з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
«Жіноче щастя» 2-в-1: нормалізація жіночого здоров'я і омолодження жіночого організму

«Жіноче щастя» 2-в-1: нормалізація жіночого здоров'я і омолодження жіночого організму

Високі репродуктивні технології, що передбачають використання індукторів овуляції, ендоскопічної хірургії, фертилізації in vitro, і засоби рослинного походження – союзники у боротьбі з деякими формами безпліддя.

Новий фітозасіб «Жіноче щастя» – комплексний продукт для вирішення «жіночих» проблем та омолодження організму, до складу якого входять багато біологічно активних речовин різних рослин. Коротко зупинимося на деяких з них.

Унікальними властивостями володіє ортилія однобока. Народна назва ортилії або рамішіі однобокої – борова матка. Борова матка в своєму складі містить фітоестрогени, які за механізмом дії схожі з жіночими статевими гормонами. Ці фітогормони здатні потенціювати репродуктивні процеси в організмі, що дозволяє використовувати ортилію при безплідді. Крім того, флаваноіди борової матки мають антиоксидантну активність і захищають тканини від пошкодження вільними радикалами.

Борова матка містить безліч біологічно активних речовин:

Така велика кількість діючих речовин визначає найширший перелік захворювань, при яких допомагає борова матка. Недарма в народній медицині борову матку вважають «засобом від сорока хвороб». Особливо широке застосування знайшла ортилія в гінекологічній сфері.

Комплексна дія біологічних речовин борової матки на жіночий організм дозволяє назвати її «засобом для зачаття». По-перше, антибактеріальні властивості ортилії успішно боряться з гінекологічними недугами запального характеру, наприклад, сальпінгітом (запалення і непрохідність фаллопієвих труб), аднекситом, ендометритом, а також запальними захворюваннями нирок і сечового міхура. По-друге, борова матка містить фітоестрогени, що зумовлює її застосування при доброякісних новоутвореннях тіла матки (фібромах і міомах матки), при запальних і спайкових процесах у придатках, при маткових кровотечах і порушеннях циклу. До того ж, борова матка може полегшити передменструальний синдром і зробити менш хворобливими самі менструації. Борова матка здатна допомогти жінкам знайти здоров'я і радість повноцінного життя, продовжити молодість і затримати наступ старості.

Кропива містить масу корисних для здоров'я складових: глікозид уртіцин, каротиноїди, ситостерин, віолаксантин. Біофлавоноїди забезпечують ефективний захист еластину і колагену (білка сполучної тканини шкірного покриву) від руйнівного впливу вільних радикалів, підсилюють переплетення волокон колагену з ланцюгом еластину. Цим досягається значне уповільнення вікових процесів втрати пружності та еластичності шкіри, поява зморшок і старечих плям. Екстракт кропиви істотно доповнює ефект впливу борової матки у відношенні оздоровлення та біокорекції жіночого організму.

Грушанка круглолиста ефективна при чоловічому та жіночому безплідді, які пов'язані із запальними процесами статевої сфери. Грушанка круглолиста має сечогінну, антисептичну, кровоспинну, протизапальну та заспокійливу дію.


RUS


«Женское счастье» 2-в-1: нормализация женского здоровья и омоложение женского организма

«Женское счастье» 2-в-1: нормализация женского здоровья и омоложение женского организма

Высокие репродуктивные технологии, предполагающие использование индукторов овуляции, эндоскопической хирургии, фертилизации in vitro, и средства растительного происхождения – союзники в борьбе с некоторыми формами бесплодия.

Новое фитосредство «Женское счастье» – комплексный продукт для решения «женских» проблем и омоложения организма, в состав которого входят много биологически активных веществ различных растений. Кратко остановимся на некоторых из них.

Уникальными свойствами обладает ортилия однобокая. Народное название ортилии или рамишии однобокой – боровая матка.Боровая матка в своем составе содержит фитоэстрогены, которые по механизму действия схожи с женскими половыми гормонами. Эти фитогормоны способны потенцировать репродуктивные процессы в организме, что позволяет использовать ортилию при бесплодии. Кроме того, флаваноиды боровой матки обладают антиоксидантной активностью и защищают ткани от повреждения свободными радикалами.

Боровая матка содержит множество биологически активных веществ:

Такое обилие действующих веществ определяет тот широчайший список недугов, при которых помогает боровая матка. Недаром в народной медицине боровую матку считают «средством от сорока болезней». Особо широкое применение нашла ортилия в гинекологической сфере.

Комплексное действие биологических веществ боровой матки на женский организм позволяет назвать ее «средством для зачатия». Во-первых, антибактериальные свойства ортилии успешно справляются с гинекологическими недугами воспалительного характера, например, сальпингитом (воспаление и непроходимость фаллопиевых труб), аднекситом, эндометритом, а также воспалительными заболеваниями почек и мочевого пузыря. Во-вторых, боровая матка содержит фитоэстрогены, что обуславливает ее применение при доброкачественных новообразованиях тела матки (фибромах и миомах матки), при воспалительных и спаечных процессах в придатках, при маточных кровотечениях и нарушениях цикла. К тому же, боровая матка может облегчить предменструальный синдром и сделать менее болезненными сами менструации. Боровая матка способна помочь женщинам обрести здоровье и радость полноценной жизни, продлить молодость и задержать наступление старости.

Крапива содержит массу полезных для здоровья составляющих: гликозид уртицин, каротиноиды, ситостерин, виолаксантин. Биофлавоноиды обеспечивают эффективную защиту эластина и коллагена (белка соединительной ткани кожного покрова) от разрушительного воздействия свободных радикалов, усиливают переплетение волокон коллагена с цепью эластина. Этим достигается значительное замедление возрастных процессов потери упругости и эластичности кожи, появление морщин и старческих пятен. Экстракт крапивы существенно дополняет эффект воздействия боровой матки в отношении оздоровления и биокоррекции женского организма.

Грушанка круглолистная эффективна при мужском и женском бесплодии, которые связаны с воспалительными процессами половой сферы. Грушанка круглолистная обладает мочегонным, антисептическим, кровоостанавливающим, противовоспалительным и успокаивающим действием.


натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 4532
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.
Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: