з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Попередь цукровий діабет!

Попередь цукровий діабет!

Цукровий діабет сьогодні вважається однією з найдраматичніших сторінок у світовій медицині. Цукровий діабет посідає третє місце у світі після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Організація Об'єднаних Націй віднесла цю хворобу до числа факторів, які загрожують всьому людству.

Перші згадки про цукровий діабет можна знайти ще у священних книгах Індії – Ведах. Клінічний опис недуги і сама назва хвороби належить римському лікарю Аретеус (II століття до н.е.). Але за час існування людства проблема цукрового діабету придбала ще більший резонанс. І сьогодні, на думку експертів ООН, хвороба демонструє серйозну загрозу, як для окремих людей, так і для цілих держав.

За різними джерелами, в світі налічується від 120 до 180 млн. хворих на діабет, що становить 2-3% від усього населення планети. Але, як кажуть фахівці, ще більше людей не підозрюють про свою хворобу.

Преддіабетичний стан у людей може тривати кілька років. Багато людей списують нездужання на великі навантаження, хронічну втому і т.д. Дуже часто хворобу діагностують цілком випадково, наприклад, при травмі або гіпертонічному кризі, на тій стадії, коли вже з'являються хронічні ускладнення, тобто тоді, коли хворий потрапляє до фахівців з іншим або супутнім діагнозом.

Ця проблема є досить гострою і в Україну. У нас зареєстровано понад 1,1 млн. хворих на цукровий діабет, що становить 2,4% населення країни. Поки що офіційний показник нижчий, ніж у багатьох європейських країнах, але навряд чи цей фактор може заспокоювати.

Цукровий діабет – це захворювання ендокринної системи, яке виникає через нестачу вироблення гормону інсуліну, що призводить до підвищення рівня цукру в крові і порушення обміну речовин. Існує два типи цукрового діабету:

Цукровий діабет I типу характеризується абсолютною недостатністю інсуліну, викликаної руйнуванням бета-клітин підшлункової залози. Його називають інсулінозалежний діабет, тому що при абсолютній недостатності інсуліну в організмі необхідно його поповнення через ін'єкції інсуліну.

Діабет I типу називають ще «ювенільний», через те, що він може розвинутися в будь-якому віці, однак найчастіше він вражає людей молодого віку (дітей, підлітків, молодь). Цукровий діабет II типу – хронічне захворювання, що виявляється порушенням вуглеводного обміну, внаслідок зниження чутливості і числа інсулінових рецепторів. Іншими словами, кількість інсуліну в крові нормальний, але в організмі є рецептори (маркери), які повинні пізнати глюкозу, доставити її в інсулінозалежні тканини і забезпечити переробку. При цукровому діабеті II-го типу ці маркери відсутні або знижена їх чутливість. Це призводить до недостатньої переробки глюкози і є причиною захворювання.

На думку авторів книги «Внутрішні хвороби» професорів А.І. Мартинова і Н.А. Мухіна, існує багато причин, які призводять до масового поширення важкої недуги під назвою «цукровий діабет».

Але основні причини вже всім відомі:

Кожна людина повинна знати симптоми, які вказують на підвищений рівень глюкози в крові і на які обов'язково слід звернути увагу: сильна спрага, запаморочення, нестабільний стан нервової системи, сухість шкіри, гнійничкові захворювання, підвищена стомлюваність, відчуття оніміння і поколювання в ногах, часте сечовипускання, затуманення зору. Прислухайтеся до себе, не полінуйтеся перевірити рівень цукру в крові і ніколи не забувати про профілактику – набагато легше запобігти захворюванню, ніж його лікувати.

Якщо у Вас надмірна вага, Ви вживаєте солодкі газовані напої, борошняні вироби, жири тваринного походження, їжу швидкого приготування (перекушування «Fast Food»), тоді Вам необхідна профілактика цукрового діабету II типу (наприклад, з використанням фітопрепаратів: «Риб'ячий жир», «Ананас і Зелений чай» – сприяють схудненню, розщеплюють жири; «Грація Віта», «Стілайт» – створюють ефект насичення, сприяють схудненню, регулюють обмін речовин, позбавляють від набряків; «Чай Янтра» – знижує апетит, сприяє схудненню, активізує обмін речовин).

Будьте здорові і пам'ятайте, що здоров'я (за визначенням ВООЗ) – це стан повного фізичного, духовного (психічного) та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.


RUS


Предупреди сахарный диабет!

Предупреди сахарный диабет!

Сахарный диабет сегодня считается одной из самых драматических страниц в мировой медицине. Сахарный диабет занимает третье место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Организация Объединенных Наций отнесла эту болезнь к числу факторов, которые угрожают всему человечеству.

Первые упоминания о сахарном диабете можно найти еще в священных книгах Индии – Ведах. Клиническое описание недуга и само название болезни принадлежит римскому врачу Аретеусу (II век до н.э.). Но за время существования человечества  проблема сахарного диабета  приобрела еще больший резонанс. И сегодня, по мнению экспертов ООН, болезнь демонстрирует серьезную угрозу, как для отдельных людей, так и для целых государств.

По различным источникам, в мире насчитывается от 120 до 180 млн. больных диабетом, что составляет 2-3% от всего населения планеты. Но, как говорят специалисты, еще больше людей не подозревают о своей болезне.

Преддиабетическое состояние у людей  может длиться несколько лет. Многие люди списывают недомогание на большие нагрузки, хроническую усталость и т.д. Очень часто болезнь диагностируют совершенно случайно, например, при травме или гипертоническом кризе, на той стадии, когда уже появляются хронические осложнения, то есть тогда, когда больной попадает к специалистам с другим или сопутствующим диагнозом.

Эта проблема довольно остро стоит и в Украине. У нас зарегистрировано более 1,1 млн. больных сахарным диабетом, что составляет 2,4% населения страны. Пока еще официальный показатель ниже, чем во многих европейских странах, но вряд ли этот фактор может успокаивать.

Сахарный диабет – это заболевание эндокринной системы, которое возникает из-за недостатка выработки гормона инсулина, что приводит к повышению уровня сахара в крови и нарушению обмена веществ. Существует два типа сахарного диабета:

Сахарный диабет I типа характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина, вызванной разрушением бета-клеток поджелудочной железы. Его называют инсулинозависимый диабет, потому что при абсолютной недостаточности инсулина в организме необходимо его восполнение через инъекции инсулина.

Диабет I типа называют еще «ювенильный», по причине того, что он может развиться в любом возрасте, однако наиболее часто он поражает людей молодого возраста (детей, подростков, молодежь). Сахарный диабет II типа – хроническое заболевание, проявляющееся  нарушением углеводного обмена, вследствие снижения чувствительности и числа инсулиновых рецепторов. Другими словами, количество инсулина в крови нормальное, но в организме есть рецепторы (маркеры), которые должны опознать глюкозу, доставить ее в инсулинозависимые ткани и обеспечить  переработку. При сахарном диабете II-го типа эти маркеры отсутствуют или снижена их чувствительность. Это приводит к недостаточной переработке глюкозы и является причиной заболевания.

По мнению авторов книги «Внутренние болезни» профессоров А.И. Мартынова и Н.А. Мухина, существует много причин, которые приводят к  массовому распространению тяжелого недуга под названием «сахарный диабет».

Но основные причины уже всем известны:

Каждый человек должен знать симптомы, которые указывают на повышенный уровень глюкозы в крови и на которые обязательно следует обратить внимание: сильная жажда, головокружение, нестабильное состояние нервной системы, сухость кожи, гнойничковые заболевания, повышенная утомляемость, ощущение онемения и покалывания в ногах, частое мочеиспускание, затуманивание зрения. Прислушивайтесь к себе, не поленитесь проверить уровень сахара в крови и никогда не забывать о профилактике – намного легче предотвратить заболевание, чем его лечить.

Если у Вас избыточный вес, Вы употребляете сладкие газированные напитки, мучные изделия, жиры животного происхождения, пищу быстрого приготовления (перекусы «Fast Food»), тогда  Вам необходима  профилактика сахарного диабета II типа (например, с использованием фитопрепаратов: «Рыбий жир», «Ананас и Зеленый чай» – способствуют похудению, расщепляют жиры; «Грация Вита», «Стилайт» – создают эффект насыщения, способствуют похудению, регулируют обмен веществ, избавляют от отёков; «Чай Янтра» – снижает аппетит, способствует похудению, активизирует обмен веществ).

Будьте здоровы и помните, что здоровье (за определением ВОЗ) – это состояние полного физического, духовного (психического) и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

натуральные препараты амрита
15.0/5 з 1
 4308
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

Всього коментарів: 1
avatar
Гарний пост0Поганий пост
Попередити цукровий діабет можливо! Головне слідкувати засвоїм здоров*ям, вчасно відвідувати лікаря та перевіряти рівень цукру!
avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: