з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Se: Від революційного прориву - до повсякденної необхідності

Se: Від революційного прориву - до повсякденної необхідності

У хімії, медицині та фармакології він грає домінуючу роль у багатьох питаннях. Важко уявити, як би склалася доля цього елемента в рамках таблиці Менеделеева, якби не випадок... Не будемо надаватися здогадам щодо теми. Ми поговоримо про Селен – мінерал, який, незважаючи на поетичну назву, здійснив глобальну наукову революцію, яка стала «рятувальним колом» для людини. Селен був відкритий в 1817 р. шведськими хіміками Берцелиусом і Ганном. Під час дослідження осадів, що утворилися у свинцевій камері при виробництві сірчаної кислоти, вчені виявили щось схоже на сірку... Слово "селен" – Selenium (Se) – у грецькому означає місяць. Подібно Місяці, що супроводжує Землю, він супроводжує інший елемент – телур, названий так на честь Землі: «Теллус» означає «земля». У чистому вигляді селен – тверде, сіре, з металевим блиском речовина. Природа бідна селеном. У земній корі на частку його атомів доводиться не більше однієї стотисячної відсотка. Мінералів, що містять селен, у значних кількостях майже не зустрічається. Мінерал "селеніт" ніякого відношення до селену не має. Селеніт – це різновид гіпсу, що складається з кальцію, сірки, кисню і води.

ЯД АБО ЛІКИ?
... Під час нафтових робіт з глибини 1200 м з свердловини вирвався фонтан води, струмками вирушивши в річку. Трава, яка росла на її берегах, служила кормом для корів. Через деякий час... з тваринами стало відбуватися щось недобре: деформація рогів, випадання шерсті, копита розм'якшилися і перетворилися на безформні "кукси". Ретельне дослідження трави та грунту показало наявність в них селену. Виявилося, що сполуки селену були у річковій воді, куди він потрапив з бурової свердловини...

Мінералу стали побоюватися як отрути. І раптом у 60-х роках піднявся захоплений бум з приводу цього мікроелемента. Дослідження вчених, які вирішили досконально зайнятися мінералом, виявилися плідними і «реабілітують»: селен був названий джерелом здоров'я людини. Виявилося, тільки дуже значний надлишок елемента викликає «збої» (звідси і аномалії зі здоров'ям згаданих корів), але брак селену, ще гірше, його відсутність ведуть до більш серйозних патологій. Крім того, виявилося, що лікування певних захворювань, засноване на вживанні селену в комплексі з біопрепаратами, сприяє не тільки викорінення недуг, а й подальшої підтримки життєвого тонусу організму.

Так рейтинги селену стрімко поповзли вгору, переводячи елемент з категорій небезпечних у розряд корисних і потрібних речовин. Відкриття селену (Se) як фактора впливу на здоров'я організму стало переломним моментом в медицині і скотарстві. У чому ж полягає фізіологічна роль селену і які механізми його дій в умовах життєдіяльності людини?

ЧАРІВНИЙ ЕЛЕМЕНТ
Виявилося, що крім активізації вітаміну Е, селен охороняє нуклеїнові кислоти від пошкоджень – значить, він необхідний як тваринам, так і людині. Як органічний, так і неорганічний селен легко вбирається під час його проходження по шлунково-кишковому тракту. Він включається у велике число білків – селенопротеінов. Роль цих білків досить вагома. Крім того, що вони можуть служити накопичувачами неорганічного селену в тканинах, передбачається, що білок, що містить селен, відповідальний за підтримку життєздатності сперматозоїдів. Інший білок з селеном – білок печінки – бере участь у запобіганні розвитку пухлин.

Селенопротеін Р відкритий в 1977 році. Він циркулює в плазмі крові. Його функцією за сучасними уявленнями, є не тільки захист організму від впливу перекисів (оксидантного стресу), але і сприяє нейтралізації важких металів (Pb, Hg). Нещодавно був виділений і охарактеризований селенопротеін W. Це невеликий білок м'язової тканини. Передбачається, що селенопротеін W, подібно селенопротеіну Р, має функцію антиоксиданту, але на тканинному рівні.

СЕЛЕНОВІ ДЖЕРЕЛА
Це різні продукти тваринного і рослинного походження – м'ясо, молоко, каші... У них Se знаходиться в двовалентній органічній формі, причому у тваринних продуктах переважає селеноцистеїн, а в рослинних – селенометіоніну. Головним джерелом Se в у нашому традиційному національному харчуванні є зернові – овес, гречка, рис, але особливо пшениця. У зернові він надходить з грунту. На жаль зараз грунт дуже бідна цим елементом.

КОЛИ ЙОГО НЕМАЄ
При нестачі селену можливий розвиток селенодефіцитних станів, наприклад, хвороба Кешан (кардіоміопатія) і синдром Кашин-Бека (остеоартропатія). Збагачення селеном харчування населення в Україні та країнах СНД розглядається на державному рівні. Така практика – не новина. У Фінляндії, наприклад, питання було вирішено шляхом внесення в грунт селеновмісних добрив. Фахівці ж вважають, що більш прийнятно використання селеновмісних БАД (біологічно активних добавок). Їх використання розглядається як масова профілактична міра. Прийом селеновмісних БАД тобто по 90-100 мкг селену в день – зводить до мінімуму ризик селеновій інтоксикації при випадковому передозуванні. Цій умові відповідають БАД, що містять органічний селен, тобто отриманий шляхом "вбудовування" селену в білкові молекули, тому що існує думка, що неорганічний селен практично не засвоюється організмом, виходячи з нього з уриною природним шляхом. За твердженням лікарів найбільш засвоюваний селен – рідкий. Саме така форма речовини є найближчою до людської природи, що пояснює легку і швидку засвоюваність селену тканинами організму.

ЯКЩО ОРГАНІЗМ КАЖЕ «ТРЕБА», ДО ЦЬОГО варто прислухатися
Червоним світлом, що свідчить про ранній стадії нестачі селену в організмі людини, служать появи специфічних червоних плям на шкірному покриві. Неприємно, але приводу для трагедії немає (поки що). Застосування колоїдного селену, що знаходиться в біодобавках як в комплексі з іншими компонентами, так і самостійно, за 6 місяців поверне вашій шкірі колишній здоровий колір, сбаллансіровав норми селену в організмі. Вченими висувається гіпотеза про те, що дефіцит селену може підвищити і розвиток вірусів, наприклад influenza. З дефіцитом селену і йоду зв'язується також епідемічне поширення ВІЛ.

Якщо врахувати, що екологічна безпека навколишнього середовища залишає бажати кращого, то очевидна необхідність комплексної селен-регуляції. Медики впевнені, що більшої частини населення може бути рекомендований прийом біологічно активних добавок з органічної формою селену. Це дозволить не тільки відкоригувати рівень необхідного селену в організмі, а й попередити серйозні, часом невиліковні захворювання – рак, діабет, аномалії діяльності шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, крововиробництва і т.д.

Не слід забувати старої перевіреної істини: недугу легше попередити, ніж лікувати в наслідку.


RUS


Se: От революционного прорыва - к повседневной необходимости

Se: От революционного прорыва - к повседневной необходимости

В химиии, медицине и фармакологии он играет доминирующую роль во многих вопросах. Трудно представить, как бы сложилась судьба этого элемента в рамках таблицы Менеделеева, если бы не случай… Не будем придаваться догадкам относительно темы. Мы поговорим о Селене – минерале, который, несмотря на поэтическое название, совершил глобальную научную революцию, ставшую «спасательным кругом» для человека. Селен был открыт в 1817 г. шведскими химиками Берцелиусом и Ганном. Во время исследования осадков, образовавшихся в свинцовой камере при производстве серной кислоты, ученые обнаружили нечто похожее на серу…

Слово "селен" – Selenium (Se) – в греческом означает луна. Подобно Луне, сопровождающей Землю, он сопровождает другой элемент – теллур, названный так в честь Земли: «теллус» означает «земля». В чистом виде селен – твердое, серое, с металлическим блеском вещество. Природа бедна селеном. В земной коре на долю его атомов приходится не более одной стотысячной процента. Минералов, содержащих селен, в значительных количествах почти не встречается. Минерал "селенит" никакого отношения к селену не имеет. Селенит - это разновидность гипса, состоящая из кальция, серы, кислорода и воды.

ЯД ИЛИ ЛЕКАРСТВО?

…Во время нефтяных работ с глубины 1200 м из скважины вырвался фонтан воды, ручьями устремившийся в речку. Трава, которая росла на ее берегах, служила кормом для коров. Спустя время… с животными стало происходить что-то неладное: деформация рогов, выпадение шерсти, копыта размягчились и превратились в бесформенные "култышки". Тщательное исследование травы и почвы показало наличие в них селена. Оказалось, что соединения селена были в речной воде, куда он попал из буровой скважины…

Минерала стали опасаться как яда. И вдруг в 60-х годах поднялся восторженный бум по поводу этого микроэлемента. Исследования ученых, решивших досконально заняться минералом, оказались плодотворными и «реабилитирующими»: селен был назван источником здоровья человека. Оказалось, только очень значительный избыток элемента вызывает «сбои» (отсюда и аномалии со здоровьем упомянутых коров), но нехватка селена, еще хуже, его отсутствие ведут к более серьезным патологиям. Кроме того, оказалось, что лечение определенных заболеваний, основанное на употреблении селена в комплексе с биопрепаратами, способствует не только искоренению недугов, но и дальнейшей поддержанию жизненного тонуса организма.

Так рейтинги селена стремительно поползли вверх, переводя элемент из категорий опасных в разряд полезных и нужных веществ. Открытие селена (Se) как фактора влияния на здоровье организма явилось переломным моментом в медицине и скотоводстве. В чем же заключается физиологическая роль селена и каковы механизмы его действий в условиях жизнедеятельности человека?

ВОЛШЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Оказалось, что кроме активизации витамина Е, селен предохраняет нуклеиновые кислоты от повреждений – значит, он необходим как животным, так и человеку. Как органический, так и неорганический селен легко впитывается во время его прохождения по желудочно-кишечному тракту. Он включается в большое число белков – селенопротеинов. Роль этих белков достаточно весомая. Помимо того, что они могут служить накопителями неорганического селена в тканях, предполагается, что белок, содержащий селен, ответственен за поддержание жизнеспособности сперматозоидов. Другой белок с селеном – белок печени – участвует в предотвращении развития опухолей.

Селенопротеин Р открыт в 1977 году. Он циркулирует в плазме крови. Его функцией по современным представлениям, является не только защита организма от воздействия перекисей (оксидантного стресса), но и содействие нейтрализации тяжелых металлов (Pb, Hg). Недавно был выделен и охарактеризован селенопротеин W. Это небольшой белок мышечной ткани. Предполагается, что селенопротеин W, подобно селенопротеину Р, обладает функцией антиоксиданта, но на тканевом уровне.

СЕЛЕНОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

Это различные продукты животного и растительного происхождения – мясо, молоко, каши... В них Se находится в двухвалентной органической форме, причем в животных продуктах преобладает селеноцистеин, а в растительных – селенометионин. Главным источником Se в в нашем традиционном национальном питании являются зерновые – овес, гречиха, рис, но особенно пшеница. В зерновые он поступает из почвы. К сожалению сейчас почва очень бедна этим элементом.

КОГДА ЕГО НЕТ

При недостатке селена возможно развитие селенодефицитных состояний, например болезнь Кешан (кардиомиопатия) и синдром Кашин-Бека (остеоартропатия). Обогащение селеном питания населения в Украине и странах СНГ рассматривается на государственном уровне. Такая практика – не новшество. В Финляндии, например, вопрос был решен путем внесения в почву селенсодержащих удобрений. Специалисты же считают, что более приемлемо использование селенсодержащих БАД (биологически активных добавок). Их использование рассматривается как массовая профилактическая мера. Прием селенсодержащих БАД то есть по 90-100 мкг селена в день – сводит к минимуму риск селеновой интоксикации при случайной передозировке. Этому условию соответствуют БАД, содержащие органический селен, то есть полученный путем "встраивания” селена в белковые молекулы, т.к. существует мнение, что неорганический селен практически не усваивается организмом, выходя из него с уриной естественным путем. По утверждению докторов наиболее усваиваемый селен – жидкий. Именно такая форма вещества является самой близкой к человеческой природе, что объясняет легкую и быструю усваиваемость селена тканями организма.

ЕСЛИ ОРГАНИЗМ ГОВОРИТ «НАДО», К ЭТОМУ СТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ

Красным светом, свидетельствующим о ранней стадии нехватки селена в организме человека, служат появления специфических красных пятен на кожном покрове. Неприятно, но повода к трагедии нет (пока). Применение коллоидного селена, находящегося в биодобавках как в комплексе с другими компонентами, так и самостоятельно, за 6 месяцев вернет вашей коже прежний здоровый цвет, сбаллансировав нормы селена в организме. Учеными выдвигается гипотеза о том, что дефицит селена может повысить и развитие вирусов, например influenza. С дефицитом селена и йода связывается также эпидемическое распространение ВИЧ.

Если учесть, что экологическая безопасность окружающей среды оставляет желать лучшего, то очевидна необходимость комплексной селен-регуляции. Медики уверены, что большей части населения может быть рекомендован прием биологически активных добавок с органической формой селена. Это позволит не только откорректировать уровень необходимого селена в организме, но и предупредить серьезные, порой неизлечимые заболевания – рак, диабет, аномалии деятельности желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, кровопроизводительности и т.д.

Не следует забывать старой проверенной истины: недуг легче предупредить, чем лечить в последствии.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1629
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: