з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Мрії сильних формують дійсність

Мрії сильних формують дійсність

Власне, що таке мрія? Залежить від того, хто і як мріє. Наприклад, людина хоче жити в достатку, але з року в рік займає скромну посаду на одному і тому ж підприємстві. Не підвищує свою кваліфікацію, не вимагає, щоб начальство по достоїнству оцінило його професіоналізм, а просто хоче одного разу прокинутися багатим. Така мрія є марною фантазією, яка в кращому випадку мирно проіснує з цією людиною до кінця його малозабезпеченої життя. У гіршому – доведе до неврозу чи депресії своєї недосяжністю.

Альтернатива – зробити свою мрію метою. Це куди більше висока планка, і щоб взяти її, потрібні роки тренувань і хороший розбіг. Почати можна прямо зараз!

Якою має бути мрія?
Мрії – спогади про майбутнє. Григорій Ландау

Не всі бажання заслуговують на звання мрії, і не кожна мрія здатна стати метою. Звичайно, чітких критеріїв в такому нематеріальному справі немає, але все ж розпізнати мрію, яку варто реалізувати, можна. Вона постійна. Не залежить від настрою і пори року. Де б ви не були, що б не робили, вона живе у свідомості і зігріває душу. Вона нешкідлива. Як би наївно це не прозвучало, але справжня мрія не руйнує чужого щастя і не заважає жити іншим.

Вона конкретна. Її можна представити й описати. І чого б вона не стосувалася, в центрі перебуваєте ви: виконання залежить від ваших якостей і вчинків. Вона досяжна. Якщо є теоретична можливість домогтися бажаного результату, має сенс приділити увагу і практичної.

Увага скептикам!
Думаючи про те, що ти можеш, або про те, що ти не можеш, в обох випадках ти правий. Генрі Форд

Часто за скупими емоціями і їдкою іронією ховаються люди, обтяжені минулими невдачами. Свою неготовність повірити у мрію вони маскують логікою і насмішками. Вже хто-хто, а вони знають – чудес не буває, мрії не збуваються. Найцікавіше, що по відношенню до них це дійсно так! Ронда Берн у своїй книзі «Секрет» назвала це законом тяжіння, а задовго до неї хтось сформулював його суть: «Думка матеріальна». Все, що відбувається в нашому житті, так чи інакше ми залучаємо самі. Ми говоримо: «Лише б нічого поганого не трапилося», а думаємо про що? Про те погане, що може статися. Його часто й отримуємо. Мрії – це ті ж думки. Тому й мріяти треба з розумом.

Правила мрії
Хто нікуди не пливе, для тих не буває попутного вітру. Монтень

Зрозумійте себе. Не тільки підлітки губляться від хаосу думок у своїй голові. Усвідомити своє призначення, почути поклик серця іноді складно і в зрілому віці. Особливо в суспільстві, перенасиченому стереотипами. Чого дійсно хоче жінка: вийти заміж або позбавитися від клейма «старої діви»? Народити дитину або покласти кінець пересудам про своє безплідді? Мрія – це рух до щастя, а не втеча від безвиході.

Озвучте. Якою б безглуздою не здавалася поставлена ​​мета, визнайте і полюбите її. Прагнути до чого-небудь – це найважливіша умова повноцінного життя, і краще уславитися мріють божевільним, ніж порожнім людиною без бажань.

Сформулюйте. Абстрактна мета не приведе до конкретних результатів. Скажімо, ви побажали жити у двоповерховому особняку – і ось отримуєте запрошення стати гувернанткою для доньки олігарха. Формально мрія збулася, адже у своїх мріях ви не уточнили, що будинок повинен бути вашим! Наділіть мрію фарбами, деталями, навіть термінами виконання. Ви повинні буквально помацати її, повірити в реальність виконання.

Мисліть позитивно. Сумніви, як ніщо інше, відкидають людини від мети. «Може, я не заслуговую підвищення?», «Напевно, я нецікава для чоловіків?», «Такі, як я, не їздять на крутих машинах». Подібних думок і близько не повинно бути. Гідна, можу, зроблю – і ніяк інакше! Дивлячись на літню траву, ви чітко знаєте, що вона зелена. Настільки ж чітко перед вами повинна стояти ваша мета.

Складіть план. Довгий шлях передбачає привали. Продумайте послідовність своїх дій і по черзі виконуйте кожне з них. Ця поетапність допоможе не втомитися в дорозі і стане зайвим приводом для того, щоб себе похвалити.

Живіть! Мрія не добрий молодець, якого потрібно чекати, сидячи біля вікна. Визначившись з метою, не забувайте просто жити: бути цінним співробітником, читати хороші книги, радувати близьких, телефонувати друзям, дивитися на небо... Нехай мрія буде вашим натхненням, супроводом, а не єдиною складовою життя.

Мрії мають украй мало спільного з манною небесною. Для того щоб вони здійснилися, людина повинна виконати величезну внутрішню роботу, часом навіть змінити свій погляд на світ. Тільки сильна особистість здатна прибрати зі свого шляху бар'єри, які сама ж і розставила. І неважливо, зважитеся ви на це в 25 або 50 років. Лариса Щербина

Думка експерта
Лілія Вряшнік, психолог Дитячої міської клінічної лікарні № 1 (Дніпропетровськ)

Коли людина мріє про гарний, виникає бажання діяти, рухатися, жити, знижується тривожність за майбутнє чи теперішнє. Щоб мрії ставали реальністю, треба чітко знати, чого насправді ви хочете. Уявіть мрію у вигляді яскравого образу, настільки докладно, як тільки зможете. Пофантазуйте про можливі шляхи її здійснення – це зробить мрію більш бажаною і близькою, з'явиться почуття впевненості у своїх силах. Так мрія перетворюється на реальну мету. Якщо такого відчуття не виникло, не засмучуйтеся. Можливо, ви не хочете задуманого справжньому, не повністю готові або боїтеся своїх бажань. Будьте чесними з собою. Прийде час, і в житті обов'язково з'явиться та сама, заповітна і здійсненна мрія.


RUS


Мечты сильных формируют действительность

Мечты сильных формируют действительность

Собственно, что такое мечта? Зависит от того, кто и как мечтает. К примеру, человек хочет жить в достатке, но из года в год занимает скромную должность на одном и том же предприятии. Не повышает свою квалификацию, не требует, чтобы начальство по достоинству оценило его профессионализм, а просто хочет однажды проснуться богатым. Такая мечта является бесполезной фантазией, которая в лучшем случае мирно просуществует с этим человеком до конца его малообеспеченной жизни. В худшем – доведет до невроза или депрессии своей недостижимостью.

Альтернатива – сделать свою мечту целью. Это куда более высокая планка, и чтобы взять ее, потребуются годы тренировок и хороший разбег. Начать можно прямо сейчас!

Какой должна быть мечта?
Мечты – воспоминания о будущем. Григорий Ландау

Не все желания заслуживают звания мечты, и не каждая мечта способна стать целью. Конечно, четких критериев в таком нематериальном деле нет, но все же распознать мечту, которую стоит реализовать, можно. Она постоянна. Не зависит от настроения и времени года. Где бы вы ни были, что бы ни делали, она живет в сознании и согревает душу. Она безобидна. Как бы наивно это ни прозвучало, но истинная мечта не рушит чужого счастья и не мешает жить другим.

Она конкретна. Ее можно представить и описать. И чего бы она ни касалась, в центре находитесь вы: исполнение зависит от ваших качеств и поступков. Она достижима. Если есть теоретическая возможность добиться желаемого результата, имеет смысл уделить внимание и практической.

Внимание скептикам!
Думая о том, что ты можешь, или о том, что ты не можешь, в обоих случаях ты прав. Генри Форд

Часто за скупыми эмоциями и едкой иронией скрываются люди, удрученные былыми неудачами. Свою неготовность поверить в мечту они маскируют логикой и насмешками. Уж кто-кто, а они знают – чудес не бывает, мечты не сбываются. Самое интересное, что по отношению к ним это действительно так! Ронда Берн в своей книге «Секрет» назвала это законом притяжения, а задолго до нее кто-то сформулировал его суть: «Мысль материальна». Все, что происходит в нашей жизни, так или иначе мы привлекаем сами. Мы говорим: «Лишь бы ничего плохого не случилось», а думаем о чем? О том плохом, что может произойти. Его часто и получаем. Мечты – это те же мысли. Поэтому и мечтать нужно с умом.

Правила мечты
Кто никуда не плывет, для тех не бывает попутного ветра. Монтень

Поймите себя. Не только подростки теряются от хаоса мыслей в своей голове. Осознать свое предназначение, услышать зов сердца порою сложно и в зрелом возрасте. Особенно в обществе, перенасыщенном стереотипами. Чего действительно хочет женщина: выйти замуж или избавиться от клейма «старой девы»? Родить ребенка или положить конец пересудам о своем бесплодии? Мечта – это движение к счастью, а не бегство от безысходности.

Озвучьте. Какой бы нелепой ни казалась поставленная цель, признайте и полюбите ее. Стремиться к чему-либо – это важнейшее условие полноценной жизни, и лучше прослыть мечтающим безумцем, чем пустым человеком без желаний.

Сформулируйте. Абстрактная цель не приведет к конкретным результатам. Скажем, вы пожелали жить в двухэтажном особняке – и вот получаете приглашение стать гувернанткой для дочки олигарха. Формально мечта сбылась, ведь в своих грезах вы не уточнили, что дом должен быть вашим! Наделите мечту красками, деталями, даже сроками исполнения. Вы должны буквально пощупать ее, поверить в реальность исполнения.

Мыслите позитивно. Сомнения, как ничто другое, отбрасывают человека от цели. «Может, я не заслуживаю повышения?», «Наверное, я неинтересна для мужчин?», «Такие, как я, не ездят на крутых машинах». Подобных мыслей и близко не должно быть. Достойна, могу, сделаю – и никак иначе! Глядя на летнюю траву, вы четко знаете, что она зеленая. Столь же четко перед вами должна стоять ваша цель.

Составьте план. Долгий путь предполагает привалы. Продумайте последовательность своих действий и поочередно выполняйте каждое из них. Эта поэтапность поможет не устать в дороге и станет нелишним поводом для того, чтобы себя похвалить.

Живите! Мечта не добрый молодец, которого нужно ожидать, сидя у окна. Определившись с целью, не забывайте просто жить: быть ценным сотрудником, читать хорошие книги, радовать близких, звонить друзьям, смотреть на небо… Пусть мечта будет вашим вдохновением, сопровождением, а не единственной составляющей жизни.

Мечты имеют крайне ма­ло общего с манной небесной. Для того чтобы они осуществились, человек должен проделать огромную внутреннюю работу, порою даже изменить свой взгляд на мир. Только сильная личность способна убрать со своего пути барьеры, которые сама же и расставила. И неважно, решитесь вы на это в 25 или 50 лет. Лариса Щербина

Мнение эксперта
Лилия Вряшник, психолог Детской городской клинической больницы №1 (Днепропетровск)

Когда человек мечтает о хорошем, возникает желание действовать, двигаться, жить, снижается тревожность за будущее или настоящее. Чтобы мечты становились реальностью, надо четко знать, чего на самом деле вы хотите. Представьте мечту в виде яркого образа, настолько подробно, как только сможете. Пофантазируйте о возможных путях ее осуществления – это сделает мечту более желанной и близкой, появится чувство уверенности в своих силах. Так мечта превращается в реальную цель. Если такого чувства не возникло, не огорчайтесь. Возможно, вы не хотите задуманного по-­настоящему, не полностью готовы или боитесь своих желаний. Будьте честными с собой. Придет время, и в жизни обязательно появится та самая, заветная и осуществимая мечта.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 3401
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: