з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Просто про простатит

Просто про простатит

Хвороба XXI століття, переможний хід якої вражає своїми масштабами лікарів і пригнічує чоловіків. Так фахівці говорять про простатит – найбільш частому урологічному захворюванні сильної половини людства. За статистикою, діагноз «хронічний простатит» чують близько 35-40% чоловіків у віці від 21 до 50 років, що не може не засмучувати.

«Друге серце» чоловіка
Так простату охрестили давні греки, оскільки добре розуміли, що будь-які проблеми з цим органом принесуть чоловікові не менші душевні переживання, ніж переживання, що розгорілися в «першому» серце. Тільки ось розташована передміхурова залоза не в дуже звичному для серця місці: вона знаходиться трохи нижче сечового міхура, безпосередньо перед прямою кишкою, і обхоплює уретру (сечівник).

При запаленні простата збільшується в розмірі, здавлюючи уретру, що супроводжується різкими болями в промежині, утрудненим процесом сечовипускання, порушенням ерекції. Так починається простатит – третє за значущістю захворювання простати після доброякісної гіперплазії (аденоми) і раку. При цьому простатит так само важко піддається лікуванню, як і доброякісні освіти: він швидко переростає в хронічну форму, хвороба протікає дуже повільно, симптоми не явно виражені, а випадки повного лікування зустрічаються вкрай рідко. Як правило, лікування спрямоване на те, щоб зупинити зростання простати, а не повернути її в початковий стан.

Причини виникнення простатиту
Науково доведено, що основною причиною цього захворювання є бактеріальна інфекція, яка може проникнути в простату з прямої кишки, сечівника, сечового міхура, по кровоносних і лімфатичних судинах малого тазу. Однак саме по собі попадання інфекції в простату не провокує всіх проявів захворювання. Розвитку простатиту сприяють й інші чинники, серед яких: несприятлива екологія; нездорове харчування; малорухливий спосіб життя, що призводить до застійних явищ в малому тазу і капілярній кровотоці; шкідливі звички (у першу чергу зловживання алкоголем); хронічні та венеричні захворювання в організмі; імунодефіцит; часті запори; стреси; тривалий статева стриманість; загальне переохолодження організму.

Симптоми простатиту:

Два лики простатиту
Фахівці виділяють дві стадії течії «чоловічого» захворювання – гостру і хронічну. Першу стадію можуть викликати хламідії, уреаплазми, мікоплазми, тому запалення швидко дає про себе знати, супроводжуючись різними больовими відчуттями в області паху, жаром і ознобом. Але при цьому саме запалення триває не більше двох місяців.

Другу стадію називають постінфекційної (хронічної). Вона не має певних часових меж, залежить в основному від ступеня зростання і деформації передміхурової залози. Хронічний простатит дуже підступний, адже симптоми можуть довгий час «мовчати», а лабораторні дослідження не виявляти запальний процес. Досить часто перші ознаки простатиту починають виявлятися при вже запущеному захворюванні, коли воно переростає в доброякісну гіперплазію (аденому передміхурової залози). Тому дуже важливо періодично проходити профілактичні огляди в уролога, щоб виявити захворювання на ранніх стадіях. Варто відзначити, що досить рідко всі ці симптоми виявляються одночасно. Як правило, у кожного чоловіка «друге серце» на запальний процес реагує по-своєму.

Кожному чоловікові – гарбузи!
Урологи вважають, що від простатиту допоможе позбутися тільки скальпель хірурга. Але насправді є більш щадні методи боротьби з цією недугою. На сьогоднішній день найпоширенішим і дієвим засобом профілактики та комплексного лікування захворювань передміхурової залози є насіння гарбуза і лікарські препарати на їх основі.

Про цілющі властивості гарбуза було відомо ще за 2 тис. років до нашої ери. Хвалив у своїх працях унікальний овоч, що володіє протизапальним ефектом, і знаменитий лікар Авіценна. Гарбуз і справді вражає своїм багатим набором корисних речовин. До її складу входять цукру, аскорбінова кислота, солі кальцію, калію, заліза і магнію, вітаміни групи В. Каротину в ній в 4 рази більше, ніж в дині, і у 15 (!) Разів більше, ніж у кавуні. За різноманіття представлених хімічних сполук гарбуз заслужено охрестили «аптекою в мініатюрі». Отримала визнання помаранчева «Кудесниця» і в області урології.

Насіння гарбуза неймовірно ефективні при лікуванні простатиту. Вони роблять на передміхурову залозу протизапальну, репаративну, антисептичну, антиатеросклеротичну і метаболічну дію. Крім того, знижують розростання клітин простати, тим самим усуваючи проблеми при сечовипусканні, знімаючи больовий синдром, активізуючи імунну систему організму і навіть підвищуючи потенцію. Так, наприклад, на Балканському півострові, де чоловіки постійно вживають насіння гарбуза, простатит зустрічається вкрай рідко.


RUS


Просто о ПРОСТАтите

Просто о ПРОСТАтите

Болезнь XXI века, победоносное шествие которой поражает своими масштабами врачей и удручает мужчин. Так специалисты говорят о простатите – наиболее частом урологическом заболевании сильной половины человечества. По статистике, диагноз «хронический простатит» слышат около 35-40% мужчин в возрасте от 21 до 50 лет, что не может не огорчать.

«Второе сердце» мужчины
Так простату окрестили древние греки, поскольку хорошо понимали, что любые проблемы с этим органом принесут мужчине не меньшие душевные переживания, чем треволнения, разгоревшиеся в «первом» сердце. Только вот расположена предстательная железа не в очень привычном для сердца месте: она находится немного ниже мочевого пузыря, непосредственно перед прямой кишкой, и обхватывает уретру (мочеиспускательный канал).

При воспалении простата увеличивается в размере, сдавливая уретру, что сопровождается резкими болями в промежности, затрудненным процессом мочеиспускания, нарушением эрекции. Так начинается простатит – третье по значимости заболевание простаты после доброкачественной гиперплазии (аденомы) и рака. При этом простатит так же тяжело поддается лечению, как и доброкачественные образования: он быстро перерастает в хроническую форму, болезнь протекает очень медленно, симптомы не явно выражены, а случаи полного излечения встречаются крайне редко. Как правило, лечение направлено на то, чтобы остановить рост простаты, а не вернуть ее в начальное состояние.

Причины возникновения простатита
Научно доказано, что основной причиной этого заболевания является бактериальная инфекция, которая может проникнуть в простату из прямой кишки, мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, по кровеносным и лимфатическим сосудам малого таза. Однако само по себе попадание инфекции в предстательную железу не провоцирует всех проявлений заболевания. Развитию простатита способствуют и другие факторы, среди которых: неблагоприятная экология; нездоровое питание; малоподвижный образ жизни, что приводит к застойным явлениям в малом тазу и капиллярном кровотоке; вредные привычки (в первую очередь злоупотребление алкоголем); хронические и венерические заболевания в организме; иммунодефицит; частые запоры; стрессы; продолжительное половое воздержание; общее переохлаждение организма.

Симптомы простатита:

Два лика простатита
Специалисты выделяют две стадии течения «мужского» заболевания – острую и хроническую. Первую стадию могут вызвать хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, поэтому воспаление быстро дает о себе знать, сопровождаясь различными болевыми ощущениями в области паха, жаром и ознобом. Но при этом само воспаление длится не более двух месяцев.

Вторую стадию называют постинфекционной (хронической). Она не имеет определенных временных границ, зависит в основном от степени роста и деформации предстательной железы. Хронический простатит весьма коварен, ведь симптомы могут долгое время «молчать», а лабораторные исследования не обнаруживать воспалительный процесс. Довольно часто первые признаки простатита начинают проявляться при уже запущенном заболевании, когда оно перерастает в доброкачественную гиперплазию (аденому предстательной железы). Поэтому очень важно периодически проходить профилактические осмотры у уролога, чтобы обнаружить заболевание на ранних стадиях. Стоит отметить, что довольно редко все эти симптомы обнаруживаются одновременно. Как правило, у каждого мужчины «второе сердце» на воспалительный процесс реагирует по-своему.

Каждому мужчине – по тыкве!
Урологи считают, что от простатита поможет избавиться только скальпель хирурга. Но на самом деле есть более щадящие методы борьбы с этим недугом. На сегодняшний день самым распространенным и действенным средством профилактики и комплексного лечения заболеваний предстательной железы являются семена тыквы и лекарственные препараты на их основе.

О целебных свойствах тыквы было известно еще за 2 тыс. лет до нашей эры. Хвалил в своих трудах уникальный овощ, обладающий противовоспалительным эффектом, и знаменитый врач Авиценна. Тыква и вправду поражает своим богатым набором полезных веществ. В ее состав входят сахара, аскорбиновая кислота, соли кальция, калия, железа и магния, витамины группы В. Каротина в ней в 4 раза больше, нежели в дыне, и в 15(!) раз больше, чем в арбузе. За многообразие представленных химических соединений тыкву заслуженно окрестили «аптекой в миниатюре». Получила признание оранжевая «кудесница» и в области урологии.

Семена тыквы невероятно эффективны при лечении простатита. Они оказывают на предстательную железу противовоспалительное, репаративное, антисептическое, антиатеросклеротическое и метаболическое действие. Кроме того, снижают разрастание клеток простаты, тем самым устраняя проблемы при мочеиспускании, снимая болевой синдром, активизируя иммунную систему организма и даже повышая потенцию. Так, например, на Балканском полуострове, где мужчины постоянно употребляют семена тыквы, простатит встречается крайне редко.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 3612
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: