з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Від чого лікувати суглоби

Від чого лікувати суглоби

У наш час у багатьох людей після 30 виникають серйозні проблеми із суглобами. І виникають вони, в основному, не внаслідок травм, а як результат нездорового способу життя, який і призводить згодом до артритів, артрозів, остеохондрозів та інших захворювань. Вирішити проблему допоможе комплексний підхід.

Нормалізація ваги

Проблеми із суглобами найчастіше виникають у людей з надлишковою вагою. Багаторічне навантаження на суглобні тканини викликає дегенерацію хрящів і сухожиль, особливо страждають коліна. У таких випадках домогтися значного результату без корекції фігури складно. Якщо у вас болять суглоби – скиньте пару кілограмів. Навіть невелике зниження ваги може значно полегшити ваш стан.

Рух і фізичне навантаження

Суглобам і навіть самим костям необхідний рух. Кістки, як і м'язи, за відсутності навантажень атрофуються. До того ж, відмовляючись від руху, ви буквально морите голодом ваші суглоби.

Справа в тому, що суглобні хрящі, міжхребетні диски, сухожилля та зв'язки не мають власних кровоносних судин. Їхнє живлення здійснюється шляхом дифузії необхідних з'єднань із суглобної рідини. Ця рідина в'язка й тягуча, щоб вона розтікалася по всій поверхні хряща або сухожилля, необхідно перебувати в русі. Так що нерухомість пагубна для суглобів.

Крім того, важливо розвивати м'язи, адже саме вони захищають суглоби від перенавантажень. Так що не забувайте зробити легку зарядку, пройтися ввечері. Якщо ви працюєте весь день за столом, частіше змінюйте пози і як мінімум раз на годину піднімайтеся, щоб розім'ятися.

Будьте активні, але при цьому уникайте перенавантажень, травм і переохолодження – і ваші суглоби завжди будуть у «робочому» стані!

Правильне харчування

Більшість проблем із суглобами обумовлена порушенням обміну речовин. Тобто, по суті, ми недоодержуємо необхідні нам з'єднання й не можемо вчасно позбутися непотрібних. Так що перший крок для поліпшення ситуації – це не симптоматичне лікування, а турбота про здоров'я в цілому. Рекомендуємо пройти програму оздоровлення: очищення, відновлення й підтримка організму. Також перегляньте свій щоденний раціон. Для здоров'я суглобів і костей необхідно вживати їжу, багату на вітаміни та мікроелементи.

Дуже важливо отримувати достатньо кальцію, для засвоєння якого, у свою чергу, потрібні селен, цинк, мідь, марганець і вітамін D. При дефіциті кальцію поверхня суглобів втрачає гладкість, рухи утрудняються й викликає біль. Їжте молочні продукти й зелені овочі, наприклад, броколі або білокачанну капусту – це відмінні джерела кальцію. А вітаміном D, необхідним для засвоєння мінералів, багаті морська риба й печінка. Більшість людей не отримує достатньо кальцію з їжею. Щоб ваші кістки були міцніші, а суглоби – рухоміші, рекомендуємо вживати Кальцій+D3 формула. Крім кальцію він містить вітамін D3 і вітамін С, який також дуже важливий – нестача аскорбінової кислоти призводить до порушення синтезу колагену кісткової тканини.

Для здоров'я опорно-рухового апарата важливий і фосфор, адже це один з основних компонентів кістки. Фосфор міститься в м'ясі, яйцях, молоці та риб'ячому жирі. Не забувайте, що 2-3 рази на рік рекомендується приймати курс вітамінно-мінеральних комплексів, щоб забезпечити наш організм усім необхідним, що, можливо, не надходить з їжею.

Фітопрепарати для суглобів

Хондроетин форте зменшує втрату кальцію в костях і знижує активність ферментів, що руйнують суглобний хрящ. У цілому, завдяки вдалій комбінації хондроїтину та глюкозаміну, фітопрепарат сприяє регенерації суглобного хряща й суглобної рідини, знеболює й поліпшує рухливість суглобів. Хондроетин форте рекомендується приймати в комплексі з Колаген форте – ефективним засобом для відновлення структури зв'язок.


RUS


От чего лечить суставы

От чего лечить суставы

В наше время у многих людей после 30 возникают серьезные проблемы с суставами. И возникают они, в основном, не вследствие травм, а как результат нездорового образа жизни, который и приводит со временем к артритам, артрозам, остеохондрозам и другим заболеваниям. Разрешить проблему поможет комплексный подход.

Нормализация веса

Проблемы с суставами зачастую возникают у людей с избыточным весом. Многолетняя нагрузка на суставные ткани вызывает дегенерацию хрящей и сухожилий, особенно страдают колени. В таких случаях добиться значительного результата без коррекции фигуры сложно.

Если у вас болят суставы – сбросьте пару килограммов. Даже небольшое снижение веса может значительно облегчить ваше состояние.

Движение и физические нагрузки

Суставам и даже самим костям необходимо движение. Кости, как и мышцы, при отсутствии каких-либо нагрузок атрофируются. К тому же, отказываясь от движения, вы буквально морите голодом ваши суставы.

Дело в том, что суставные хрящи, межпозвоночные диски, сухожилия и связки не имеют собственных кровеносных сосудов. Их питание осуществляется путем диффузии необходимых соединений из суставной жидкости. Эта жидкость вязкая и тягучая, чтобы она растекалась по всей поверхности хряща или сухожилия, необходимо находиться в движении. Так что неподвижность пагубна для суставов.

Кроме того, важно развивать мышцы, ведь именно они защищают суставы от перенагрузок. Так что не забывайте сделать легкую зарядку, пройтись вечерком. Если вы работаете весь день за столом, чаще меняйте позы и как минимум раз в час поднимайтесь, чтобы размяться.

Будьте активны, но при этом избегайте перенагрузок, травм и переохлаждения – и ваши суставы всегда будут в «рабочем» состоянии!

Правильное питание

Большинство проблем с суставами обусловлено нарушением обмена веществ. То есть, по сути, мы недополучаем необходимые нам соединения и не можем вовремя избавиться от ненужных. Так что первый шаг для улучшения ситуации – это не симптоматическое лечение, а забота о здоровье в целом. Рекомендуем оздоровительную программу: очищение, восстановление и поддержание организма. Также пересмотрите свой ежедневный рацион. Для здоровья суставов и костей необходимо употреблять пищу, богатую витаминами и микроэлементами.

Очень важно получать достаточно кальция, для усвоения которого, в свою очередь, требуются селен, цинк, медь, марганец и витамин D. При дефиците кальция поверхность суставов теряет гладкость, движения затрудняются и вызывают боль. Ешьте молочные продукты и зеленые овощи, например, брокколи или белокачанную капусту – это отличные источники кальция. А витамином D, необходимым для усвоения минералов, богаты морская рыба и печень. Большинство людей не получает достаточно кальция с пищей. Чтобы ваши кости были крепче, а суставы – подвижнее, рекомендуем принимать Кальций+D3 формула. Помимо кальция он содержит витамин D3 и витамин С, который также очень важен – недостаток аскорбиновой кислоты ведет к нарушению синтеза коллагена костной ткани.

Для здоровья опорно-двигательного аппарата важен и фосфор, ведь это один из основных компонентов кости. Фосфор содержится в мясе, яйцах, молоке и рыбьем жире. Не забывайте, что 2-3 раза в год рекомендуется принимать курс витаминно-минеральных комплексов, чтобы снабдить наш организм всем необходимым, что, возможно, не поступило с пищей.

Фитопрепараты для суставов

Хондроэтин форте уменьшает потерю кальция в костях и снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ. В целом, благодаря удачному сочетанию хондроитина и глюкозамина, фитопрепарат способствует регенерации суставного хряща и суставной жидкости, обезболивает и улучшает подвижность суставов. Хондроэтин форте рекомендуется принимать в комплексе с Коллаген форте – эффективным средством для восстановления структуры связок.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2569
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: