з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Що робити при укусах комах?

Що робити при укусах комах?

Літо дарує нам стільки можливостей для відпочинку: на морі, в лісі, в горах, біля річки або озера, у парку чи біля дому. Але саме влітку у всіх цих місцях існує велика вірогідність бути укушеним комахами. Щоб відпочинок не затьмарили наслідки укусу, краще знати наперед, як чинити в тому чи іншому випадку.

Звичайно, краще попередити укус комахи. До профілактики укусів можна віднести такі заходи:

Що робити, якщо Вас все-таки вкусила комаха?
Комарі
Укуси комарів зазвичай не є небезпечними для здоров'я. Якщо Вас укусив комар, протріть місце нашатирним спиртом або розчином питної соди. Це допоможе зняти набряк і свербіж. Не чухайте місце укусу, це призведе до тривалого заживання і ще більшого свербіння. У випадку множинних укусів або схильності до алергічних реакція, рекомендується прийняти антигістамінні препарати. Якщо у Вас є підозра, що Вас вкусив малярійний комар (його тільце розташовується під кутом до поверхні, а на крилах є темні плями), відразу зверніться до інфекційної лікарні.

Бджоли, оси, джмелі
Бджоли, оси, джмелі та шершні зазвичай не нападають на людину першими. Але їх можна розсердити, якщо придавити, розмахувати руками, відганяти газетою. Найчастіше кусають оси, бджоли кусають рідше, але болючіше, і після укусу вмирають. Найбільш небезпечні укуси цих тварин для людей, схильних до алергії. Якщо у Вас бувають алергічні реакції, відразу ж прийміть після укусу антигістамінний засіб негайної дії. Після укусу цих комах може бути нудота, блювання і навіть втрата свідомості, – так організм реагує на отруту, що виділяється комахою.

Після укусу цих комах важливо дістати жало. Видалити його можна пінцетом, пальцями або голкою. Звичайно, обов'язково продезинфікуйте місце укусу спиртом або йодом, після цього можна прикласти лід або щось холодне. Пийте багато рідини, щоб нейтралізувати шкідливі речовини, що потрапили в організм з отрутою.

Дуже небезпечно, якщо бджола вжалила в язик, в цьому випадку може настати задуха. Тому відразу ж важливо викликати лікаря і зменшити набряк: тримати в роті шматочки льоду, їсти морозиво або хоча б полоскати рот холодною водою. Якщо стан після укусу бджоли, оси або джмеля погіршується, з'явилася висипка, не припиняється блювота – обов'язково зверніться до лікаря.

Кліщі
Найчастіше кліщів можна зустріти в лісі. Тому перед походом в ліс обов'язково подбайте про закритий одяг. Кліщ кусає майже безболісно, тому виявити його можна тільки при уважному огляді. Після повернення додому уважно огляньте себе і одяг на випадок попадання непоміченого кліща. Головна небезпека кліщів в тому, що вони можуть переносити такі захворювання як енцефаліт або хвороба лайма.

Якщо Ви виявили на тілі кліща, дуже важливо обережно його витягти. Ні в якому разі не тисніть кліща, не намагайтеся висмикнути силою. У такому випадку велика ймовірність інфікування. Можна спробувати обережно дістати кліща пінцетом обертальними рухами. Якщо Ви не впевнені, що зможете самі видалити кліща, якщо при видаленні Ви його розчавили або його частина залишилася під шкірою, зверніться до лікаря для попередження інфікування енцефалітом або хворобою лайма. Також Ви можете віднести видаленого кліща на експертизу, щоб переконатися, що кліщ не нашкодив Вашому здоров'ю.

Будьте уважні до навколишнього світу і бережіть себе, – тоді відпочинок буде тільки приємним і безпечним.


RUS


Что делать при укусах насекомых?

Что делать при укусах насекомых?

Лето нам дарит столько возможностей для отдыха: на море, в лесу, в горах, возле речки или озера, в парке или возле дома. Но именно летом во всех этих местах существует большая вероятность быть укушенным насекомыми. Чтобы отдых не омрачился последствиями укуса, лучше знать наперед, как поступать в том или ином случае.

Конечно, лучше предупредить укус насекомого. К профилактике укусов можно отнести такие меры:

Что делать, если Вас все-таки укусило насекомое?
Комары
Укусы комаров обычно не являются опасными для здоровья. Если Вас укусил комар, протрите место укуса нашатырным спиртом или раствором питьевой соды. Это поможет снять отек и зуд. Не чешите место укуса, это приведет к длительному заживанию и еще большему зуду. В случае множественных укусов или предрасположенности к аллергическим реакция, рекомендуется принять антигистаминные препараты.  Если у Вас есть подозрение, что Вас укусил малярийный комар (его тельце располагается под углом к поверхности, а на крыльях имеются темные пятна), сразу обратитесь в инфекционную больницу.

Пчелы, осы, шмели
Пчелы, осы, шмели и шершни обычно не нападают на человека первыми. Но их можно разозлить, если придавить, размахивать руками, отгонять газетой. Чаще всего кусают осы, пчелы кусают реже, но больнее, и после укуса погибают. Наиболее опасны укусы этих животных для людей, склонных к аллергии. Если у Вас бывают аллергические реакции, сразу же примите после укуса антигистаминное средство немедленного действия. После укуса этих насекомых может быть тошнота, рвота и даже потеря сознания, – так организм реагирует на яд, выделяемый насекомым.

После укуса этих насекомых важно достать жало. Удалить его можно пинцетом, пальцами или иглой. Конечно, обязательно продезинфицируйте место укуса спиртом или йодом, после этого можно приложить лед или что-то холодное. Пейте много жидкости, чтобы нейтрализовать вредные вещества, попавшие в организм с ядом.

Очень опасно, если пчела ужалила в язык, в этом случае может наступить удушье. Поэтому сразу же важно  вызвать врача и уменьшить отек: держать в роте кусочки льда, есть мороженое или хотя бы полоскать рот холодной водой. Если состояние после укуса пчелы, осы или шмеля ухудшается, появилась сыпь, не прекращается рвота – обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Клещи
Наиболее частое место обитание клещей – лес. Поэтому перед походом в лес обязательно позаботьтесь о закрытой одежде. Клещ кусает почти безболезненно, поэтому обнаружить его можно только при внимательном осмотре. После возвращения домой внимательно осмотрите себя и одежду на случай попадания незамеченного клеща. Главная опасность клещей в том, что они могут переносить такие заболевания как энцефалит или болезнь лайма.

Если Вы обнаружили на теле клеща, очень важно осторожно его извлечь. Ни в коем случаи не давите клеща, не пытайтесь выдернуть силой. В таком случае большая вероятность инфицирования. Можно попробовать осторожно достать клеща пинцетом вращательными движениями. Если Вы не уверены, что сможете сами удалить клеща, если при удалении Вы его раздавили или его часть осталась под кожей, обратитесь к врачу для предупреждения инфицирования энцефалитом или болезнью лайма. Также Вы можете отнести удаленного клеща на экспертизу, чтобы убедиться, что клещ не навредил Вашему здоровью.

Будьте внимательны к окружающему миру и берегите себя, – тогда отдых будет только приятным и безопасным.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 4122
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: