з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Зелений чай – прадавній антиоксидант

Зелений чай – прадавній антиоксидант

Зелений чай – це чай, що піддається мінімальному окисленню. Цей напій древніший за популярний нині чорний чай, і на батьківщині чаю, в Китаї, досі надають перевагу саме зеленому чаю. Спочатку чай вважався лікарським засобом. Його заварювали з корою і корінням інших рослин, оцінювали дієвість отриманого засобу, і так, методом проб і помилок, закладалися основи традиційної китайської медицини. Потім, в третьому столітті до н.е., зелений чай став напоєм для щоденного споживання.

Зелений чай, як і чорний, виробляють з молодих пагонів чайної рослини. При виготовленні чорного чаю чайний лист проходить такі стадії обробки, як зав'ялення, скручування, ферментація і сушка. При виробництві зеленого чаю дві стадії – зав'ялення і ферментація – виключають, щоб уникнути окислювальних процесів.

Такий технологічний ланцюжок дозволяє зберегти природні біологічно активні речовини свіжого листя. У зеленому чаї залишається майже весь об'єм катехінів і вітамінів (у 5-6 разів більше, ніж в чорному чаї) і дубильних речовин.

Цілющі властивості зеленого чаю пояснюються багатством його складу – він містить понад 300 хімічних речовин: вуглеводи, білки, макро- і мікроелементи, вітаміни. Концентрація кофеїну в чайному листі вища, ніж в каві, проте кофеїн в чаї (теїн) знаходиться в зв'язаному стані з таннідами, що забезпечує його м'яку дію. Зелений чай бадьорить і тонізує, але не викликає таких наслідків, як натуральна кава, чайний кофеїн не накопичується і не затримується в організмі.

Зелений чай містить:

Антиоксидантна дія
Завдяки флавоноїдам зелений чай перешкоджає передчасному старінню організму. Японські дослідники з'ясували, що любителі зеленого чаю живуть на 5-7 років довше за решту. Також було відмічено, що цей напій захищає від шкідливої дії випромінювання моніторів і телевізорів. У зеленому чаї міститься найпотужніший антиоксидант – поліфенол ЕГКГ (Епігаллокатехінгаллат), справжній руйнівник вільних радикалів. Дослідження показали, що ця речовина бореться з хворобою Паркінсона і хворобою Альцгеймера, може допомогти попередити рак  або уповільнити його розвиток. Зелений чай також сприяє виведенню солей, токсинів і шлаків, допомагає при алкогольному отруєнні, отруєнні наркотичними речовинами.

Зелений чай для регуляції ваги
Цей напій має цілий комплекс дій, які сприяють зниженню ваги. По-перше, він знижує апетит. По-друге, завдяки поліфенолам і кофеїну зелений чай підвищує швидкість метаболізму на 4% (без збільшення частоти сердечних скорочень). І по-третє – стимулює окислення жирів. Тобто вживання зеленого чаю дозволяє при тих самих навантаженнях спалити більше калорій.

Зелений чай для серцево-судинної системи
Напій допомагає попередити захворювання серця. Вживання зеленого чаю нормалізує артеріальний тиск і знижує рівень холестерину і цукру в крові. Як вже було сказано, зелений чай сприяє схудненню – тобто знижує основні фактори ризику серцево-судинних захворювань. Цей цілющий напій має судинорозширювальну дію, підтримує еластичність судин і укріплює їхні стінки, запобігає розвиток атеросклерозу.

Зелений чай для травної системи
Зелений чай містить ряд органічних кислот,  що позитивно впливають на травлення, збільшує секрецію шлункового соку. Його корисно пити перед їжею – він підвищує тонус травного тракту, сприяє жовчовиділенню, нейтралізує кислотність. При цьому слід врахувати, що при загостренні виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, гастритів з підвищеною шлунковою кислотністю або захворювань нирок зелений чай пити не рекомендується.

Екстракт зеленого чаю – потужна зброя проти старіння і зайвої ваги – входить до складу багатьох фітопрепаратів і продуктів здорового харчування. Екстракт зеленого чаю особливо ефективний у взаємодії з L-карнітином. Саме тому він є одним з основних компонентів L-Карнітин Форте – ефективного фітопрепарату, який регулює енергетичний обмін, сприяє нормалізації ваги і допомагає впоратися з фізичними і розумовими навантаженнями.


RUS


Зеленый чай – древнейший антиоксидант

Зеленый чай – древнейший антиоксидант

Зеленый чай – это чай, подвергающийся минимальному окислению. Этот напиток древнее популярного ныне черного чая, и на родине чая, в Китае, до сих пор предпочитают именно зеленый чай. Изначально чай считался лекарственным средством. Его заваривали с корой и корнями других растений, оценивали действенность полученного снадобья, и так, методом проб и ошибок, закладывались основы традиционной китайской медицины. Затем, в третьем веке до н.э., зеленый чай стал напитком для ежедневного употребления.

Зеленый чай, как и черный, производят из молодых побегов чайного растения. При изготовлении черных чаев чайный лист проходит такие стадии обработки, как завяливание, скручивание, ферментация и сушка. При производстве зеленого чая две стадии – завяливание и ферментацию – исключают, чтобы избежать окислительных процессов.

Такая технологическая цепочка позволяет сохранить природные биологически активные вещества свежих листьев. В зеленом чае остается почти весь объем катехинов и витаминов (в 5-6 раз больше, чем в черном чае) и дубильных веществ.

Целебные свойства зеленого чая объясняются богатством его состава – он содержит более 300 химических веществ: углеводы, белки, макро- и микроэлементы, витамины. Концентрация кофеина в чайном листе выше, чем в кофе, однако кофеин в чае (теин) находится в связанном состоянии с таннидами, что обеспечивает его мягкое действие. Зеленый чай бодрит и тонизирует, но не вызывает таких последствий, как натуральный кофе, чайный кофеин не накапливается и не задерживается в организме.

Зеленый чай содержит:

Антиоксидантное действие

Благодаря флавоноидам зеленый чай предотвращает преждевременное старение организма. Японские исследователи выяснили, что любители зеленого чая живут на 5-7 лет дольше остальных. Также было отмечено, что этот напиток защищает от вредного воздействия излучения мониторов и телевизоров. В зеленом чае содержится мощнейший антиоксидант – полифенол ЭГКГ (Эпигаллокатехингаллат), настоящий разрушитель свободных радикалов.  Исследования показали, что это вещество борется с болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера, может помочь предотвратить рак  или замедлить его развитие. Зеленый чай также способствует выведению солей, токсинов и шлаков, помогает при алкогольном отравлении, отравлении наркотическими веществами.

Зеленый чай для регуляции веса

Этот напиток обладает целым комплексом действий, которые способствуют снижению веса. Во-первых, он снижает аппетит. Во-вторых, благодаря полифенолам и кофеину зеленый чай повышает скорость метаболизма на 4% (без увеличения частоты сердечных сокращений). И в-третьих – стимулирует окисление жиров. То есть употребление зеленого чая позволяет при тех же нагрузках сжечь больше калорий.

Зеленый чай для сердечно-сосудистой системы

Напиток помогает предупредить заболевания сердца. Употребление зеленого чая нормализует артериальное давление и понижает уровень холестерина и сахара в крови. Как уже было сказано, зеленый чай способствует похудению – то есть снижает основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Этот целебный напиток обладает сосудорасширяющим действием, поддерживает эластичность сосудов и укрепляет их стенки, предупреждает развитие атеросклероза.

Зеленый чай для пищеварительной системы

Зеленый чай содержит ряд органических кислот, улучшающих пищеварение, увеличивает секрецию желудочного сока. Его полезно пить перед едой – он повышает тонус пищеварительного тракта, способствует желчеотделению, нейтрализует кислотность. При этом следует учесть, что при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов с повышенной желудочной кислотностью или заболеваний почек зеленый чай пить не рекомендуется.

Экстракт зеленого чая – мощное оружие против старения и лишнего веса – входит в состав многих фитопрепаратов и продуктов здорового питания. Экстракт зеленого чая особенно эффективен во взаимодействии с L-карнитином. Именно поэтому он является одним из основных компонентов L-Карнитин Форте – эффективного фитопрепарата, который регулирует энергетический обмен, способствует нормализации веса и помогает справиться с физическими и умственными нагрузками.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1734
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: