з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Як стати оптимістом

Як стати оптимістом

Життєрадісні люди, які з усмішкою йдуть по життю, часто викликають заздрість у всіх інших. Вони щасливі та успішні, легко переживають невдачі, навіть якщо такі птрапляються, незважаючи ні на що знаходять у собі сили рухатися вперед.

Здається, це якийсь особливий дар – комусь дано, комусь ні. Але що робити, якщо від природи ти не наділений такою життєрадісністю, але сам розумієш, що вічна журба заважає жити й розвиватися? Хіба можна відключити критичне мислення, радіти без приводу, не звертати уваги на проблеми?

В загалі-то, можна. Мислення можна перелаштувати, тоді привід порадіти завжди знайдеться, а проблеми можна вирішувати, а не просто переживати без кінця. Щоб стати оптимістом, потрібно поводитися, як оптиміст. Відомо, що звичка породжує характер. Ми – це те, що ми робимо щодня. Якщо людина постійно ниє, то вона щодня практикується в нитті, якщо намагається мислити й діяти в позитивному ключі – то щоденне тренування перейде в новий тип поведінки, який і стане для цієї людини природнім. Тобто потрібно свідомо робити те, що в природжених оптимістів виходить інтуїтивно. Вправляйтеся в оптимізмі!

Те, що ви думаєте
Як писав Роберт Антон Уілсон у своїй книзі «Психологія еволюції», людський мозок поводиться так, ніби він складається з двох частин: Того, що Думає, та Того, що Доводить. «Думаючий може думати практично про все. (…) Як часто спостерігалося психіатрами й психологами, Той, що Думає  може придумати собі хворобу та навіть видужання.

Той, що Доводить – це набагато простіший механізм. Він працює за єдиним законом: що б не думав Думаючий, Той, що доводить, це доводить.(…) Таким чином, феміністки здатні вірити, що всі чоловіки (включаючи голодних бурлак, які живуть на вулицях) експлуатують усіх жінок (включаючи англійську королеву). Якщо Думаючий думає, що Сонце обертається навколо Землі, Той, що Доводить, послужливо організує сприйняття так, щоб воно відповідало цій ідеї; якщо Думаючий передумає й вирішить, що Земля обертається навколо Сонця, Той, що Доводить, організує свідчення по-новому.

Якщо Думаючий думає, що «свята вода» з Лурда вилікує його люмбаго, Той, що Доводить, буде мистецьки диригувати сигналами від залоз, м'язів, органів і т.д. доти, поки організм знову не стане здоровим. Звичайно, досить легко зрозуміти, що мозок інших людей влаштований саме так; набагато важче усвідомити, що так само влаштований наш власний мозок».

Отже, Той, що Думає, може думати, що ви здорові або хворі, щасливі або нещасні, гарні або некрасиві, успішні або неуспішні і т.д. Той, що Доводить у будь-якому разі буде знаходити підтвердження тому, що так воно і є. Так що уважно ставтеся до того, що ви думаєте. Хоча контролювати думки, звичайно, складніше за все.  Але можна впливати на них через слова та дії.

Те, що ви говорите
Бувають серйозні проблеми, які потрібно обговорювати – у конструктивному ключі, – а не замовчувати. Звичайно, іноді корисно вилити комусь душу. Але щодня «вантажити» навколишніх своїми проблемами – більшою мірою вигаданими або надто драматизованими – це дуже погана звичка.

Те, що ви виголошуєте вголос, зміцнює вашу внутрішню систему уявлень про себе та світ – саме на цьому побудований метод автотренінгу. Крім того, доведено, що коли ви відчуваєте якісь емоції й говорите про цей, ваші переживання підсилюються. Говорите, що вам страшно – відчуваєте ще більший страх, говорите, що засмучені – засмучуєтеся ще більше, ділитеся радістю – відчуваєте ще більшу радість.

Якщо близькі скаржаться, що ви завше ниєте, уявіть собі таку ситуацію. До вас приставили стража порядку, який штрафує вас за кожне висловлення в негативному ключі. Припустимо, по 50 гривень за кожний прояв песимізму, наприклад, «Це все даремно» або « У мене нічого не вийде». Можливо, ви б за пару годин спустили тисячу гривень, а потім навчилися б обходитися без скарг і похмурих пророцтв – зрештою, скільки можна втрачати гроші. Насправді – особливо, якщо ваша робота пов'язана зі спілкуванням – у такий спосіб ви втрачаєте гроші щодня.

Намагайтеся висловлюватися позитивно: не соромтеся говорити людям компліменти, і себе самого похваліть, якщо на це заслуговуєте. Дивиться на негоди з гумором. Кожна проблема – це прихована можливість.

Те, як ви рухаєтеся
Алан Піз відкрив широкій публіці справжнє значення мимовільних жестів. Тепер ази «мови тіла» знає навіть школяр. Потирання носа як правило означає обман, відкриті долоні – довіра, схрещені руки – це оборонна позиція, непевність, незгода зі співрозмовником. Але також Піз пише й про інше – не тільки наш психологічний стан відбивається на жестах і міміці, але й навпаки, приймаючи певну позу, ми впливаємо на свій настрій. Так що посмішка й жести, що свідчать про впевненість, відкритість, довіру до співрозмовника обов'язково відіб'ються на вашому внутрішньому стані.


RUS


Как стать оптимистом

Как стать оптимистом

Жизнерадостные люди, которые с улыбкой идут по жизни, вызывают обычно зависть у всех прочих. Они счастливы и успешны, легко переживают неудачи, даже если таковые приключаются, несмотря ни на что находят в себе силы двигаться вперед.

Кажется это некий особый дар – кому-то дано, кому-то нет. Но что делать, если от природы ты не наделен такой жизнерадостностью, но сам понимаешь, что вечная хандра мешает жить и развиваться? Разве можно отключить критическое мышление, радоваться без повода, не замечать проблем?

В общем-то, можно. Мышление можно перенастроить, тогда повод порадоваться всегда найдется, а проблемы можно решать, а не просто переживать без конца. Чтобы стать оптимистом, нужно вести себя, как оптимист. Известно, что привычка порождает характер. Мы – это то, что мы делаем каждый день. Если человек постоянно ноет, то он каждый день практикуется в нытье, если старается мыслить и действовать в позитивном ключе – то ежедневная тренировка преобразуется в новый тип поведения, который и станет для этого человека естественным. То есть нужно начать делать осознано то, что у прирожденных оптимистов получается интуитивно. Упражняйтесь в оптимизме!

То, что вы думаете

Как писал Роберт Антон Уилсон в своей книге «Психология эволюции», человеческий мозг ведет себя так, как если бы он состоял из двух частей: Думающего и Доказывающего. «Думающий может думать практически обо всем. (…) Как часто наблюдалось психиатрами и психологами (к вящей досаде их медицинских коллег), Думающий  может придумать себе  болезнь и даже выздоровление.

Доказывающий – это гораздо более простой механизм. Он работает по единственному закону: что бы ни думал Думающий, Доказывающий это доказывает.(…) Подобным образом, феминистки способны верить, что все мужчины (включая голодных бродяг, которые живут на улицах) эксплуатируют всех женщин (включая английскую королеву).

Если Думающий думает, что Солнце вращается вокруг Земли, Доказывающий услужливо организует восприятие так, чтобы оно соответствовало этой идее; если Думающий передумает и решит, что Земля вращается вокруг Солнца, Доказывающий организует свидетельства по-новому. Если Думающий думает, что «святая вода» из Лурда излечит его люмбаго, Доказывающий будет искусно дирижировать сигналами от желез, мышц, органов и т.д. до тех пор, пока организм вновь не станет здоровым. Конечно, довольно легко понять, что мозг других людей устроен именно так; намного труднее осознать, что точно так же устроен наш собственный мозг».

Итак, думающий может думать, что вы здоровы или больны, счастливы или несчастны, красивы или некрасивы, успешны или неуспешны и т.д. И Доказывающий в любом случае будет находить подтверждения тому, что так оно и есть. Так что внимательно относитесь к тому, что вы думаете. Хотя контролировать мысли, конечно, сложнее всего.  Но можно воздействовать на них через слова и действия.

То, что вы говорите

Бывают серьезные проблемы, которые нужно обсуждать – в конструктивном ключе, - а не замалчивать. Конечно, иногда полезно излить кому-то душу. Но ежедневно «грузить» окружающих своими проблемами – по большей мере выдуманными или чересчур драматизированными – это очень плохая привычка.

То, что вы произносите вслух, укрепляет вашу внутреннюю систему представлений о себе и мире – именно на этом построен метод аутотренинга. Кроме того, доказано, что когда вы испытываете некие эмоции и говорите об этом, ваши переживания усиливаются. Говорите, что вам страшно – испытываете еще больший страх, говорите, что расстроены – расстраиваетесь еще больше, делитесь радостью – ощущаете еще большую радость.

Если близкие жалуются, что вы без конца ноете, представьте себе такую ситуацию. К вам приставили стража порядка, который штрафует вас за каждое высказывание в негативном ключе. Допустим, по 50 гривен за каждое проявление пессимизма, вроде «Это все бесполезно» или «У меня ничего не получится». Возможно, вы бы за пару часов спустили тысячу гривен, а затем научились бы обходиться без жалоб и мрачных пророчеств – в конце концов, сколько можно терять деньги. На самом деле – особенно, если ваша работа связана с общением – таким образом вы теряете деньги каждый день.

Постарайтесь высказываться позитивно: не стесняйтесь говорить людям комплименты, и себя самого похвалите, если это заслужено. Смотрите на невзгоды с юмором. Каждая проблема – это скрытая возможность.

То, как вы двигаетесь

Алан Пиз открыл широкой публике истинное значение непроизвольных жестов. Теперь азы «языка телодвижений» знает даже школьник. Потирание носа как правило означает обман, открытые ладони – доверие, скрещенные руки – это оборонительная позиция, неуверенность, несогласие с собеседником. Но также Пиз пишет и о другом – не только наше психологическое состояние отражается в жестах и мимике, но и наоборот, принимая определенную позу, мы влияем на свой настрой. Так что улыбка и жесты, свидетельствующие об уверенности, открытости, доверии к собеседнику обязательно отразятся на вашем внутреннем состоянии.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2469
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: