з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Харчуватися потрібно функціонально!

Харчуватися потрібно функціонально!

Все більше людей в світі замість вживання продуктів, користь яких для організму сумнівна, віддають перевагу функціональному харчуванню, щодня включаючи в раціон продукти, які мають оздоровчий ефект на весь організм. Ці продукти (їх часто називають функціональними) задовольняють потребу людини в білках, жирах, вуглеводах, харчових волокнах, мікроелементах, вітамінах, ненасичених жирних кислотах та інших корисних для організму речовинах, які безпосередньо впливають на життєво важливі системи організму.

Функціональне харчування – це щоденне вживання продуктів, які мають спрямовану оздоровчу дію на організм: підвищують імунітет, покращують роботу кишківника, сприяють нормалізації ваги, регулюють рівень цукру в крові і т.д.

Батьківщиною поняття «функціональне харчування» є країна довгожителів – Японія, де в 1991 році була прийнята низка законів про виробництво продуктів харчування, які спрямовані на вирішення проблем зі здоров'ям. Визнання цінності функціонального харчування на державному рівні – підсумок багаторічних розробок і клінічних досліджень, які проводилися ще з 50-х років. За останні десятиліття ця система харчування і функціональні продукти, збагачені корисними речовинами, набули поширення в багатьох країнах світу.

За прогнозами фахівців, у найближчі 10-15 років частка таких продуктів досягне 30% всього ринку продуктів харчування, при цьому функціональні продукти на 35-50% витіснять багато традиційних лікарських препаратів.

Необхідність у спеціальних продуктах функціонального харчування, вироблених з використанням високих технологій та натуральної сировини, викликана харчовим дефіцитом, який зачіпає всі країни світу, навіть ті, де, здавалося б, їжі більше, ніж достатньо. На те є кілька причин.

  1. Виснаження ґрунтів, в результаті якого навіть екологічно чисті овочі та фрукти містять в 2-3 рази менше біологічно активних речовин, ніж такі ж рослинні продукти 100-150 років тому.
  2. Очищення, обробка та рафінування продуктів, в результаті яких вони втрачають вітаміни, мінерали та інші корисні речовини.
  3. Заміщення якісної натуральної сировини дешевими аналогами при виробництві ковбас, сирів, молочних продуктів і напівфабрикатів.

За підрахунками вчених, неправильне харчування скорочує тривалість життя на 7-8 років. Інша поширена проблема нарівні з дефіцитом корисних речовин – переїдання. Сучасна людина, як правило, споживає занадто багато «порожньої» їжі, перебирає свою норму по калоріях, так і не отримуючи достатньо біологічно активних речовин.

Як почати харчуватися функціонально?
У західних країнах відповіддю на це питання стали фітопродукти і продукти здорового харчування: біологічно активні добавки та функціональні продукти. Вони дозволяють заповнити все те, що ми недоотримуємо зі звичайною їжею. У США та Японії їх регулярно вживає близько 60-80% населення, що надає значну підтримку організму.

Тому все частіше люди вводять в свій раціон такі продукти, слідуючи мудрому гіппократівському принципу: «Нехай ваша їжа буде для вас ліками, а ліки – їжею».

Спробуйте інновацію в області функціонального харчування від Компанії «Амріта»: функціональні каші – спеціально розроблені унікальні натуральні дієтичні комплекси спрямованої дії.


RUS


Питаться нужно функционально!

Питаться нужно функционально!

Все больше людей в мире вместо употребления продуктов, польза которых для организма сомнительна, отдает предпочтение функциональному питанию, ежедневно употребляя в пищу продукты, оказывающие оздоровительный эффект на весь организм. Эти продукты (их часто называют функциональными) удовлетворяют потребность человека в белках, жирах, углеводах, пищевых волокнах, микроэлементах, витаминах, ненасыщенных жирных кислотах и других полезных для организма веществах, которые напрямую влияют на жизненно важные системы организма.

Функциональное питание – это ежедневное употребление продуктов, которые оказывают направленное оздоровительное действие на организм: повышают иммунитет, улучшают работу кишечника, способствуют нормализации веса, регулируют уровень сахара в крови и т.д.

Родиной понятия «функциональное питание» является страна долгожителей – Япония, где в 1991 году был принят ряд законов о производстве продуктов питания, направленных на решение проблем со здоровьем. Признание ценности функционального питания на государственном уровне – итог многолетних разработок и клинических исследований, которые проводились еще с 50-х годов. За последние десятилетия эта система питания и функциональные продукты, обогащенные полезными веществами, получили распространение во многих странах мира.

По прогнозам специалистов, в ближайшие 10–15 лет доля таких продуктов достигнет 30% всего рынка продуктов питания, при этом функциональные продукты на 35–50% вытеснят многие традиционные лекарственные препараты.

Необходимость в специальных продуктах функционального питания, произведенных с использованием высоких технологий и натурального сырья, вызвана пищевым дефицитом, который затрагивает все страны мира, даже те, где, казалось бы, еды больше, чем достаточно. На то есть несколько причин.

  1. Истощение почв, в результате которого даже экологически чистые овощи и фрукты содержат в 2–3 раза меньше биологически активных веществ, чем такие же растительные продукты 100–150 лет назад.
  2. Очистка, обработка и рафинирование продуктов, в результате которых они теряют витамины, минералы и другие полезные вещества.
  3. Замещение качественного натурального сырья дешевыми аналогами при производстве колбас, сыров, молочных продуктов и полуфабрикатов.

По подсчетам ученых, неправильное питание сокращает продолжительность жизни на 7–8 лет. Другая распространенная проблема наравне с дефицитом полезных веществ – переедание. Современный человек, как правило, потребляет слишком много «пустой» пищи, перебирает свою норму по калориям, так и не получая достаточно биологически активных веществ.

Как начать питаться функционально?
В западных странах ответом на этот вопрос стали фитопродукты и продукты здорового питания: биологически активные добавки и функциональные продукты. Они позволяют восполнить все то, что мы недополучаем с обычной пищей. В США и Японии их регулярно употребляет около 60–80% населения, что оказывает значительную поддержку организму.

Поэтому все чаще люди вводят в свой рацион такие продукты, следуя мудрому гиппократовскому принципу: «Пусть ваша еда будет для вас лекарством, а лекарство – едой».

Попробуйте инновацию в области функционального питания от Компании «Амрита»: функциональные каши – специально разработанные уникальные натуральные диетические комплексы направленного действия.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2519
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: