з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Потребуємо очищення

Потребуємо очищення

Сучасне харчування змушує звертатися до штучних способів очищення кишечника

"Смерть починається з кишечника", – так у давнину писав Парацельс. І його слова не позбавлені сенсу. Кишечник відповідає не тільки за нормальне засвоєння поживних речовин і виведення неперероблених залишків, токсинів, в ньому локалізовано близько 80% лімфатичної системи організму.

Вина харчування
Усі життєво важливі поживні речовини всмоктуються у кишечнику, вступаючи далі в кровоносну систему. З нашим сучасним харчуванням, з великою кількістю їжі, бідної волокнами, з підвищенням вмісту жирів, цукру, консервантів, барвників та інших хімічних добавок, нескінченними стресами, малорухливим способом життя, сучасної екологією порушуються всі функції кишечника. У результаті виникає безліч різних захворювань: запори, дисбіоз кишечнику, дерматози, алергічні реакції, проноси, порушення обмінних процесів (цукровий діабет, подагра, ожиріння), захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, інтоксикація внаслідок бродильних і гнильних змін в кишечнику. Все це є прямим показанням до проведення очищення кишечника. Очищення товстого кишечника доцільно проводити практично всім дорослим і більшості дітей. Пояснюється це несприятливою екологічною обстановкою в області і різким зниженням якості продуктів харчування, на тлі чого імунна система людини стала набагато слабкіше. Шкода завдається організму швидше – в підсумку виникає стійкий дисбактеріоз. На тлі порушення мікрофлори виникають різні паразитарні навантаження, від яких організму все важче захиститися. Все це призводить до того, що до 30 років в середньому в людини, навіть веде здоровий спосіб життя, виявляються калові камені. З цих причин як частина комплексного лікування рекомендується проведення очищення кишечника.

Строго за показаннями
Очищення кишечника – медична процедура, яка повинна призначатися лікарем за показаннями. Часто ця процедура призначається при порушеннях роботи кишечнику, таких як роздратований кишечник, млявий і ледачий, при спазмах в кишечнику; при ендогенних інтоксикаціях організму, при захворюваннях ендокринних органів: підшлункової, щитовидної залози, при алергічних і кісткових захворюваннях, при зниженій функції печінки; мігрені і вегето-судинних реакціях; лікування великою кількістю лікарських препаратів і як етап лікування дисбіозу кишечника. Негативні властивості очищення можуть проявитися лише при необдуманому і необгрунтованому призначення великої кількості процедур.

Додаткові властивості процедури – стимуляція роботи кишечника і не тільки моторики, а й всмоктувальної і видільної функції, очищення кишечника від шлаків, надлишку слизу, сухих калових каменів; стимуляція лімфодренажа і очищення плазми крові. Є думка, що кишечник повинен сам справлятися зі своїми обов'язками і що втручання ззовні неприродно. Але, враховуючи умови сучасного життя, ця процедура є необхідною і в порівнянні з іншими медичними втручаннями щадить і грамотної. На сьогоднішній день в медичних установах використовуються апарати із замкнутим циклом, це означає, що вода дуже дрібно і нетравматичними для кишечника проходить цикл очищення дозовано, безболісно. Апарати, використовувані раніше, були не настільки досконалі, і при введенні води могли бути моменти перерастяжения стінок і мікротравми слизової оболонки. В даний час для очищення кишечника такі апарати використовуватися не повинні.

Клізма – у минулому
Один з найбільш відомих і раніше поширених методів очищення кишечника – клізма. Медики застерігають: не можна проводити очищення за допомогою різних мінеральних вод, тому як можуть виникнути стійкі зміни кислотно-лужного середовища, яку важко заселити нормальною мікрофлорою. Можлива очищення кишечника за допомогою проносних: трав'яні, гомеопатичні та хімічні. Фітопрепарати (трава сени і крушина) і гомеопатія – м'якші засоби практично з відсутністю побічних ефектів. Новітні методики – частотна і біорезонансна терапія. По-перше, за допомогою певних спектрів електромагнітних частот можна створити бактерицидну обстановку щодо несприятливих мікробів і деяких паразитів. По-друге, інші спектри частот надають стимулюючу дію на перистальтику кишечника і тонус мускулатури жовчного міхура. В даний час застосовується нова апаратна методика - моніторингова очищення або гідроколонотерапія. Апарат являє собою замкнуту систему шлангів з одностороннім рухом води, з вбудованою системою очищення приладу. Це забезпечує дотримання всіх гігієнічних норм. Режими роботи апарату вибираються індивідуально – тиск, температура води, обсяг за процедуру, також кількість процедур залежить від показань. Гідроколонотерапія абсолютно безболісна і сприймається як приємна і розслаблююча процедура. Це глибоке очищення кишечника, якого неможливо досягти будь-яким іншим способом, в їхній клініці процедура проводиться за допомогою озонованою води, що пройшла біологічну, механічну і хімічну очистку.

Гідроколонотерапія сприяє виведенню шкідливих речовин з організму, лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, використовується для профілактики та лікування захворювань чоловічої та жіночої статевої сфери, позбавлення від зайвої ваги і хронічної втоми, а також в якості гігієнічної процедури у здорових людей для підтримки чистоти всього організму. У практиці фахівців був випадок, коли пацієнтка схудла на 3 кг, тільки пройшовши курс гідроколонотерапії. Особливо процедура добре себе зарекомендувала як частина комплексного лікування простатиту. Також часто до процедури звертаються жінки в післяпологовий період. Очищення проводиться курсами, як правило, 5-7 процедур, кожна з яких триває 20-30 хвилин. Якщо говорити про матеріальний бік, то вартість процедури – від 450 грн (включаючи озоно-кисневе зрошення та спеціальну білизну).

Харчуйся правильно
Уникнути різних розладів кишечника можна при правильному харчуванні. По-перше, не слід запивати їжу відразу – після прийому їжі повинно пройти як мінімум 30-40 хвилин. Корисно за 15 хвилин до прийому їжі випити на вибір теплої кип'яченої води, соку або несолодкого зеленого чаю – це сприяє кращому засвоєнню їжі. Необхідно обережно ставитися до сучасної їжі, яка містить багато хімічних речовин. Один-два рази на рік корисно приймати біопрепарати і сорбенти, які виводять різні токсини і шлаки.


RUS


Нуждаемся в очистке

Нуждаемся в очистке

Современное питание вынуждает обращаться к искусственным способам очистки кишечника

"Смерть начинается с кишечника", – так в древности писал Парацельс. И его слова не лишены смысла. Кишечник отвечает не только за нормальное усвоение питательных веществ и выведение непереработанных остатков, токсинов, в нем локализовано около 80% лимфатической системы организма.

Вина питания
Все жизненно важные питательные вещества всасываются в кишечнике, поступая далее в кровеносную систему. С нашим современным питанием, с большим количеством еды, бедной волокнами, с повышением содержания жиров, сахара, консервантов, красителей и других химических добавок, бесконечными стрессами, малоподвижным образом жизни, современной экологией нарушаются все функции кишечника. В результате возникает множество различных заболеваний: запоры, дисбиоз кишечника, дерматозы, аллергические реакции, поносы, нарушения обменных процессов (сахарный диабет, подагра, ожирение), заболевания вышележащих отделов ЖКТ, интоксикация вследствие бродильных и гнилостных изменений в кишечнике. Все это является прямым показанием к проведению очищения кишечника. Очистку толстого кишечника целесообразно проводить практически всем взрослым и большинству детей. Объясняется это неблагоприятной экологической обстановкой в области и резким снижением качества продуктов питания, на фоне чего иммунная система человека стала гораздо слабее. Ущерб наносится организму быстрее – в итоге возникает стойкий дисбактериоз. На фоне нарушения микрофлоры возникают различные паразитарные нагрузки, от которых организму все труднее защититься. Все это приводит к тому, что к 30 годам в среднем у человека, даже ведущего здоровый образ жизни, обнаруживаются каловые камни. По этим причинам как часть комплексного лечения рекомендуется проведение очистки кишечника.

Строго по показаниям
Очистка кишечника – медицинская процедура, которая должна назначаться врачом по показаниям. Часто эта процедура назначается при нарушениях работы кишечника, таких как раздраженный кишечник, вялый и ленивый, при спазмах в кишечнике; при эндогенных интоксикациях организма; при заболеваниях эндокринных органов: поджелудочной, щитовидной железы; при аллергических и костных заболеваниях; при сниженной функции печени; мигренях и вегето-сосудистых реакциях; лечение большим количеством лекарственных препаратов и как этап лечения дисбиоза кишечника. Отрицательные свойства очистки могут проявиться лишь при необдуманном и необоснованном назначении большого количества процедур.

Дополнительные свойства процедуры – стимуляция работы кишечника и не только моторики, но и всасывательной и выделительной функции, очищение кишечника от шлаков, избытка слизи, сухих каловых камней; стимуляция лимфодренажа и очистка плазмы крови. Есть мнение, что кишечник должен сам справляться со своими обязанностями и что вмешательство извне неестественно. Но, учитывая условия современной жизни, эта процедура является необходимой и по сравнению с другими медицинскими вмешательствами щадящей и грамотной. На сегодняшний день в медицинских учреждениях используются аппараты с замкнутым циклом, это значит, что вода очень мелко и нетравматично для кишечника проходит цикл очистки дозированно, безболезненно. Аппараты, используемые ранее, были не столь совершенны, и при введении воды могли быть моменты перерастяжения стенок и микротравмы слизистой оболочки. В настоящее время для очистки кишечника такие аппараты использоваться не должны.

Клизма – в прошлом
Один из наиболее известных и ранее распространенных методов очистки кишечника – клизма. Медики предостерегают: нельзя проводить очистку с помощью различных минеральных вод, потому как могут возникнуть стойкие изменения кислотно-щелочной среды, которую трудно заселить нормальной микрофлорой. Возможна очистка кишечника с помощью слабительных: травяные, гомеопатические и химические. Фитопрепараты (трава сенны и крушина) и гомеопатия – более мягкие средства практически с отсутствием побочных эффектов. Новейшие методики – частотная и биорезонансная терапия. Во-первых, с помощью определенных спектров электромагнитных частот можно создать бактерицидную обстановку в отношении неблагоприятных микробов и некоторых паразитов. Во-вторых, другие спектры частот оказывают стимулирующее действие на перистальтику кишечника и тонус мускулатуры желчного пузыря. В настоящее время применяется новая аппаратная методика – мониторинговая очистка или гидроколонотерапия. Аппарат представляет собой замкнутую систему шлангов с односторонним движением воды, со встроенной системой очистки прибора. Это обеспечивает соблюдение всех гигиенических норм. Режимы работы аппарата выбираются индивидуально – давление, температура воды, объем за процедуру, также количество процедур зависит от показаний. Гидроколонотерапия абсолютно безболезненна и воспринимается как приятная и расслабляющая процедура. Это глубокое очищение кишечника, которого невозможно добиться любым другим способом, в их клинике процедура проводится с помощью озонированной воды, прошедшей биологическую, механическую и химическую очистку.

Гидроколонотерапия способствует выведению вредных веществ из организма, лечению заболеваний ЖКТ, используется для профилактики и лечения заболеваний мужской и женской половой сферы, избавления от лишнего веса и хронической усталости, а также в качестве гигиенической процедуры у здоровых людей для поддержания чистоты всего организма. В практике специалистов был случай, когда пациентка похудела на 3 кг, только пройдя курс гидроколонотерапии. Особенно процедура хорошо себя зарекомендовала как часть комплексного лечения простатита. Также часто к процедуре обращаются женщины в послеродовый период. Очистка проводится курсами, как правило, 5-7 процедур, каждая из которых длится 20-30 минут. Если говорить о материальной стороне, то стоимость процедуры – от 450 грн (включая озоно-кислородное орошение и специальное белье).

Питайся правильно
Избежать различных расстройств кишечника можно при правильном питании. Во-первых, не следует запивать пищу сразу - после приема пищи должно пройти как минимум 30-40 минут. Полезно за 15 минут до приема пищи выпить на выбор теплой кипяченой воды, сока или несладкого зеленого чая – это способствует лучшему усвоению пищи. Необходимо осторожно относиться к современной пище, которая содержит много химических веществ. Один-два раза в год полезно принимать биопрепараты и сорбенты, которые выводят различные токсины и шлаки. 

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2346
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: