з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Геть невпевненість! Ви можете все!

Геть невпевненість! Ви можете все!

У чому секрет успішності і лідерства? Як досягти поставлених цілей і отримати бажане? Сьогодні ці питання дуже популярні. Насправді секрет успіху дуже простий – впевненість у собі. Невпевненість у собі і страх невдачі, постійні сумніви у власних силах, самоїдство, шаблонне мислення, – головні речі, які не дають людям розвиватися.

Ви теж невпевнені в собі? Перевірте:

Значить, пора щось робити! Не чекайте, що прийде чарівник і одним помахом палички зробить з Вас успішну, щасливу, впевнену в собі людину. Робота над собою – ось головний чарівник на шляху боротьби з невпевненістю.

Існує чимало порад, як стати впевненою у собі людиною. Вам не обов'язково дотримуватися абсолютно всіх рекомендацій і правил. Виберіть ті поради, які найбільш близькі Вам, і просто спробуйте! У Вас все вийде, і вже зовсім скоро Ви будете згадувати з усмішкою, як всього боялися.

1. Думайте позитивно. Варто Вам змінити своє мислення, як зміниться все Ваше життя. Знаходьте у всьому позитивні сторони. Не зациклюйтеся на поганому, не шукайте погане в людях. Дивіться на світ і своє життя більш спокійно і позитивно, пам'ятайте, що Ви можете все, що Вам все під силу і насправді немає в світі ситуації, з якого Ви б не впоралися.

2. Слідкуйте за зовнішністю. Упевнені люди завжди виглядають чарівно. Але не тому, що вони ідеально красиві або дорого одягнені. Упевнені люди просто беззаперечно вірять, що виглядають гарно. Погляньте у дзеркало, подивіться на себе іншими очима. Ви повинні побачити свою красу. Некрасивих людей не буває. Повірте, дрібні недоліки є у всіх. Важливо навчиться не акцентувати на них увагу, як фізично, так і психологічно. Спробуйте розпрямити плечі, підніміть голову, відчуйте себе прекрасною людиною, і тільки тоді оточуючі теж побачать Ваші чарівність і красу.

3. Будьте особистістю. Навчіться самостійно мислити і приймати рішення. Не думайте, як усі, позбудьтесь стадного мислення. Вам щось дуже сподобалося? Скажіть про це! Ви не згодні з більшістю? Не бійтеся відстоювати свою точку зору. Не бійтеся робити компліменти, мати іншу позицію, не бійтеся запитувати, якщо чогось не знаєте. Будьте щирим. Не відштовхуйте людей своєю незворушністю і холодом. Не чекайте схвалення кожного свого кроку. Це Ваше життя, приймайте самі рішення, самі за них відповідайте, і тільки так Ви зможете дійти до вершини. Самі, своїми ногами.

4. Ставте цілі. Невпевнені люди не ставлять цілей, тому що не вірять, що у них може щось вийти, що вони чогось досягнуть. Оформляйте свої мрії в чіткі цілі, плануйте, як цього досягти. Почніть з найменшого: поставте перед собою невелику мету, зробіть все для її досягнення та відсвяткуйте перші перемоги над невпевненістю. Не бійтеся ставити високу планку, все залежить тільки від Вас. Людина може досягти абсолютно всього, що забажає, якщо буде наполегливо і цілеспрямовано над цим працювати.

5. Будьте вдячні й добрі. Цінуйте все те, що у Вас є в житті. Будьте вдячні за все, що отримуєте від життя, і за те, що дають Вам інші люди. Не заздріть. Завжди знайдеться той, хто має більше, ніж Ви. Постійне порівняння себе з іншими не допоможе Вам досягти більшого. Порівнюйте себе тільки з собою минулим: як Ви змінилися, чого нового навчилися. Аналізуйте, що Вам ще треба зробити для того, щоб досягти своєї мети. Допомагайте іншим людям у здійсненні їх мрії, будьте добрі, відкриті, і, повірте, люди також будуть Вам допомагати.

6. Не бійтеся людей. Ідіть першими на контакт, знайомтеся з новими людьми. Майстерність спілкування приходить тільки з досвідом. Не уникайте людей. Можливо, ще деякий час буде страшно і ніяково, але вже зовсім скоро Ви побачите, як легко і невимушено ведете розмову, виступаєте перед публікою. Почніть зі звичайних речей: познайомтеся з новими сусідами, поговоріть з колегою про однакові захоплення, запитайте людей на вулиці, як пройти кудись, спробуйте розговорити такого ж «тихоню», як Ви.

7. Любіть себе. Почуйте свої справжні бажання, займайтеся тією роботою, яка приносить Вам радість. Не бійтеся пробувати себе в нових іпостасях, робити те, чого раніше ніколи не робили. Будьте собою, балуйте себе, полюбіть себе і своє життя. Ви прекрасні! Життя прекрасне! Ви можете все!


RUS


Долой неуверенность! Вы можете все!

Долой неуверенность! Вы можете все!

В чем секрет успешности и лидерства? Как достичь поставленных целей и обрести желаемое? Сегодня эти вопросы очень популярны. На самом деле секрет успеха очень прост – уверенность в себе. Неуверенность в себе и страх неудачи, постоянные сомнения в собственных силах, самоедство, шаблонное мышление, – главные вещи, которые не дают людям развиваться.

Вы тоже неуверенны в себе? Проверьте:

Значит, пора что-то делать! Не ждите, что придет волшебник и одним взмахом палочки сделает из Вас успешного, счастливого, уверенного в себе человека. Работа над собой – вот главный волшебник на пути борьбы с неуверенностью.

Существует немало советов, как стать уверенным в себе человеком. Вам не обязательно придерживаться абсолютно всех рекомендаций и следовать всем правилам. Выберите те советы, которые наиболее близки Вам, и просто попробуйте! У Вас все получится, и уже совсем скоро Вы будете вспоминать с улыбкой, как всего боялись.

1. Думайте положительно. Стоит Вам изменить свое мышление, как изменится вся Ваша жизнь. Находите во всем положительные стороны. Не зацикливайтесь на плохом, не ищите плохое в людях. Смотрите на мир и свою жизнь более спокойно и положительно, помните, что Вы можете все, что Вам все под силу и на самом деле нет в мире ситуации, с который Вы бы не справились.

2. Следите за внешностью. Уверенные люди всегда выглядят очаровательно. Но не потому, что они идеально красивы или дорого одеты. Уверенные люди просто беспрекословно верят, что выглядят хорошо. Взгляните в зеркало, посмотрите на себя другими глазами. Вы должны увидеть свою красоту. Некрасивых людей не бывает. Поверьте, мелкие недостатки есть у всех. Важно научится не акцентировать на них внимание, как физически, так и психологически. Попробуйте распрямить плечи, поднимите голову, почувствуйте себя прекрасным человеком, и только тогда окружающие тоже увидят Ваши очарование и красоту.

3. Будьте личностью. Научитесь самостоятельно мыслить и принимать решение. Не думайте, как все, избавьтесь от стадного мышления. Вам что-то очень понравилось? Скажите об этом! Вы не согласны с большинством? Не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Не бойтесь делать комплименты, иметь иную позицию, не бойтесь спрашивать, если чего-то не знаете. Будьте искренне. Не отталкивайте людей своей невозмутимостью и холодом. Не ждите одобрения каждого своего шага. Это Ваша жизнь, принимайте сами решения, сами за них отвечайте, и только так Вы сможете прийти к вершине. Сами, своими ногами.

4. Ставьте цели. Неуверенные люди не ставят целей, так как не верят, что у них может что-то получиться, что они чего-то достигнут. Оформляйте свои мечты в четкие цели, планируйте, как этого достичь. Начните с малого: поставьте перед собой небольшую цель, сделайте все для ее достижения и отпразднуйте первые победы над неуверенностью. Не бойтесь ставить высокую планку, все зависит только от Вас. Человек может достичь абсолютно всего, что пожелает, если будет упорно и целенаправленно над этим работать.

5. Будьте благодарны и добры. Цените все то, что у Вас есть в жизни. Будьте благодарны за все, что получаете от жизни, и за то, что дают Вам другие люди. Не завидуйте. Всегда найдется тот, кто имеет больше, чем Вы. Постоянное сравнение себя с другими не поможет Вам достичь большего. Сравнивайте себя только с собой прошлым: как Вы изменились, чему новому научились. Анализируйте, что Вам еще надо сделать для того, чтобы достичь своей цели. Помогайте другим людям в осуществлении их мечты, будьте добры, открыты, и, поверьте, люди также будут и Вам помогать.

6. Не бойтесь людей. Идите первыми на контакт, знакомьтесь с новыми людьми. Мастерство общения приходит только с опытом. Не избегайте людей. Возможно, еще некоторое время будет страшно и неловко, но уже совсем скоро Вы увидите, как легко и непринужденно ведете беседу, выступаете перед публикой. Начните с малого: познакомьтесь с новыми соседями, поговорите с коллегой об одинаковых увлечениях, спросите людей на улице, как пройти куда-то, попробуйте разговорить такого же «тихоню», как Вы.

7. Любите себя. Услышьте свои истинные желания, занимайтесь той работой, которая приносит Вам радость. Не бойтесь пробовать себя в новых ипостасях, делать то, чего раньше никогда не делали. Будьте собой, балуйте себя, полюбите себя и свою жизнь. Вы прекрасны! Жизнь прекрасна! Вы можете все!

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 3190
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: