з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Що таке грип?

Що таке грип?

Грип в перекладі з грецької – "хапати", "охоплювати". Це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке може поширюватися до рівня епідемій. Один раз на 15-20 років епідемії грипу поширюються по всій земній кулі і набувають рівень пандемій.

Що є причиною грипу?
Збудниками грипу є віруси, які позначаються буквами А, В і С. Кожен вид містить певну кількість типів. Віруси А служать причиною епідемій. Віруси В і С викликають так звану спорадичну захворюваність – тобто порівняно незначну кількість захворювань. У всіх випадках після захворювання на грип розвивається стійкий напружений імунітет до перенесеної хвороби.

Чому щороку на грип хворіє велика кількість людей?
Гени вірусів грипу А можуть дуже швидко змінюватись. Наслідком цього є зміна властивостей. Встановлено два механізми змін вірусу грипу. Перший – це мутації, тобто зміни інформації гена під впливом зовнішнього середовища. Другий – це зміни генів грипу при їх циркуляції в організмі тварин та птахів. Віруси грипу людини можуть знаходитися в організмах тюленів, моржів, морських котиків, альбатросів, деяких домашніх і диких птахів (гуси, качки, індики та ін.). У холодний період року віруси грипу людини можуть потрапити в організм тварини – і почати "подорож" по світу, змінюючи свої властивості. Повертаються до людей віруси вже оновленими. Імунітету до них люди не мають.

Від чого залежить легкий або важкий перебіг хвороби – від збудника або від людини?
Перебіг хвороби залежить від стану системи противірусного захисту організму. Ця система протидіє будь-яким вірусам. Без неї людство вже давно б не існувало. Вона являє собою фагоцитоз (здатність знешкоджувати віруси грипу білими клітинами крові); здатність синтезувати в організмі інтерферони – специфічні противірусні білки; здатність синтезувати особливі речовини – противірусні інгібітори.

Чим можна підсилити противірусний захист організму?
До початку захворювання здоровим людям слід захищати себе антиоксидантами та адаптогенами, вживати засоби для посилення фагоцитозу – усі ці функції забезпечуються за рахунок прийому Янтри Кристальної – по 2 капсули 3 рази на день.

Як лікувати грип?
У комплексній терапії грипу необхідно застосування детоксикаційних заходів. З цією метою рекомендуємо вживання Янтри Кристальної по 2 капсули 3 рази на день. Санація повітроносних шляхів, розрідження мокроти, полегшення відкашлювання забезпечується застосуванням Янтри Повітряної по 2 капсули 3 рази на день.

Посилення протизапального ефекту можна досягти, вживаючи Янтра Золоту (для жінок) або Янтра Срібну (для чоловіків) – по 2 капсули 3 рази на день. Нормалізація гормонального фону, яка досягається прийомом Янтри Золотої і Янтри Срібної також сприяє посиленню захисних сил організму.


RUS


Что такое грипп?

Что такое грипп?

Грипп в переводе с греческого – "хватать", "охватывать". Это острое вирусное инфекционное заболевание,которое может распространяться до уровня эпидемий. Один раз в 15-20 лет эпидемии гриппа распространяются по всему земному шару и приобретают уровень пандемий.

Что является причиной гриппа?

Возбудителями гриппа являются вирусы, которые обозначаются буквами А,В и С. Каждый вид содержит определенное количество типов. Вирусы А служат причиной эпидемий. Вирусы В и С вызывают так называемую спорадическую заболеваемость – т.е. сравнительно незначительное количество заболеваний. Во всех случаях после заболевания гриппом развивается стойкий напряженный иммунитет к перенесенной болезни.

Почему ежегодно гриппом болеет большое количество людей?

Гены вирусов гриппа А могут очень быстро изменяться. Следствием этого является изменение свойств. Установлено два механизма смен вируса гриппа. Первый – это мутации, т.е. изменения информации гена под влиянием внешней среды. Второй – это изменения генов гриппа при их циркуляции в организмах животных и птиц. Вирусы гриппа человека могут находиться в организмах тюленей,моржей, морских котиков, альбатросов, некоторых домашних и диких птиц (гуси, утки, индюки и др.). В холодный период года вирусы гриппа человека могут попасть в организм животного – и начать "путешествие" по миру, изменяя свои свойства. Возвращаются к людям вирусы уже обновленными. Иммунитета к ним люди не имеют.

От чего зависит легкое или тяжелое течение болезни - от возбудителя или от человека?

Течение болезни зависит от состояния системы противовирусной защиты организма. Эта система противодействует любым вирусам. Без нее человечество уже давно бы не существовало. Она представляет собой фагоцитоз (способность обезвреживать вирусы гриппа белыми клетками крови); способность синтезировать в организме интерфероны – специфические противовирусные белки; способность синтезировать особые вещества – противовирусные ингибиторы.

Чем можно усилить противовирусную защиту организма?

До начала заболевания здоровым людям следует защищать себя антиоксидантами и адаптогенами, употреблять средства для усиления фагоцитоза – все эти функции обеспечиваются за счет приема Янтры Кристальной – по 2 капсулы 3 раза в день.

Как лечить грипп?

В комплексной терапии гриппа необходимо применение детоксикационных мероприятий. С этой целью рекомендуем употребление Янтры Кристальной по 2 капсулы 3 раза в день. Санация воздухоносных путей, разжижение мокроты, облегчение откашливания обеспечивается применением Янтры Воздушной по 2 капсулы 3 раза в день. Усиления противовоспалительных эффектов можно достичь, употребляя Янтру Золотую (для женщин) либо Янтру Серебряную (для мужчин) – по 2 капсулы 3 раза в день. Нормализация гормонального фона, которая достигается приемом Янтры Золотой и Янтры Серебряной также способствует усилению защитных сил организма.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 5234
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: