з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Смачна боротьба за молодість

Смачна боротьба за молодість

Молодість, як відомо, особливо бажана, коли вона проходить. Іншими словами, ми починаємо бити в тривогу, коли в організмі запускається небажаний процес старіння. Цей процес в цілому можна назвати віковими змінами в організмі. Але старіння – це далеко не завжди старість.

В умовах сучасного екологічного неблагополуччя і постійного стресу старіння часто може означати зміни, які виникають задовго до старості. Один з основних негативних результатів цього процесу - зниження здатності організму пристосовуватися, адаптуватися до впливу навколишнього середовища. З одного боку, це неминучий і природний фізіологічний процес, з іншого - сьогодні природним чином старіє близько 56% населення. Більшість людей відчувають на собі неприємний процес «передчасного старіння».

Передчасне старіння – це:

  1. Стан хронічної втоми, втрата сил та енергії.
  2. Передчасне розвиток «хвороб старості».
  3. Естетичні проблеми – передчасне в'янення шкіри.

У наш час однією з головних причин передчасного старіння вважається стрес, у тому числі і окислювальний стрес (надлишок вільних радикалів). З огляду на напружений темп сучасного життя і несприятливі екологічні умови, загрозу передчасного прискореного старіння піддається кожен з нас.

Фактори передчасного старіння:

Якщо проаналізувати основні причини, то стануть очевидними і методи боротьби з передчасним старінням і занепадом сил: посилення захисту організму від вільних радикалів (неодмінно включайте в раціон продукти, що містять антиоксиданти); зміцнення адаптаційних можливостей організму; посилення захисту серцево-судинної системи від стресу. 

Напружений темп життя і несприятлива екологія приводить до того, що загрозу передчасного прискореного старіння сучасна людина піддається вже після 30 років. Що ж необхідно робити, щоб призупинити старість? Здійснювати своєчасну та постійну профілактику передчасного старіння, підвищувати здатність організму адаптуватися до постійного стресу і екологічно несприятливих умов життя, зберігати сили, працездатність і енергію на довгі роки.

Потужний адаптоген – екстракт лимонника китайського – ефективно допомагає організму справитися зі стресом, відновити сили, підвищити працездатність, поліпшити настрій. Забезпечує пасивну екологічний захист організму. Лимонник важливо використовувати в будь-якому віці, особливо цінний він для людей похилого віку – сприяє продовженню молодості. Омолоджуючі властивості лимонника цінуються в косметології. Тонізуючу дію лимонника досить м'яке, не супроводжується виснаженням нервових клітин.

Екстракт плодів глоду покращує роботу і кровообіг мозку і судин, знижує збудливість нервової системи, знімає розумову і фізичну втому, покращує роботу серцевого м'яза.

Плоди шипшини – джерело вітамінів, містить вітаміни групи В, К, Р, каротин, цукру, дубильні речовини, органічні кислоти, пектини, мікроелементи. У насінні міститься вітамін Е.

Концентрований яблучний сік – складний збалансований природою комплекс біологічно активних речовин, багатюще джерело антиоксидантів - покращує обмінні процеси в тканинах, підвищує стійкість організму до несприятливих умов.

Ефірне масло троянди вважається «жіночим» маслом, покращує настрій, гармонізує, допомагає концентрувати увагу.


RUS


Вкусная борьба за молодость

Вкусная борьба за молодость

Молодость, как известно, особенно желанна, когда она проходит. Иными словами, мы начинаем бить в тревогу, когда в организме запускается нежеланный процесс старения. Этот процесс в целом можно назвать возрастными изменениями в организме. Но старение – это далеко не всегда старость.

В условиях современного экологического неблагополучия и постоянного стресса старение часто может означать изменения, которые возникают задолго до старости. Один из основных негативных результатов этого процесса – снижение способности организма приспосабливаться, адаптироваться к воздействию окружающей среды. С одной стороны, это неизбежный и естественный физиологический процесс, с другой – сегодня естественным образом стареет около 5­6% населения. Большинство людей испытывают на себе неприятный процесс «преждевременного старения».

Преждевременное старение – это:

  1. Состояние хронической усталости, потеря сил и энергии.
  2. Преждевременное развитие «болезней старости».
  3. Эстетические проблемы – преждевременное увядание кожи.

В наше время одной из главных причин преждевременного старения считается стресс, в том числе и окислительный стресс (избыток свободных радикалов). Учитывая напряженный темп современной жизни и неблагоприятные экологические условия, угрозе преждевременного ускоренного старения подвергается каждый из нас.

Факторы преждевременного старения:

Если проанализировать основные при­чины, то станут очевидными и методы борьбы с преждевременным старением и упадком сил: усиление защиты организма от свободных радикалов (непременно вклю­чайте в рацион продукты, содержащие антиоксиданты); укрепление адаптационных возможностей организма; усиление защиты сердечно-­сосудистой системы от стресса.

Напряженный темп жизни и неблагоприятная экология приводит к тому, что угрозе преждевременного ускоренного старения современный человек подвергается уже после 30 лет. Что же необходимо делать, чтобы приостановить старость? Осуществлять своевременную и постоянную профилактику преждевременного старения, повышать способность организма адаптироваться к постоянному стрессу и экологически неблагоприятным условиям жизни, сохранять силы, работоспособность  и энергию на долгие годы.

Мощный адаптоген – экстракт лимонника китайского – эффективно помогает организму справиться со стрессом, восстановить силы, повысить работоспособность, улучшить настроение. Обеспечивает пассивную экологическую защиту организма. Лимонник важно использовать в любом возрасте, особенно ценен он для  людей пожилого возраста – способствует продлению молодости. Омолаживающие свойства лимонника ценятся в косметологии. Тонизирующее действие лимонника достаточно мягкое, не сопровождается истощением нервных клеток.

Экстракт плодов боярышника улучшает работу и кровообращение мозга и сосудов, понижает возбудимость нервной системы, снимает умственную и физическую усталость, улучшает работу сердечной мышцы.

Плоды шиповника – кладезь витаминов, содержит витамины группы В, К, Р, каротин, сахара, дубильные вещества, органические кислоты, пектины, микроэлементы. В семенах содержится витамин Е.

Концентрированный яблочный сок – сложный сбалансированный природой комплекс биологически активных веществ, богатейший источник антиоксидантов – улучшает обменные процессы в тканях, повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям.

Эфирное масло розы считается «женским» маслом, улучшает настроение, гармо­низирует, помогает концентрировать внимание.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1822
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: