з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Макроелементи: з чим їх їдять

Макроелементи: з чим їх їдять

Мінеральні речовини відіграють величезну роль у життєдіяльності всього організму та кожної окремої клітини. У природі вони присутні в ґрунті, звідки переходять у коріння рослин, затримуються у фруктах, овочах і з харчуванням потрапляють в організм тварин. Мінеральні речовини розділяють на макро- та мікроелементи. До макроелементів відносять речовини, концентрація яких в організмі становить більш 0,001% маси тіла. Добова норма вживання таких мінералів – більш 200 мг. Ми докладніше розповімо про деякі з них.

Калій
У природі калій зустрічається тільки в сполуках з іншими елементами, наприклад, у морській воді та мінералах. В організмі міститься здебільшого в клітинах. Калій забезпечує проходження електричних нервових імпульсів в організмі. Також він необхідний для контролю над скороченням м'язів, у тому числі й серцевого, для підтримки кров'яного тиску в нормі.

Добова норма становить для дітей від 600 до 1700 мг, для дорослих від 1800 до 5000 мг.

Харчові джерела: сушені абрикоси, диня, боби, ківі, картопля, авокадо, банани, броколі, печінка, молоко, горіхове масло, цитрусові, виноград, риба. У консервованих продуктах калію зазвичай менше. При нестачі калію виникають порушення роботи серцевого м'яза й кісткової мускулатури, можливе виникнення гострої невралгії. Надлишок калію викликає розлади шлунково-кишкового тракту й може спровокувати виразку дванадцятипалої кишки.

Кальцій
Сполуки кальцію місться у всіх тканинах тварин і людини та становлять 1,4-2% маси тіла. Основна його роль – формування кісткової системи, зубів. Також іони кальцію беруть участь у згортанні крові, передачі нервових імпульсів, скороченні м'язів, регулюють секрецію деяких гормонів.

Добова норма становить для дітей 600 до 900 мг, для дорослих від 800 до 1000 мг. Для дітей особливо важливий через інтенсивне зростання скелету.

Харчові джерела: молоко й молочні продукти, усі види сирів, соєві боби, сардини, лосось, арахіс, волоський горіх, насіння соняшника, сушені боби, зелені овочі, наприклад, шпинат, броколі та різні види капуст. Молочні продукти – основне джерело кальцію, з ними ми одержуємо 55% його прийому.

Нестача кальцію призводить до судом, болю в суглобах, порушення травлення. Тривалий дефіцит мінералу викликає такі захворювання, як рахіт, остеомаляція, остеопороз. Поповнити запаси кальцію допоможе Кальцій+D3-формула. Значний надлишок кальцію порушує функціонування м'язових і нервових тканин, збільшує згортання крові, призводить до кальцифікації м'яких тканин.

Магній
Магній утримується у всіх тканинах організму й необхідний для нормального функціонування клітин. Він бере участь у більш ніж 300 ферментативних реакціях, у реакціях обміну речовин, у регуляції передачі нервових імпульсів і в скороченні м'язів. Магній необхідний на всіх етапах синтезу білка.

Добова норма становить 300-400 мг. 80-90 % сучасних людей страждають від дефіциту магнію.

Харчові джерела: зелені листові овочі, боби, горіхи, мед, морепродукти, необроблені злаки. Мливо зерна видаляє до 80% магнію.

Нестача магнію викликає такі симптоми, як посмикування повік, судоми, порушення рівноваги, стомлюваність, головні болі, болі й спазми шлунка, почуття туги, безсоння, кошмари. Надлишок магнію навряд чи можливий.

Натрій
Натрій – основний іон у рідинах організму поза клітинами. Найзвичніша форма – поварена сіль (хлористий натрій). Натрій визначає баланс рідини в організмі, допомагає регулювати обмін речовин кожної клітини, генерувати електричні нервові сигнали, бере участь у м'язовому скороченні.

Добова норма становить для дітей від 600 до 1700 мг, для дорослих від 1200 до 2300 мг. У вигляді повареної солі – від 3 до 6 грамів у день.

Харчові джерела: сіль, морська риба, хліб, бринза, овочі. Натрій міститься практично у всіх продуктах, хоча більшу його частину організм одержує з повареної солі.

Нестача натрію проявляється в зневодненні, зниженні тиску й порушенні роботи центральної нервової системи, викликає втрату апетиту, м'язову слабкість, запаморочення, шкірні висипання та інші симптоми. Надлишок натрію викликає набряки та втрату калію. Надлишок солі провокує високий артеріальний тиск, інсульти й інфаркти, порушення роботи нирок.

Фосфор

Фосфати широко поширені в природі, так що середній раціон містить фосфору в 7-10 раз більше, ніж потрібно дорослій людині. Фосфор бере участь у виробництві білків та утворенні ряду гормонів і ферментів, сприяє відновленню клітин, регулює роботу нервової системи.

Харчові джерела: риба, сир, молоко, злаки, м'ясо, бобові, крупи, горіхи.

Нестача фосфору в організмі практично неможлива. Надлишок фосфору звичайно не викликає симптомів ( виняток – люди, які страждають на серйозні захворювання нирок).


RUS


Макроэлементы: с чем их едят

Макроэлементы: с чем их едят

Минеральные вещества играют огромную роль в жизнедеятельности всего организма и каждой отдельной клетки. В природе они присутствуют в почве, откуда переходят в корни растений, задерживаются во фруктах, овощах и с питанием попадают в организм животных. Минеральные вещества разделяют на макро- и микроэлементы. К макроэлементам относят вещества, концентрация которых в организме составляет более 0,001% массы тела. Суточная норма употребления таких минералов – более 200 мг. Мы подробнее расскажем о некоторых из них.

Калий

В природе калий встречается только в соединениях с другими элементами, например, в морской воде и минералах. В организме содержится большей частью в клетках. Калий обеспечивает прохождения электрических нервных импульсов в организме. Также он необходим для контроля за сокращением мышц, в том числе и сердечной, для поддержания кровяного давления в норме.

Суточная норма составляет для детей от 600 до 1700 мг, для взрослых от 1800 до 5000 мг.

Пищевые источники: сушёные абрикосы, дыня, бобы, киви, картофель, авокадо, бананы, брокколи, печень, молоко, ореховое масло, цитрусовые, виноград, рыба. В консервированных продуктах калия обычно меньше.

При недостатке калия возникают нарушения работы сердечной мышцы и скелетной мускулатуры, возможно возникновение острой невралгии. Переизбыток калия вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта и может спровоцировать язву двенадцатиперстной кишки.

Кальций

Cоединения кальция находятся во всех тканях животных и человека и составляют 1,4-2% массы тела. Основная его роль – формирование скелетной системы, зубов. Также ионы кальция участвуют в свертывании крови, передаче нервных импульсов, сокращении мышц, регулируют секрецию некоторых гормонов. Суточная норма составляет для детей 600 до 900 мг, для взрослых от 800 до 1000 мг. Для детей особо важен из-за интенсивного роста скелета. Пищевые источники: молоко и молочные продукты, все виды сыров, соевые бобы, сардины, лосось, арахис, грецкий орех, семечки подсолнуха, сушеные бобы, зеленые овощи, например, шпинат, брокколи и разные виды капуст. Молочные продукты – основной источник кальция, с ними мы получаем 55% его приема.

Недостаток кальция приводит к судорогам, боли в суставах, нарушениям пищеварения. Длительный дефицит минерала вызывает такие заболевания, как рахит, остеомаляция, остеопороз. Восполнить запасы минерала в организме можно с помощью Кальций+D3-формула.

Значительный переизбыток кальция нарушает функционирования мышечных и нервных тканей, увеличивает свертываемость крови, приводит к кальцификации мягких тканей.

Магний
Магний содержится во всех тканях организма и необходим для нормального функционирования клеток. Он участвует в более чем 300 ферментативных реакциях, в реакциях обмена веществ, в регуляции передачи нервных импульсов и в сокращении мышц. Магний необходим на всех этапах синтеза белка.

Суточная норма составляет 300-400 мг. 80-90 % современных людей страдают от дефицита магния.

Пищевые источники: зеленые листовые овощи, бобы, орехи, мед, морепродукты, необработанные злаки. Помол зерна удаляет до 80% магния.

Недостаток магния вызывает такие симптомы, как подергивания век, судороги, нарушение равновесия, утомляемость, головные боли, боли и спазмы желудка, ощущение тоски, бессонница, кошмары. Переизбыток магния вряд ли возможен.

Натрий
Натрий – основной ион в жидкостях организма вне клеток. Наиболее обычная форма - поваренная соль (хлористый натрий). Натрий определяет баланс жидкости в организме, помогает регулировать обмен веществ каждой клетки, генерировать электрические нервные сигналы, участвует в мышечном сокращении.

Суточная норма составляет для детей от 600 до 1700 мг, для взрослых от 1200 до 2300 мг. В виде поваренной соли – от 3 до 6 граммов в день.

Пищевые источники: соль, морская рыба, хлеб, брынза, овощи. Натрий содержится практически во всех продуктах, хотя большую его часть организм получает из поваренной соли.

Недостаток натрия проявляется в обезвоживании, понижении давления и нарушении работы центральной нервной системы, вызывает потерю аппетита, мышечную слабость, головокружения, кожные высыпания и другие симптомы. Переизбыток натрия вызывает отеки и потерю калия. Избыток соли провоцирует высокое артериальное давление, инсульты и инфаркты, нарушение работы почек.

Фосфор

Фосфаты широко распространены в природе, так что средний рацион содержит фосфора в 7-10 раз больше потребности взрослого человека. Фосфор участвует в производстве белков и образовании ряда гормонов и ферментов, способствует восстановлению клеток, регулирует работу нервной системы.

Пищевые источники: рыба, сыр, молоко, злаки, мясо, бобовые, крупы, орехи.

Недостаток фосфора в организме практически невозможен. Переизбыток фосфора обычно не вызывает симптомов (исключение – люди, которые страдают серьезными заболеваниями почек). 

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2412
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: