з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Приймаючи БАД ти не будеш хворіти?

Приймаючи БАД ти не будеш хворіти?

Про Бад склалася неоднозначна думка. Чутки, домисли і пересуди: від повального захоплення до повного неприйняття. Побутують усталені міфи й упередження, не мають нічого спільного з реальним призначенням БАДів та їх впливом на організм людини. Як же у всьому цьому розібратися?

БАД – це ліки?
Законодавство більшості країн відносить біологічно активні добавки (БАД) до продуктів харчування. На відміну від лікарських засобів добавки не використовуються для діагностики та лікування хвороб, а сприяють підтриманню необхідних організму речовин на рівні фізіологічної потреби. Добавки допомагають нашому організму протистояти різним несприятливим факторам. БАДи використовуються для профілактики та допоміжної терапії захворювань, а також нормалізації функцій організму. Добавки самі по собі не несуть лікувальний ефект.

При державній реєстрації БАД органи нагляду дуже чітко визначають область їх застосування. Як правило, вона обмежена використанням їх як джерело речовин, що володіють сприятливим впливом на організм людини. Тому БАД може використовуватися при лікуванні захворювань як допоміжний компонент терапії, сприяючи одужанню.

У БАД немає протипоказань?
БАД є частиною харчового раціону, який складається з урахуванням нашого самопочуття і специфічних особливостей організму. Будь-який продукт харчування може надати несприятливу дію на людський організм в надмірних кількостях або за наявності певних станів (вагітність, алергічні реакції, хронічні захворювання і т.д.). До вибору і вживання БАД треба ставитися так само уважно, як і до планування нашого харчування.

Перед запуском нового продукту на ринок добросовісний виробник проводить тривалу роботу з виявлення протипоказань, про можливість яких попереджає споживача в інформації на етикетці. Безпека та наявність протипоказань БАД додатково підтверджується в процесі державної реєстрації препарату.

Приймаючи БАД ти не будеш хворіти?
Вплив БАД на імунну систему організму (його здатність протистояти захворюванням) ефективний настільки, наскільки правильне збалансоване харчування зі свіжих і якісних продуктів ефективно впливає на імунну систему і підсилює здатність нашого організму протистояти зовнішнім негативним факторам.

Наука про харчування досить добре вивчила цілі класи біологічно активних компонентів та їх важлива роль для здоров'я людини не викликає жодних сумнівів. Проте ні для кого не секрет, що в наші дні більшість просто не мають можливості забезпечити свій повсякденний раціон всіма поживними компонентами і саме в цьому випадку проявляється гостра необхідність у додатковому прийомі БАД. Мінерали, мікроелементи, поліненасичені кислоти, волокна, які безпосередньо беруть участь у захисних функціях організму і чий дефіцит характерний для сучасної людини, можна отримати при прийомі БАД.

БАДи можуть призначати тільки лікарі?
Скажіть, а те, що Ви з'їдаєте за обідом, Вам призначає лікар? Іноді – так. Але в більшості своїй, кожен вирішує сам, які активні добавки йому приймати. При виборі того або іншого продукту слід керуватися вказівками виробника, порадами фахівців, іноді і медиків. Важливим є і репутація виробника в країні.

На щастя, на нашому ринку сьогодні є цілий ряд сумлінних вітчизняних та іноземних розробників БАД, з року в рік підтверджують високу якість своєї продукції. При покупці обов'язково слід вивчати складу БАД, з'ясовувати природу і призначення компонентів. Добросовісний виробник або продавець завжди допоможе з інформацією такого характеру.

Від БАДів взагалі немає ніякої користі?
БАД, як добавки до їжі, допомагають людині збалансувати і збагатити свій раціон харчування найважливішими компонентами, включаючи мікроелементи, вітаміни, мінерали, ферменти. Вони надають незамінну допомогу в процесі відновлення від впливів стресів та фізичних навантажень. Необхідно пам'ятати, що БАД не мають швидким ефектом і для повноцінного впливу БАД потрібно тривалий і регулярний прийом.

Приймаючи БАДи, можна взагалі більше нічого не їсти?
БАД є добавками до їжі, а не її замінниками. Ніщо не замінить унікальний набір поживних речовин харчових продуктів, які сформувалися природою. Звичайно, сучасні технології прагнуть максимально наблизити складу БАД до компонентів харчових продуктів, однак це не є головною метою у виробництві БАД. Більш важливим є розробка унікальних композицій біологічно активних речовин з вираженим сприятливим ефектом, які можуть підсилити наш харчовий раціон і покрити дефіцит, сформований тими чи іншими негативними чинниками.

БАДи – кращий засіб для схуднення або, навпаки, для набору ваги?
З усього різноманіття БАД продукти для осіб, контролюючих масу тіла, можна виділити в окрему категорію. Як і у випадку з поняттям БАД взагалі, призначення таких продуктів абсолютно невірно трактується в нашому суспільстві. ЗМІ рясніють оголошеннями про магічні таблетках і сотнях втрачених кілограмів щасливих пацієнтів.

Очевидно, що при наявності живого попиту у населення на чарівні засоби, пропозиції такого роду завжди будуть в достатку. На жаль, ще не існують препарати, прийом яких відразу знизить вагу, не викликавши при цьому побічних реакцій і несприятливих порушень у природному обміні речовин. Подібні порушення можуть призвести до серйозних наслідків для здоров'я і «переважити» скинуті чудесним чином кілограми.

Корекція ваги – це комплексна програма, що складається зі спеціальної дієти, набору БАДів та фізкультури. При виборі програми необхідно враховувати індивідуальні особливості. Дієта – це стрес для організму, і в програмах корекції ваги біологічно активні добавки покликані збільшити кількість поживних речовин. Спеціальні БАД можуть розглядатися як складова частина програми корекції ваги, успіх якої залежить від усіх її компонентів.

Чи існує звикання організму до харчових добавок?
Список інгредієнтів, дозволених до використання в БАД, складається і затверджується державними органами за участю провідних галузевих інститутів та з урахуванням міжнародного досвіду. Призначення цього списку – визначення нормативів для обігу продукції, яка не містить небезпечних для людини речовин, у тому числі і викликають залежність. Тому, біологічно активна добавка, що відповідає всім нормативним вимогам, не може викликати звикання до якого-небудь з компонентів. Якісний БАД повинен принести тільки користь!


RUS


Принимая БАД ты не будешь болеть?

Принимая БАД ты не будешь болеть?

О БАДах сложилось неоднозначное мнение. Слухи, домыслы и кривотолки: от повального увлечения до полного неприятия. Бытуют устоявшиеся мифы и предубеждения, не имеющие ничего общего с реальным предназначением БАДов и их влиянием на организм человека. Как же во всем этом разобраться?

БАД – это лекарство?
Законодательство большинства стран относит биологически активные добавки (БАД) к продуктам питания. В отличие от лекарственных средств добавки не используются для диагностики и лечения болезней, а способствуют поддержанию необходимых организму веществ на уровне физиологической потребности. Добавки помогают нашему организму противостоять различным неблагоприятным факторам. БАДы используются для профилактики и вспомогательной терапии заболеваний, а также нормализации функций организма. Добавки сами по себе не несут лечебный эффект.

При государственной регистрации БАД органы надзора очень четко определяют область их применения. Как правило, она ограничена использованием их в качестве источника веществ, обладающих благоприятным воздействием на организм человека. Поэтому БАД может использоваться при лечении заболеваний как вспомогательный компонент терапии, способствуя выздоровлению.

У БАД нет противопоказаний?
БАД являются частью пищевого рациона, который составляется с учетом нашего самочувствия и специфических особенностей организма. Любой продукт питания может оказать неблагоприятное действие на человеческий организм в избыточных количествах или при наличии определенных состояний (беременность, аллергические реакции, хронические заболевания и т.д.). К выбору и употреблению БАД надо относиться так же внимательно, как и к планированию нашего питания.

Перед выводом нового продукта на рынок добросовестный производитель проводит длительную работу по выявлению противопоказаний, о возможности которых предупреждает потребителя в информации на этикетке. Безопасность и наличие противопоказаний БАД дополнительно подтверждается в процессе государственной регистрации препарата.

Принимая БАД ты не будешь болеть?
Влияние БАД на иммунную систему организма (его способность противостоять заболеваниям) эффективно настолько, насколько правильное сбалансированное питание из свежих и качественных продуктов эффективно влияет на иммунную систему и усиливает способность нашего организма противостоять внешним негативным факторам.

Наука о питании достаточно хорошо изучила целые классы биологически активных компонентов и их важная роль для здоровья человека не вызывает никаких сомнений. Однако ни для кого не секрет, что в наши дни большинство просто не имеют возможности обеспечить свой повседневный рацион всеми питательными компонентами и именно в этом случае проявляется острая необходимость в дополнительном приеме БАД. Минералы, микроэлементы, полиненасыщенные кислоты, волокна, которые непосредственно участвуют в защитных функциях организма и чей дефицит характерен для современного человека, можно получить при приеме БАД.

БАДы могут назначать только врачи?
Скажите, а то, что Вы съедаете за обедом, Вам назначает врач? Иногда – да. Но в большинстве своем, каждый решает сам, какие активные добавки ему принимать. При выборе того или иного продукта следует руководствоваться указаниями производителя, советами специалистов, иногда и медиков. Немаловажным является и репутация производителя в стране.

К счастью, на нашем рынке сегодня есть целый ряд добросовестных отечественных и иностранных разработчиков БАД, из года в год подтверждающих высокое качество своей продукции. При покупке обязательно следует изучать состав БАД, выяснять природу и назначение компонентов. Добросовестный производитель или продавец всегда поможет с информацией такого характера.

От БАДов вообще нет никакой пользы?
БАД, как добавки к пище, помогают человеку сбалансировать и обогатить свой рацион питания самыми важными компонентами, включая микроэлементы, витамины, минералы, ферменты. Они оказывают незаменимую помощь в процессе восстановления от воздействий стрессов и физических нагрузок. Необходимо помнить, что БАД не обладают быстрым эффектом и для полноценного воздействия БАД требуется длительный и регулярный прием.

Принимая БАДы, можно вообще больше ничего не есть?
БАД являются добавками к пище, а не ее заменителями. Ничто не заменит уникальный набор питательных веществ пищевых продуктов, которые сформировались природой. Конечно, современные технологии стремятся максимально приблизить состав БАД к компонентам пищевых продуктов, однако это не является главной целью в производстве БАД. Более важным является разработка уникальных композиций биологически активных веществ с выраженным благоприятным эффектом, которые могут усилить наш пищевой рацион и покрыть дефицит, сформированный теми или иными негативными факторами.

БАДы – лучшее средство для похудения или, наоборот, для набирания веса?
Из всего многообразия БАД продукты для лиц, контролирующих массу тела, можно выделить в отдельную категорию. Как и в случае с понятием БАД вообще, назначение таких продуктов совершенно неверно трактуется в нашем обществе. СМИ пестрят объявлениями о магических таблетках и сотнях потерянных килограммов счастливых пациентов.

Очевидно, что при наличии живого спроса у населения на волшебные средства, предложения такого рода всегда будут в изобилии. К сожалению, еще не существуют препараты, прием которых в одночасье снизит вес, не вызвав при этом побочных реакций и неблагоприятных нарушений в естественном обмене веществ. Подобные нарушения могут привести к серьезным последствиям для здоровья и «перевесить» сброшенные чудесным образом килограммы.

Коррекция веса – это комплексная программа, состоящая из специальной диеты, набора БАДов и физкультуры. При выборе программы необходимо учитывать индивидуальные особенности. Диета – это стресс для организма, и в программах коррекции веса биологически активные добавки призваны увеличить количество питательных веществ. Специальные БАД могут рассматриваться как составная часть программы коррекции веса, успех которой зависит от всех ее компонентов.

Существует ли привыкание организма к пищевым добавкам?
Список ингредиентов, разрешенных к использованию в БАД, составляется и утверждается государственными органами с участием ведущих отраслевых институтов и с учетом международного опыта. Назначение этого списка – определение нормативов для оборота продукции, не содержащей опасных для человека веществ, в том числе и вызывающих зависимость. Поэтому, биологически активная добавка, соответствующая всем нормативным требованиям, не может вызывать привыкания к какому-либо из компонентов. Качественный БАД должен принести только пользу!

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 3309
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: