з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
«Живильна» – означає «жива»

«Живильна» – означає «жива»

Олія "Живильна" – це насамперед висококласний харчовий продукт, призначений для щоденного вживання, який є комплексом олій з ядер волоських горіхів холодного першого віджиму та кукурудзяної олії.

Цілюща цінність цієї збагаченої олії в тому, що вона є повноцінним джерелом вітаміну F, поліненасичених жирних кислот типу омега-3 і омега-6, коензиму Q10, вітамінів F, E, A, D і повного спектру мікро- і макроелементів.

Олія "Живильна" створена методом купажування, що робить дорогу горіхову олію більш доступною, але при цьому вона залишається повноцінним джерелом комплексу поліненасичених жирних кислот, дефіцит яких є причиною серцево-судинних захворювань.

«Живильна» є насамперед харчовою олією і призначена для широкого використання в повсякденній кулінарії, на відміну від «Олії горіха волоського 100%», яка використовується в оздоровчих програмах, програмах чисток і витрачається буквально по краплях, оскільки добувається вручну і її випуск обмежений!

Велика, 250 мл, пляшка «Живильної» і доступна ціна дозволять збагатити страви корисним вітаміном F, якого так не вистачає в звичайних оліях, до яких всі звикли!

Цей продукт відрізняється високим вмістом олії горіха волоського першого віджиму. Звичайний вміст дорогої олії в купажованих оліях становить від 0,2% до 10%.

При виготовленні "Живильної" використовується «жива» олія ядер добірних горіхів найвищої якості (висока якість олії підтверджена інститутами харчування Російської Федерації та України).

«Живильна» – альтернатива знеособленим рослинним оліям із супермаркетів
У супермаркетах ми купуємо доступну, але некорисну (а за даними вчених, небезпечну) для здоров'я олію – рафіновану і гідратовану. Втративши майже все, чим наділила природа олійні культури, така олія стає знеособленою (термін, що вживається фахівцями).

Рафінування. Під час цього процесу з олії усуваються шкідливі речовини і залишки органічних розчинників, які використовувалися при екстракції. З одного боку, це, звичайно ж, добре. А з іншого – не дуже, адже разом із шкідливими сполуками з олії вилучаються вітаміни і велика частина корисних речовин. Тому рафінована олія вважається біологічно неактивною, воно не має цінності для здоров'я. Зате така олія ідеальна для смаження – не чадить, не темніє при нагріванні і не має запаху.

У процесі гідратування олія обробляється водою для вимивання легких домішок, а виморожуванням з неї видаляються віск та інші важкі суспензії, що утворюють при низьких температурах мутний осад.

Завершальний етап очищення – дезодорування. Рафінована олія розчиняється в бензолі або гексані і повністю позбавляється смаку, запаху і залишків корисних речовин. Зверніть увагу – дезодорована олія буває двох марок – "Д" і "П". Без побоювання (але і без всякого задоволення) можна вживати тільки дезодоровану олію марки "Д" – на ній зручно смажити і пекти м'ясо, рибу, овочі та борошняні вироби. У дезодорованій олії марки "П" залишається занадто багато залишків хімічних розчинників, тому купувати її вам не радимо.

Олія «Живильна» містить тільки олію з ядер волоських горіхів, отриману методом холодного віджиму, і кукурудзяну олію, яка прирівнюється за цінністю до оливкової. Саме така комбінація дає нашому організму весь комплекс незамінних жирних кислот типу омега.

«Живильна» і олія горіха волоського 100% – альтернатива риб'ячому жиру і морепродуктам
Прийом Омега-3 у вигляді риб'ячого жиру може мати майже лікарську дію зі своїми протипоказаннями. Так відбувається безпосередній вплив на згортання крові і можуть виникнути проблеми з ранозагоюванням. Деякі дослідження показують, що риб'ячий жир, прийнятий з аспірином або ж діабетиками, може спричинити несприятливі ефекти у функціонуванні організму. Саме тому, перш ніж споживати риб'ячий жир, необхідно проконсультуватися з лікарем. А от олія горіха волоського і «Живильна» безпечні навіть для дітей.

Рекомендації щодо вживання «Живильної»:
«Живильна» – джерело енергії для розуму і серця. Тому додаючи цю вишукану олію в свій раціон, Ви проявляєте турботу про здоров'я життєво важливих органів. Олію з волоських горіхів і «Живильну» найкраще споживати в поєднанні зі свіжим часником, цибулею, йогуртом, соєвим сиром тофу, молоком з бобів сої і т.п.

Вона є незамінним компонентом здорового харчування, застосовується як салатна заправка і для втілення інших кулінарних фантазій. Рекомендується вагітним і жінкам, що годують грудьми, як добавка до будь-яких страв.

Літнім людям вона необхідна для зміцнення мікросудин головного мозку і сітківки очей. Дітям – для повноцінного статевого дозрівання. Сприяє зміцненню судинної і нервової системи. Рекомендується як добавка до страв без термічної обробки, що робить ці страви цілющою їжею.

Повноцінна «жива» олія для людей всіх груп крові (гіпоалергенна).
Харчова цінність олії "Живильної" доведена науковими дослідженнями фахівців Інституту Екогігієни і токсикології ім. Медведя МОЗ України та рекомендована до вживання всім категоріям населення як рослинне джерело незамінних жирних кислот.

Протиставляючи "Живильну" знеособленим оліям, присутнім на нашому ринку, ми можемо сказати, що використовуючи наш продукт, споживач отримає весь необхідний спектр вітамінів та поживних речовин, властивих сирочавленій олії горіха волоського.

Луцяк О.Д., Луцяк В.В.

RUS


«Живильне» - значит «живое»

«Живильне» – значит «живое»

Масло "Живильне" – это прежде всего высококлассный пищевой продукт, предназначенный для ежедневного употребления, который  представляет собой комплекс  масел из ядер грецких орехов  холодного первого отжима и кукурузного масла.

Живительная ценность этого обогащенного масла в том, что оно является полноценным источником витамина F, полиненасыщенных жирных кислот типа омега-3 и омега-6, коэнзима Q10, витаминов F, E, A, D и полного спектра микро- и макроэлементов.

Масло "Живильне" создано методом купажирования, что делает дорогое ореховое  масло более доступным, но при этом оно является полноценным источником комплекса полиненасыщенных жирных кислот, дефицит которых является причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

«Живильне» является прежде всего пищевым маслом и предназначено для широкого использования в повседневной кулинарии, в отличие от «Масла ореха грецкого 100%», которое используется в оздоровительных программах, программах чисток и расходуется буквально  по каплям, так как добывается вручную и его выпуск ограничен!

Большая, 250 мл, упаковка «Живильного» и доступная цена позволят обогатить блюда полезным витамином F, которого так не достаёт в  обезличенных маслах, к которым все привыкли!

Этот продукт отличается высоким содержанием масла ореха грецкого первого отжима. Обычно содержание дорогого масла в купажированых маслах составляет от 0,2% до 10%.

В качестве компонентов "Живильного" используется «живое» масло ядер отборных орехов наивысшего качества (высокое качество масла подтверждено институтами питания Российской Федерации и Украины).

«Живильное» – альтернатива обезличенным растительным маслам из супермаркетов
В супермаркетах мы покупаем доступное, но бесполезное (а по данным учёных, небезопасное) для здоровья масло – рафинированное и гидратированное. Утратив почти все, чем  наделила природа масленичные культуры, такое масло становится обезличенным (термин, употребляемый специалистами).

Рафинирование. В ходе этого процесса из масла устраняются вредные вещества и остатки органических растворителей, которые использовались при экстракции. С одной стороны, это, конечно же, хорошо. А с другой – не очень, ведь вместе с вредными соединениями из масла изымаются витамины и большая часть полезных веществ. Поэтому рафинированное масло считается биологически неактивным, оно не имеет ценности для здоровья. Зато такое масло идеально для жарки – не чадит, не темнеет при нагревании и не имеет запаха.

В процессе гидратирования масло обрабатывается водой для вымывания легких примесей, а вымораживанием из него удаляются воск и другие тяжелые взвеси, образующие при низких температурах мутный осадок.

Завершающий этап очистки – дезодорирование. Рафинированное масло растворяется в бензоле или гексане и полностью лишается вкуса, запаха и остатков полезных веществ. Обратите внимание - дезодорированное масло бывает двух марок – "Д" и "П". Без опаски (но и без всякого удовольствия) можно употреблять только дезодорированное масло марки "Д" – на нем удобно жарить и печь мясо, рыбу, овощи и мучные изделия. В дезодорированном масле марки "П" остается слишком много остатков химических растворителей, поэтому покупать его мы вам не советуем.

Масло «Живильне» содержит только масло из ядер грецких орехов, полученное методом холодного отжима, и кукурузное масло, которое приравнивается по ценности к  оливковому. Именно такая комбинация  даёт нашему организму весь комплекс незаменимых жирных кислот типа омега.

«Живильне» и масло ореха грецкого 100% – альтернатива рыбьему жиру и морепродуктам
Прием Омега-3 в виде рыбьего жира может иметь почти лекарственное действие со своими противопоказаниями. Так происходит непосредственное воздействие на сворачиваемость крови и могут быть проблемы с ранозаживлением. Некоторые исследования показывают, что рыбий жир,  принятый с аспирином или же диабетиками, может вызывать неблагоприятные эффекты в функционировании организма. Именно поэтому, прежде чем потреблять рыбий жир, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Масло же ореха грецкого и «Живильне» безопасны даже для детей.

Рекомендации по употреблению «Живильного»:
«Живильне» – источник энергии для ума и сердца. Поэтому добавляя это изысканное масло в свой рацион, Вы проявляете заботу о здоровье жизненно важных органов. Масло из грецких орехов и «Живильное» лучше всего потреблять в сочетании со свежим  чесноком, луком, йогуртом, соевым творогом тофу, молоком из бобов сои и тому подобными продуктами.

Оно является незаменимым компонентом здорового питания и применяется в качестве салатной заправки и для воплощения кулинарных фантазий. Рекомендуется беременным и кормящим в качестве добавки к любым блюдам. Пожилым людям необходимо для укрепления микрососудов головного мозга и сетчатки глаз. Детям – для полноценного полового созревания.

Способствует укреплению сосудистой и нервной системы. Рекомендуется в качестве добавки к блюдам без термической обработки, что делает эти блюда целебной едой. Полноценное «Живое» масло для людей  всех групп крови (гипоалергенное).

Пищевая ценность масла "Живильного" доказана научными исследованиями специалистов Института Экогигиены и токсикологии им. Медведя МОЗ Украины и рекомендована к употреблению всем категориям населения в качестве растительного источника незаменимых жирных кислот.

Противопоставляя  "Живильное" обезличенным маслам, присутствующим на нашем рынке, мы можем сказать, что используя наш продукт, потребитель получит весь необходимый спектр витаминов и питательных веществ, присущих сыродавленому маслу ореха грецкого.

Луцяк О.Д., Луцяк В.В.
натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 3068
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: