміну речовин в організмі, бере участь у метаболізмі білків, жирів і вуглеводів. Покращує стан органів зору, робить позитивний вплив на нервову систему і моторику кишечника.

Вітамін В12 необхідний для нормального кровотворення, знижує концентрацію холестерину в крові. Впливає на функцію печінки і нервової системи. Підвищує здатність тканин до регенерації.

Селен забезпечує антиоксидантний захист у кожній клітині організму, має антиканцерогенними властивостями. Селен - найважливіший елемент антиоксидантного захисту організму. Вітаміни, флавоноїди, коензими не можуть замінити селен. При запаленні жовчного міхура селен використовується для поліпшення роботи печінки і нормалізації жовчеутворення.

Завдяки спільному дії комплексу речовин продукт «Лецитин, селен і вітаміни» володіє наступними властивостями:

 • сприяє нормалізації окисно-відновних процесів;
 • сприяє поліпшенню пам'яті і активізації розумових процесів;
 • знімає нервову напругу і сприяє зміцненню нервової системи, особливо в процесі і після значних нервових навантажень і стресів;
 • сприяє відновленню клітин печінки і нормалізації її функції;
 • сприяє поліпшенню регенерації тканин всього організму;
 • сприяє нормалізації вуглеводного обміну, а також покращує обмін інших речовин в організмі;
 • нормалізує і покращує енергетичний обмін на клітинному рівні в організмі;
 • нейтралізує дію вільних радикалів, має антиоксидантну активність;
 • сприяє активізації організму в процесі захисту від негативного впливу зовнішнього середовища, прискорює процеси самоочищення організму від токсинів, нормалізує функції шлунково-кишкового тракту;
 • сприяє зниженню рівня т.зв. «Поганого» холестерину (ліпо- протеїнів низької щільності) в крові і зменшенню відкладення його в судинній системі, збільшує вміст в крові ліпо- протеїнів високої щільності - «хорошого» холестерину (не відкладається на стінках судин).

Продукт рекомендований:

 • як загальнозміцнюючий засіб для підтримки функцій центральної нервової системи;
 • для профілактики серцево-судинних захворювань, хвороб шлунково-кишкового тракту, печінки;
 • з метою поліпшення мозкової діяльності, пам'яті;
 • при психоемоційному та фізичному перевтомі, депресивних станах, зниженні працездатності, а також літнім людям.

Склад: лецитин, вітаміни С, Е, В5, В2, В12; селен (гідроселеніт натрію), допоміжні речовини.

Загальна схема прийому: дорослим по 1 капс. 3 рази на день під час їжі.

Склад продукту забезпечує синергізм дії основних компонентів - лецитину з насіння соняшнику і мікроелемента селену

Дія:

 • покращує роботу мозку;
 • забезпечує живильну підтримку печінки;
 • живить нервові волокна і їх оболонки, легеневу тканину, клітини печінки;
 • знижує ризик ожиріння печінки, покращує метаболізм жирів;
 • нормалізує рівень холестерину і жирних кислот в крові;
 • володіє сильною антиоксидантною дією;
 • підвищує засвоєння вітамінів A, D, E і в кишковому тракті;
 • сприяє нормальній роботі ендокринної, статевої та імунної систем.

НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ


RUS


Лецитин, селен и витамины>

Профилактика и замедление процессов старения. Продукт рекомендован в качестве диетической добавки к рациону питания Институтом гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева Академии медицинских наук Украины.

Лецитин - одно из основных веществ, необходимых для формирования межклеточного пространства, нормального функционирования нервной системы, мозговых клеток, клеток печени. Является основным транспортным средством для доставки питательных веществ к клеткам. Лецитин улучшает процессы самоочищения организма от токсинов, нейтрализует действие свободных радикалов, активизирует память, снимает нервное напряжение, способствует восстановлению клеток печени, нормализует функции желудочно-кишечного тракта и легочной системы.

Лецитин - основа всех биологических мембран человеческого организма. Из лецитина состоит 65% печени, 30% мозговых тканей и 17% периферических нервных волокон. Лецитин стимулирует выделение желчи, снижая ее вязкость, способствует очищению печени. Желчь, представляющая собой взвесь нерастворимых в жидкости компонентов, таких, как холестерин, соли желчных кислот, находится в стабильном взвешенном состоянии и не распадается на фракции, только благодаря присутствию в ней лецитина. Снижение его концентрации в желчи приводит к ее расслоению и выпадению холестерина в осадок, что является причиной образования желчных камней.

Витамин С оказывает метаболическое действие, участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей. Улучшает желчеотделение, восстанавливает внешне-секреторную функцию поджелудочной железы.

Витамин Е повышает защитные возможности и предупреждает старение тканей всего организма. Обладает антиоксидантным действием, нормализует процессы свободнорадикального окисления.

Витамин В2 регулирует процессы обмена веществ в организме, участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов. Улучшает состояние органов зрения, оказывает положительное влияние на нервную систему и моторику кишечника.

Витамин В12 необходим для нормального кроветворения, снижает концентрацию холестерина в крови. Оказывает благоприятное влияние на функцию печени и нервной системы. Повышает способность тканей к регенерации.

Селен обеспечивает антиоксидантную защиту в каждой клетке организма, обладает антиканцерогенными свойствами. Селен – важнейший элемент антиоксидантной защиты организма. Витамины, флавоноиды, коэнзимы не могут заменить селен. При воспалении желчного пузыря селен используется для улучшения работы печени и нормализации желчеобразования.

Благодаря совместному действию комплекса веществ продукт «Лецитин, селен и витамины» обладает следующими свойствами:

 • способствует нормализации окислительно-восстановительных процессов;
 • способствует улучшению памяти и активизации мыслительных процессов;
 • снимает нервное напряжение и способствует укреплению нервной системы, особенно в процессе и после значительных нервных нагрузок и стрессов;
 • способствует восстановлению клеток печени и нормализации ее функции;
 • способствует улучшению регенерации тканей всего организма;
 • способствует нормализации углеводного обмена, а также улучшает обмен других веществ в организме;
 • нормализует и улучшает энергетический обмен на клеточном уровне в организме;
 • нейтрализует действие свободных радикалов, обладает антиоксидантной активностью;
 • способствует активизации организма в процессе защиты от негативного влияния внешней среды, ускоряет процессы самоочищения организма от токсинов, нормализует функции желудочно-кишечного тракта;
 • способствует снижению уровня т.н. «плохого» холестерина (липо- протеинов низкой плотности) в крови и уменьшению отложения его в сосудистой системе, увеличивает содержание в крови липо- протеинов высокой плотности - «хорошего» холестерина (не откладывается на стенках сосудов).

Продукт рекомендован:

 • как общеукрепляющее средство для поддержания функций центральной нервной системы;
 • для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, печени;
 • с целью улучшения мозговой деятельности, памяти;
 • при психоэмоциональном и физическом переутомлении, депрессивных состояниях, снижении работоспособности, а также пожилым людям.

Состав: лецитин, витамины С, Е, В5, В2, В12; селен (гидроселенит натрия); вспомогательные вещества.

Общая схема приема: взрослым по 1 капс. 3 раза в день во время еды.

Состав продукта обеспечивает синергизм действия основных компонентов - лецитина из семян подсолнечника и микроэлемента селена

Действие:

 • улучшает работу мозга;
 • обеспечивает питательную поддержку печени;
 • питает нервные волокна и их оболочки, легочную ткань, клетки печени;
 • снижает риск ожирения печени, улучшает метаболизм жиров;
 • нормализует уровень холестерина и жирных кислот в крови;
 • обладает сильным антиоксидантным действием;
 • повышает усвоение витаминов A,D,E и в кишечном тракте;
 • способствует нормальной работе эндокринной, половой и иммунной систем.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

натуральные препараты амрита

Відгуки / Отзывы

avatar

Фотографії товару / Фотографии товара

Лецитин, селен і вітаміни. Лецитин, селен и витамины Лецитин, селен і вітаміни. Лецитин, селен и витамины$ Лецитин, селен і вітаміни. Лецитин, селен и витамины Лецитин, селен і вітаміни. Лецитин, селен и витамины
натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль:

Додано!

Продовжити покупки Переглянути кошик ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ


Кількість товару можна змінити на сторінці оформленння замовлення