з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Аутотренінг: як надіслати правильний запит світу

Аутотренінг: як надіслати правильний запит світу

З часів фільму «Самая обаятельная и привлекательная» у нас виробилося досить скептичне ставлення до таких речей, як аутотренінг. А тим часом, це дуже простий і ефективний спосіб зламати закріплені роками негативні установки та «перепрограмувати» себе на досягнення успіху та благополуччя.

Відомо, що залежно від своїх внутрішніх переконань, людина притягує до себе певного роду людей і ситуації. Спілкування з навколишнім світом нагадує принцип роботи інтернет-пошуковиків – який запит відправляєш, такі відповіді і отримуєш. І якщо вам здається, що ви постійно наступаєте на ті самі граблі, значить, настав час міняти систему стійких уявлень про себе та життя.

В першу чергу необхідно скласти собі кілька афірмацій – це коротка позитивна фраза, яка містить образ або установку, яку ви прагнете закріпити у своїй свідомості. Ці словесні формули поліпшують психоемоційний стан і стимулюють позитивні зміни у вашому житті.

Афірмації складаються за такими правилами:

Приклади афірмацій:

  1. Кожен день приносить мені нові можливості та перспективи.
  2. Я прекрасно себе почуваю, повний сил та енергії.
  3. Мене оточують прекрасні однодумці.

Ми закріплюємо афірмації у своїй свідомості за допомогою аутотренінгу – тобто багаторазового повторення. Є різні методики, в основному рекомендується щодня приділяти 10-15 хвилин аутотренінгу в розслабленому, напівмедитативному стані, а також за будь-якої можливості повторювати афірмації про себе, – наприклад, при виконанні механічної роботи.

У першому випадку для проведення ефективного аутотренінгу, необхідно повністю відволіктися від сторонніх думок і зовнішніх подразників. Бажано перед самонавіянням досягти стану легкого фізичного стомлення – для цих цілей можна зробити зарядку. Усуньте всякий шум, відімкніть телефони та спробуйте розслабитися. Якщо не знаєте, як цього домогтися – вам допоможе ознайомлення з будь-якою найпростішою медитативною методикою. У кількох словах, ви повинні поступово розслабити всі м'язи й постаратися очистити свідомість від сторонніх думок і «емоційного шуму». Щоб зрозуміти, як відчувається розслаблення м'язів, проробіть просту вправу – витягніть уперед пряму руку й тримайте її у висячому положенні, максимально напружуючи, поки вона не почне помітно тремтіти. Потім розслабтеся, і нехай рука впаде, як батіг.

Коли ви досягнете стану спокою, починайте повторювати афірмації, поступово підключаючи емоції – ви повинні переконати та надихнути себе. Зрозуміло, словесні формули потрібно знати напам'ять, щоб не відволікатися на згадування.

Крім того, афірмації можна писати, малювати, вишивати, співати… Практика показує, що людина може спочатку до кінця не вірити в те, що він говорить, але багато разів повторивши це з потрібним емоційним посилом, напевно повірить у це. Тому кожен може налаштувати себе на те, щоб бути здоровим, красивим і успішним.


RUS


Аутотренинг: как отправить правильный запрос мирозданию

Аутотренинг: как отправить правильный запрос мирозданию

Со времен фильма «Самая обаятельная и привлекательная» у нас выработалось довольно скептическое отношение к таким вещам, как аутотренинг. А между тем, это очень простой и эффективный способ сломать сложившиеся годами негативные установки и «перепрограммировать» себя на достижение успеха и благополучия.

Известно, что в зависимости от своих внутренних убеждений, человек притягивает к себе определенного рода людей и ситуации. Общение с окружающим миром напоминает принцип работы поисковиков – какой запрос отправляешь, такие ответы и получаешь. Так что, если вам кажется, что вы постоянно наступаете на одни и те же грабли, значит, пора менять систему устойчивых представлений о себе и жизни.

Первым делом необходимо составить себе несколько аффирмаций – это короткая позитивная фраза, которая содержит образ или установку, которую вы хотите закрепить в своем сознании. Эти словесные формулы улучшают психоэмоциональное состояние и стимулируют положительные изменения в вашей жизни.

Аффирмации составляются по таким правилам:

Примеры аффирмаций:

  1. Каждый день приносит мне новые возможности и перспективы.
  2. Я прекрасно себя чувствую, полон сил и энергии.
  3. Меня окружают прекрасные единомышленники.

Мы закрепляем аффирмации в своем сознании  при помощи аутотренинга – то есть многократного повторения. Есть разные методики, в основном рекомендуется ежедневно уделять 10-15 минут аутотренингу в расслабленном, полумедитативном состоянии, а также при всяком случае повторять аффирмации про себя, – например, при выполнении механической работы.

В первом случае для проведения эффективного аутотренинга, необходимо полностью отвлечься от сторонних мыслей и внешних раздражителей. Хорошо перед самовнушением добиться легкого физического утомления – для этих целей можно сделать зарядку. Устраните всякий шум, отключите телефоны и постарайтесь расслабиться. Если не знаете, как этого добиться – вам поможет ознакомление с любой самой простой медитативной методикой. В общих словах, вы должны постепенно расслабить все мышцы и постараться очистить сознание от посторонних мыслей и «эмоционального шума». Чтобы понять, как ощущается расслабление мышц, проделайте простое упражнение: вытяните вперед прямую руку и держите ее на весу, максимально напрягая, пока она не начнет заметно дрожать. Затем расслабьтесь, и пускай рука упадет, как плеть.

Когда вы достигните состояния покоя, начинайте повторять аффирмации, постепенно подключая эмоции – вы должны убедить и вдохновить себя. Разумеется, словесные формулы нужно помнить наизусть, чтобы не отвлекаться на вспоминание.

Кроме того, аффирмации можно писать, рисовать, вышивать, петь… Практика показывает, что человек может изначально до конца не верить в то, что он говорит, но многократно повторив это с нужным эмоциональным посылом, наверняка поверит в это. Поэтому каждый может настроить себя на то, чтобы быть здоровым, красивым и успешным.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2493
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: