з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Очищення організму: користь або шкода?

Очищення організму: користь або шкода?

Ідея провести в організмі генеральне прибирання видається вельми приваблива. Насправді, ми дихаємо забрудненим повітрям, споживаємо не надто здорову їжу, дозволяємо собі спиртне, і навряд чи все це йде нам на користь. А тут можна взяти – і вивести з організму всі токсини та шлаки, ніби їх і не бувало. Але чимало скептиків мають сумніви, що таке можливе в принципі. Давайте розберемося, що і від чого ми збираємося очищати.

Що ми очищаємо
Кінцеві продукти обміну речовин виводяться з організму дихальною, сечовидільною, травною системами та через шкірний покрив. Відповідно, методики очищення пропонують простимулювати роботу певних органів, відповідальних за детоксикацію організму, або ж механічно очистити шляхи виведення шлаків. Очищення зазвичай направлене на:

Чого ми позбавляємося
Токсини (від грецького toxikоn - отрута) – це шкідливі білки, які виробляються бактеріями або нашими власними клітками, метаболізм яких порушений. Вони також можуть потрапляти в організм ззовні. Як і можна зрозуміти з назви, це отрута біологічного походження.

Шлаки – це, скоріше, усталене в мові поняття, ніж науковий термін. Фактично, це кінцеві продукти обміну, які не були вчасно виведені з організму  і заважають нормальному функціонуванню клітин. До шлаків можна зарахувати всі шкідливі речовини, що потрапляють в наш організм з їжею, водою, повітрям: нітрати, пестициди, окисли важких металів, консерванти і так далі.

Бути чи не бути
Думки медиків розділилися: одні активно ратують за очищення організму, інші стверджують, що організм – саморегульована система, яка влаштована так, щоб самостійно позбавлятися всього зайвого. Так воно і було б – в ідеальному світі. Проте прибічники теорії «природного очищення» чомусь не враховують, що повітря, яким ми дихаємо, і їжа, яку споживаємо, містить хімічні сполуки не зовсім природного походження. І що людський організм ніколи не планувався як фабрика з утилізації нітратів і вихлопних газів.

Різні методики очищення організму розроблялися з давніх часів по всьому світу. Навіть православний пост можна розглядати як очисну дієту. Але ніколи очищення не було нам так необхідно, як нині.

Адже зашлакованність організму може стати причиною поганого сну, постійної втоми, розладів травлення і головних болів. У будь-якій комплексній програмі оздоровлення перший крок – очищення організму. Це база, без якої всі інші зусилля можуть виявитися марними.

Скептики мають рацію в одному – багато «ударних» методів очищення, такі як нескінченне виполоскування кишечника клізмами або повне голодування, якщо удаватися до них не порадившись з лікарем, можуть лише нашкодити. Тому варто надати перевагу м'якому очищенню, оскільки воно найбільш наближене до природних саморегуляційних функцій організму.

Таке очищення можна провести за допомогою Мікотона. Це натуральний біосорбент грибного походження, який виводить з організму токсини, важкі метали та радіонукліди. За добу сорбується 7-10 літрів рідини з усіма шкідливими компонентами і проходить ефективне, але дбайливе очищення всього організму. Щоб метод спрацював, потрібно пити достатню кількість води, нагадуємо, що денна норма для дорослої людини – 2-2,5 літра.

Крім того, є прості способи підтримки порядку всередині себе:

Іншою істотною і дуже поширеною проблемою є паразити. У світі їх нараховується близько 150 видів, і заразитися ними дуже просто. Можна сказати, практично в кожному, хто не займається цілеспрямовано профілактикою, проживають різні паразити, віднімаючи життєві соки і залишаючи натомість продукти своєї життєдіяльності. Для звільнення від небажаних співмешканців рекомендуємо Гельмівір (очищення від глистів) і Лямбіцид (очищення від лямблій та інших найпростіших). Фітопрепарати не лише позбавляють паразитів, але й уберігають від повторного зараження.

А головне, пам'ятайте, що чисто там, де не смітять – постійна турбота про свій організм у поєднанні з періодичними м'якими очищеннями дає найкращий результат.


RUS


Очистка организма: польза или вред?

Очистка организма: польза или вред?

Идея провести в организме генеральную уборку очень привлекательна. В самом деле, мы дышим загрязненным воздухом, потребляем не самую здоровую пищу, позволяем себе спиртное, и вряд ли это все идет нам на пользу. А тут можно взять – и вывести из организма все токсины и шлаки, как не бывало. Но многие скептики сомневаются, возможно ли такое в принципе. Давайте разберемся, что и от чего мы собираемся очищать.

Что мы очищаем
Конечные продукты обмена веществ выводятся из организма дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной системами и через кожный покров. Соответственно, методики очистки предлагают простимулировать работу определенных органов, ответственных за детоксикацию организма, либо же механически очистить пути выведения шлаков. Очистка обычно направлена на:

От чего мы избавляемся
Токсины (от греческого toxikоn - яд) – это вредные белки, которые производятся бактериями или нашими собственными клетками, метаболизм которых нарушен. Они также могут попадать в организм извне. Как и следует из названия, это яд биологического происхождения.

Шлаки – скорее, устоявшееся в речи понятие, а не научный термин. По сути, это конечные продукты обмена, которые не были вовремя выведены из организма и мешают нормальному функционированию клеток. К шлакам можно отнести все вредные вещества, попадающие в наш организм с пищей, водой, воздухом: нитраты, пестициды, окиси тяжелых металлов, консерванты и т.д.

Быть или не быть
Мнения медиков разделились: одни активно ратуют за очистку организма, другие утверждают, что организм – саморегулирующаяся система, которая устроена так, чтобы самостоятельно избавляться от всего лишнего. Так оно и было бы – в идеальном мире. Однако приверженцы теории «естественного очищения» почему-то не учитывают, что воздух, которым мы дышим, и пища, которую потребляем, содержит химические соединения не совсем естественного происхождения. И что человеческий организм никогда не планировался как фабрика по утилизации нитратов и выхлопных газов.

Различные методики очистки организма разрабатывались с давних времен по всему миру. Даже православный пост можно рассматривать как очистительную диету. Но никогда очищение не было нам так необходимо, как сейчас.

Ведь зашлакованность организма может стать причиной плохого сна, постоянной усталости, расстройств пищеварения и головных болей. В любой комплексной программе по оздоровлению первый шаг – очистка организма. Это база, без которой все остальные усилия могут оказаться тщетными.

Скептики правы в одном – многие «ударные» методы очистки, такие как бесконечное полоскание кишечника клизмами или полное голодание, если прибегать к ним не посоветовавшись с врачом, могут лишь навредить. Поэтому стоит отдать предпочтение мягкому очищению, поскольку оно наиболее приближено к естественным саморегулирующим функциям организма.

Такое очищение можно провести с помощью Микотона. Это натуральный биосорбент грибного происхождения, который выводит из организма токсины, тяжелые металлы и радионуклиды. За сутки сорбируется 7-10 литров жидкости со всеми вредными компонентами и происходит эффективная, но бережная очистка всего организма. Чтобы метод сработал, нужно пить достаточное количество воды, напоминаем, что дневная норма для взрослого человека – 2-2,5 литра.

Кроме того, есть простые способы поддержания порядка внутри себя:

Другой существенной и очень распространенной проблемой являются паразиты. В мире их около 150 видов, и заразиться ими очень просто. Можно сказать, практически в каждом, кто не занимается целенаправленно профилактикой, квартируются различные паразиты, отнимая жизненные соки и оставляя взамен продукты своей жизнедеятельности. Для избавления от нежеланных сожителей рекомендуем Гельмивир (очистка от глистов) и Лямбицид (очистка от лямблий и других простейших). Фитопрепараты не только избавляют от паразитов, но и препятствуют повторному заражению.

А главное, помните, что чисто там, где не сорят – постоянная забота о своем организме в сочетании с периодическими мягкими очистками дает самый лучший результат.


натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 5205
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.
Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: