з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Шкідливі звички – мінус, корисні звички – плюс

Шкідливі звички – мінус, корисні звички – плюс

«Посієш думку – пожнеш вчинок. Посієш вчинок – пожнеш звичку. Посієш звичку – пожнеш долю». Ця східна мудрість – не просто гарний вислів, а дуже чітка інструкція до дії. Хочемо ми того чи ні, саме звички, причому не лише ті, яких всі зазвичай хочуть позбутися, але і ті, яких ми просто не помічаємо, задають темп і напрям нашому життю. І якщо ми хочемо керувати своєю долею, нам потрібно навчитися керувати звичками. Як це зробити? Американські коучі Скотт Янг і Стів Павлина незалежно один від одного розробили прості та ефективні методики. Їхні підходи дуже схожі, і ми вирішили об'єднати їх в цій статті у вигляді загальних рекомендацій.

Як відмовитися від безглуздих занять
Розробниця комп'ютерних ігор Ерін Хоффман якось сказала: «Коли ми говоримо про залежність – ми говоримо не про те, що люди роблять, а про те, чого вони не роблять, заміщаючи нероблення залежною поведінкою». І якщо ви, дивлячись нескінченний дурний серіал, сподіваєтеся, що ваше життя налагодитися з виходом останньої серії – не спокушайтеся. Ви тут же знайдете інший дурний серіал для перегляду, аби не впадати в спокусу зайнятися чимось корисним. Зосередьте свою енергію на тому, що потрібно робити, а не на тому, чого не потрібно. Тоді, щоб знайти час і життєві сили для нових захоплень, ви поступово відмовлятиметеся від старих звичок. Так, наприклад, активні заняття спортом погано поєднуються з курінням. Але як приохотитися до корисних занять?

Як почати робити те, що потрібно
Люди зазвичай вважають, що в них бракує часу на те, чим би їм хотілося зайнятися. Але, якщо розібратися, то декілька годин на день ми витрачаємо на різні дурниці. Отже час – не основна проблема. Людям, як правило, бракує енергії.

Ви, мабуть, не раз із захопленням говорили про якого-небудь свого знайомого: «Він присідає по сто разів щодня!». Яка самодисципліна, яка неймовірна сила волі! Насправді присідання не становлять для цієї людини проблеми саме тому, що він робить це щодня.

Те, що міцно увійшло до звички, не вимагає більше героїчних вольових зусиль. Ніхто не вважає подвигом, що чистить зуби щодня. Хоча в дитинстві багато хто робив це неохоче. Те, що доведене до автоматизму, дається легко, навіть якщо вимагає фізичних або розумових зусиль.

Скільки часу потрібно для формування звички?
Різні дослідники називають різні терміни – від 21 до 40 днів. В середньому, місяць. Але практикувати нове заняття потрібно щодня. Почніть з малого, приділяйте хоча б 15 хвилин фізичним вправам або вивченню іноземної мови. Багато хто прагне одразу отримати помітний результат. Але цей результат буде так само швидко загублений, якщо не продовжувати роботу. Заряд ентузіазму вичерпається, ви повернетеся до колишнього способу життя і все піде нанівець. Тому послідовність має бути іншою: спочатку виробіть звичку, а потім ця звичка приведе вас до успіху.

Крім того, 30 днів – це випробувальний термін не лише для вас, але і для звички. «Я підглянув цю ідею в принципі shareware-програм, – пише Стів Павлина, – можна безкоштовно викачати і спробувати так звану тріальную версію програми, і лише потім вирішувати питання щодо придбання повної версії». Не знаєте, чи підходить вам новий спосіб харчування? Випробуйте його протягом місяця, оціните результати і свої відчуття. Можливо, потім ви відмовитеся від нової звички, але зробите це свідомо, а не тому, що забракло духу дотримуватися вибраного курсу. За 30 днів ви ослабите вплив старих пристрастей і зможете вільніше експериментувати, поки не відшукайте те, що потрібно.

Багато хто боїться міняти щось назавжди. Простіше справлятися зі спокусами, коли знаєш, що по закінченню «випробувального терміну» ти зможеш повернутися до старого способу життя. Якщо захочеш, звичайно. Вставати раніше протягом 30 днів. Замінити солодощі сухофруктами – на 30 днів.

Зможете це зробити? Правильна відповідь: так. Навіть слабохарактерна людина здатна протриматися тридцять днів, якщо знайде для себе правильну мотивацію.

Вам потрібно запастися рішучістю пройти весь шлях до кінця. Не беріть на себе надто багато, добре продумайте, як нова звичка впишеться у ваше життя. Пам'ятаєте, що головне зараз – не добитися запаморочливих успіхів, а так би мовити, перепрограмувати себе і поглянути, як вам це подобається.

Отже, основні правила надбання корисної звички:


RUS


Вредные привычки – минус, полезные привычки – плюс

Вредные привычки – минус, полезные привычки – плюс

«Посеешь мысль – пожнешь действие. Посеешь действие – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь судьбу». Эта восточная мудрость – не просто красивое изречение, а очень четкая инструкция к действию. Хотим мы того или нет, именно привычки, причем не только те, от которых все обычно хотят избавиться, но и те, которых мы попросту не замечаем, задают темп и направление нашей жизни. И если мы хотим управлять своей судьбой, нам нужно научиться управлять привычками. Как это сделать? Американские коучи Скотт Янг и Стив Павлина независимо друг друга разработали простые и эффективные методики. Их подходы очень похожи, и мы решили объединить их в этой статье в виде общих рекомендаций.

Как отказаться от бестолковых занятий
Разработчица компьютерных игр Эрин Хоффман как-то сказала: «Когда мы говорим о зависимости – мы говорим не о том, что люди делают, а о том, чего они не делают, замещая неделание зависимым поведением». И если вы, смотря бесконечный глупый сериал, надеетесь, что ваша жизнь наладиться с выходом последней серии – не обольщайтесь. Вы тут же найдете другой глупый сериал для просмотра, лишь бы не впадать в соблазн заняться чем-то полезным. Сосредоточьте свою энергию на том, что нужно делать, а не на том, чего не нужно. Тогда, чтобы найти время и жизненные силы для новых увлечений, вы постепенно будете отказываться от старых привычек. Так, например, активные занятия спортом плохо сочетаются с курением. Но как же пристраститься к полезным занятиям?

Как начать делать то, что нужно
Люди обычно считают, что у них не хватает времени на то, чем бы им хотелось заняться. Но, если разобраться, то несколько часов в день мы занимаемся разной ерундой. Так что время – не основная проблема. Людям, как правило, не хватает энергии.

Вы, должно быть, не раз с восхищением говорили о каком-нибудь своем знакомом: «Он приседает по сто раз каждый день!». Какая самодисциплина, какая невероятная сила воли! На самом деле приседания не составляют для этого человека проблемы именно потому, что он делает это каждый день.

То, что прочно вошло в привычку, не требует больше героических волевых усилий. Никто не считает подвигом, что чистит зубы каждый день. Хотя в детстве многие делали это неохотно. То, что доведено до автоматизма, дается легко, даже если требует физических или умственных усилий.

Сколько времени нужно для формирования привычки
Разные исследователи называют разные сроки – от 21 до 40 дней. В среднем, месяц. Но практиковать новое занятие нужно каждый день. Начните с малого, уделяйте хотя бы 15 минут физическим упражнениям или изучению иностранного языка. Многие стремятся сразу получить заметный результат. Но этот результат так же быстро будет утерян, если не продолжать работу. Заряд энтузиазма иссякнет, вы вернетесь к прежнему образу жизни и все пойдет насмарку. Поэтому последовательность должна быть другой: сначала выработайте привычку, а затем эта привычка приведет вас к успеху.

Кроме того, 30 дней – это испытательный срок не только для вас, но и для привычки. «Я подсмотрел эту идею в принципе shareware-программ, – пишет Стив Павлина, – можно бесплатно скачать и попробовать так называемую триальную версию программы, и лишь затем решать вопрос о приобретении полной версии». Не знаете, подходит ли вам новый образ питания? Опробуйте его в течение месяца, оцените результаты и свои ощущения. Возможно, затем вы откажетесь от новой привычки, но сделаете это осознанно, а не потому, что не хватило духу придерживаться выбранного курса. За 30 дней вы ослабите влияние старых пристрастий и сможете свободнее экспериментировать, пока не отыщите то, что нужно.

Многие боятся менять что-то навсегда. Проще справляться с соблазнами, когда знаешь, что по истечению «испытательного срока» ты сможешь вернуть все на круги своя. Если захочешь, конечно. Вставать раньше 30 дней. Заменить сладости сухофруктами – на 30 дней.

Сможете это сделать? Правильный ответ: да. Даже самый слабохарактерный человек способен продержаться тридцать дней, если найдет для себя правильную мотивацию.

Вам нужно запастись решимостью пройти весь путь до конца. Не берите на себя слишком много, хорошо продумайте, как новая привычка впишется в вашу жизнь. Помните, что главное сейчас – не добиться головокружительных успехов, а так сказать, перепрограммировать себя и посмотреть, как вам это нравится.

Итак, основные правила приобретения полезной привычки:

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 7045
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: