з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Яку воду можна пити?

Яку воду можна пити?

У нашому житті вода відіграє дуже важливу роль. Тіло людини на 80% складається з води. Від зневоднювання люди вмирають всього за кілька годин. Дієтологи рекомендують для підтримки хорошого здоров'я і самопочуття випивати щодня 6-8 склянок чистої води. А де ж узяти цю чисту воду?

Якість води у всьому світі стрімко погіршується. Україна не виняток. У нас не залишилося ні однієї водойми, яка за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідав би першої категорії чистоти води. Вода в Україну відноситься до третьої категорії за рівнем забруднення. Виною всьому – не тільки чистота водних джерел, а й застарілі технології очищення води на міських станціях. Незважаючи на хлорування, кип'ятіння, фільтрацію, ми все одно п'ємо погану воду, яка загрожує нам не тільки отруєннями і поганим самопочуттям, а й онкозахворюваннями, ураженням нирок і печінки, вродженими дефектами у дітей.

Яку воду можна назвати чистою? Чиста вода – це вода, яка не містить:

Яку воду ми п'ємо?
Водопровідна вода
У більшості випадків з крана у нас тече каламутна сірувата рідина з неприємним присмаком. Навіть неозброєним оком видно, що водопровідну воду пити не можна. Багато хто вважає, що кип'ятіння води вирішує цю проблему. Але при кип'ятінні хлор з органічними речовинами утворює речовини, які сприяють розвитку злоякісних пухлин. Крім того, кип'ятіння не прибирає з води важкі метали, нітрати, пестициди, а багато бактерій або вірусів (наприклад, гепатит А) при кип'ятінні не вмирають. Наприклад, суперечки ботулізму можуть зберігатися ще 260 хвилин при температурі 100 градусів, а бактерії, що викликають стафілокок, витримують до 3 годин кип'ятіння. Кип'ячену водопровідну воду пити теж не можна!

Бутильована вода
Пару років тому Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського провів цікаве дослідження. У ході дослідження було перевірено 31 марку магазинної бутильованої води. Що цікаво, безпечної водою було визнано лише 4 марки. До небезпечним водам віднесли 15 марок бутильованої води, яка викликала цитогенетичні зміни в клітинах тестованих організмів. А от у категорію «Небезпечні води» увійшло 12 марок води (в тому числі вода для дитячого харчування), яка характеризується сильним цитотоксическим і генотоксичним дією на тест-організми. А у воді однієї з марок «небезпечних вод» тестовані організми взагалі загинули.

Крім того, на українському ринку бутильованих вод дуже багато фальсифікатів.

Відфільтрована вода
Домашні фільтри для води також не є панацеєю. Вони очищають воду тільки від 2-3 типів забруднювачів і зовсім безсилі у боротьбі з мікробами. Крім того, самі фільтри можуть стати джерелом надходження шкідливих речовин. Якщо через фільтр не протікає вода постійно, вологе середовище фільтру сприяє розмноженню мікроорганізмів в фільтрувальної частини.

І знову повертаємося до питання: «Де ж узяти чисту воду?»
На допомогу може прийти нова природна технологія очищення води в домашніх умовах за допомогою коагулянту на основі гидроксохлоріда алюмінію. Це з'єднання дозволяє очистити воду до джерельного стану, зберігаючи всі її корисні властивості і структуру. Наприклад, коагулянт "Янтра« Ранкова роса»" очищає воду від:

При цьому при вживанні води, очищеної за допомогою коагулянту "Янтра «Ранкова роса»":

Чиста якісна вода – запорука здоров'я всієї родини. Будьте здорові!


RUS


Какую воду можно пить?

Какую воду можно пить?

В нашей жизни вода играет очень важную роль. Тело человека на 80% состоит из воды. От обезвоживания люди умирают всего за несколько часов. Диетологи рекомендуют для поддержания хорошего здоровья и самочувствия выпивать ежедневно 6-8 стаканов чистой воды. А где же взять эту чистую воду?

Качество воды во всем мире стремительно ухудшается. Украина не исключение. У нас не осталось ни одного водоема, который по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствовал бы первой категории чистоты воды. Вода в Украине относится к третьей категории по уровню загрязнения. Виной всему – не только чистота водных источников, но и устаревшие технологии очистки воды на городских станциях. Несмотря на хлорирование, кипячение, фильтрацию, мы все равно пьем плохую воду, которая грозит нам не только отравлениями и плохим самочувствием, но и онкозаболеваниями, поражением почек и печени, врожденными дефектами у детей.

Какую воду можно назвать чистой? Чистая вода – это вода, которая не содержит:

Какую воду мы пьем?
Водопроводная вода
В большинстве случаев из крана у нас течет мутная сероватая жидкость с неприятным привкусом. Даже невооруженным глазом видно, что водопроводную воду пить нельзя. Многие считают, что кипячение воды решает эту проблему. Но при кипячении хлор с органическими веществами образует вещества, которые способствуют развитию злокачественных опухолей. Кроме того, кипячение не убирает с воды тяжелые металлы, нитраты, пестициды, а много бактерий или вирусов (например, гепатит А) при кипячении не умирают. Например, споры ботулизма могут сохраняться еще 260 минут при температуре 100 градусов, а бактерии, вызывающие стафилококк, выдерживают до 3 часов кипячения. Кипяченую водопроводную воду пить тоже нельзя!

Бутылированная вода
Пару лет назад Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского провел интересное исследование. В ходе исследования было проверено 31 марку магазинной бутылированной воды. Что интересно, безопасной водой было признано только 4 марки. К небезопасным водам отнесли 15 марок бутылированной воды, которая вызывала цитогенетические изменения в клетках тестируемых организмов. А вот в категорию «Опасные воды» вошло 12 марок воды (в том числе вода для детского питания),  которая характеризуется сильным цитотоксическим и генотоксическим действием на тест-организмы.  А в воде одной из марок «опасных вод» тестируемые организмы вообще погибли.

Кроме того, на украинском рынке бутылированных вод очень много фальсификатов.

Отфильтрованная вода
Домашние фильтры для воды также не являются панацеей. Они очищают воду только от 2-3 типов загрязнителей и совсем бессильны в борьбе с микробами. Кроме того, сами фильтры могут стать источником поступления вредных веществ. Если через фильтр не протекает вода постоянно, влажная среда фильтра способствует размножению микроорганизмов в фильтрующей части.

И снова возвращаемся к вопросу: «Где же взять чистую воду?»
На помощь может прийти новая природная технология очищения воды в домашних условиях с помощью коагулянта на основе гидроксохлорида алюминия. Это соединение позволяет очистить воду до родникового состояния, сберегая все ее полезные свойства и структуру. Например, коагулянт «Янтра «Утренняя роса» очищает воду от:

При этом при употреблении воды, очищенной с помощью коагулянта «Янтра «Утренняя роса»:

Чистая качественная вода – залог здоровья всей семьи. Будьте здоровы!

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 2
 4738
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: