з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Нові дослідження з біологічно активною добавкою «Анкарцин»

Нові дослідження з біологічно активною добавкою «Анкарцин»

У листопаді 2010 року на базі Полтавської медичної академії були проведені нові дослідження із застосування біологічно активної добавки «Анкарцин» при гострому панкреатиті.

За останні тридцять років відзначений більш ніж двократне зростання числа хронічних і гострих запалень підшлункової залози (панкреатитів). Це стало основною причиною для нових досліджень з використання біологічно активної добавки «Анкарцин», яка містить поліфенольні сполуки природного походження і може застосовуватися при захворюваннях підшлункової залози.

Ранні дослідження добавки «Анкарцин» підтвердили, що меланіни (поліфенольні з'єднання) з чорних дріжджів Nadsoniella nigra var. володіють радіо і фотопротекторнимі, протипухлинними, імуномодулюючими, гепатопротекторну, антитоксичні та антиоксидантні властивості.

У нових експериментальних дослідженнях використовували «класичну модель стресу Г. Сельє». В експерименті брали участь три контрольні групи, стресостійкість яких визначали за допомогою нейроетологіческого тесту «Відкрите поле». В умовах тривалого хронічного стресу резерви організму вичерпуються, зменшується здатність до адаптації. Основними механізмаміповреждающего дії стресссіндрома на клітини є активація вільнорадикального окислення, яка сприяє перекисного окислення ліпідів мембран клітин та окисної модифікації білків. У результаті цього процесу розвивається ендогенна інтоксикація організму, універсальним показником якої є підвищення рівня активної aльфа-амілази і ліпази, що і призводить до розвитку гострого панкреатиту.

У результаті досліджень «Захисна дія меланіну на підшлункову залозу в умовах стресссіндрома» К.С. Непорада і М.М. Слободяник було доведено, що відбулося зниження активності aльфа-амілази і ліпази в трьох контрольних групах в 1,3 рази. Це підтверджує благотворний вплив меланіну на підшлункову залозу.

Крім того, в результаті досліджень були виявлені й інші позитивні властивості меланінів: підвищення вироблення оксиду азоту - потужного вазодилятатори (судинорозширювального речовини), що покращує мікроциркуляцію і харчування тканин і в результаті чого прискорюються процеси регенерації (відновлення) тканин.

У результаті експерименту була доведена висока ефективність біологічно активної добавки «Анкарцин» і її позитивний вплив на підшлункову залозу в умовах гострого панкреатиту.


RUS


Новые исследования с биологически активной добавкой «Анкарцин»

Новые исследования с биологически активной добавкой «Анкарцин»

В ноябре 2010 года на базе Полтавской медицинской академии были проведены новые исследования по применению биологически активной добавки «Анкарцин» при остром панкреатите.

За последние тридцать лет отмечен более чем двукратный рост числа хронических и острых воспалений поджелудочной железы (панкреатитов). Это послужило основной причиной для новых исследований по использованию биологически активной добавки «Анкарцин», которая содержит полифенольные соединения природного происхождения и может применяться при заболеваниях поджелудочной железы.

Ранние исследования добавки «Анкарцин» под­твердили, что меланины (полифенольные соединения) из черных дрожжей Nadsoniella nigra var. обладают радио­ и фотопротекторными, противоопухолевыми, иммуномодулирующими, гепатопротекторными, антитоксичными и антиоксидантными свойствами.

В новых экспериментальных исследованиях использовали «классическую модель стресса Г. Селье». В эксперименте принимали участие три контрольные группы, стрессоустойчивость которых определяли с помощью нейроэтологического теста «Открытое поле». В условиях длительного хронического стресса резервы организма исчерпываются, уменьшается способность к адаптации. Основными механизмамиповреждающего действия стресс­синдрома на клетки является акти­вация свободно­радикального окисления, которая способствует перекисному окислению липи­дов мембран клеток и окислительной модификации белков. В результате этого процесса развивается эндогенная интоксикация организма, универсальным показателем которой является повышение уровня активной aльфа-­амилазы и липазы, что и приводит к развитию острого панкреатита.

В результате исследований «Защитное действие меланина на поджелудочную железу в условиях стресс­синдрома»  К.С. Непорада и Н.Н. Слободяник было доказано, что произошло снижение активности aльфа­-амилазы и липазы в трех контрольных группах в 1,3 раза. Это подтверждает благотворное воздействие меланина на поджелудочную железу.

Кроме того, в результате исследований были выявлены и другие положительные свойства меланинов: повышение выработки оксида азота – мощного вазодилятатора (сосудорасширяющего вещества), что улучшает микроциркуляцию и питание тканей и в результате чего ускоряются процессы регенерации (восстановления) тканей.

В результате эксперимента была доказана высокая эффективность биологически активной добавки «Анкарцин» и ее положительное влияние на поджелудочную железу в условиях острого панкреатита.


натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2607
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.
Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: