з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Натуральні засоби проти герпесу

Натуральні засоби проти герпесу

«Лихоманка на губах» - поширена проблема, яка час від часу турбує багатьох людей. Її викликає вірус простого герпесу І типу. На жаль, на даний момент не існує способу раз і назавжди позбутися  цієї інфекції. У організмі більшості людей вірус герпесу знаходиться в латентному стані  - дрімає  в нервових сплетеннях. Під час рецидиву вірус по нервах спускається до шкіри, де і утворюється характерний висип.

Для лікування рецидивів зазвичай використовуються препарати,  що містять ацикловір. Ацикловір зупиняє процес розмноження вірусу, запобігаючи його поширенню.

Проте регулярне вживання ацикловіру лягати дуже тяжким тягарем на організм, особливо страждає печінка. Звісно, дослідники прагнули знайти безпечніший і м'якіший за дією засіб. Як виявилося, він вже винайдений самою природою.

L-Лізин – одна з восьми незамінних амінокислот, які є основою для синтезу білків. Організм не виробляє сам ці амінокислоти, ми отримуємо їх з їжею. Природні джерела L-Лізину  – це молочні продукти, риба, сир, м'ясо, яєчний білок.

У момент рецидиву вірус герпесу починає активно розмножуватися. Будівельним матеріалом для «збірки» нових вірусів слугує амінокислота аргінін. Лікувальна дія L-Лізину  пояснюється тим, що за хімічною структурою він дуже схожий на аргінін. При введенні до раціону додаткового L-Лізину , він в надлишкових кількостях накопичується в клітині. Вірус герпесу «помиляється» і починає будувати нові віруси з використанням L-Лізину, внаслідок чого нові віруси виявляються нежиттєздатними. Завдяки такій «підміні» вдається зупинити розмноження вірусу.

Дослідження ролі L-Лізину  в погашенні рецидивів герпесу проводилися по всьому світу. Їх результати показали, що регулярний прийом амінокислоти призводить до скорочення рецидивів герпесу в 2,4 рази. Крім того, виявилось, що прийом L-Лізину  у вигляді біологічно активної добавки дає кращі результати, ніж спеціальна дієта, складена  з багатих на амінокислоту продуктів.

Справа в тому, що багато продуктів збіднено лізином в результаті обробки (наприклад, при стерилізації молока втрачається 10-11% амінокислоти) або тривалого зберігання на складах і в магазинах.

L-Лізин + β-каротин – фітопрепарат, який не лише допомагає боротися з вірусом герпесу, але також піклується про здоров'я опорно-рухового апарату, про красу вашої шкіри і волосся. Щоб збільшити ефективність цього фітопрепарату, варто виключити з раціону продукти з високим вмістом аргініну. У такому разі легше буде провести «підміну». До таких продуктів належать злаки, горіхи, сухофрукти, шоколад. І намагайтеся поменше нервувати – при сильному стресі запаси лізину в клітинах швидко вичерпуються, що і призводить до рецидивів. Ще одним провокуючим чинником є переохолодження.

Щоб усунути зовнішні прояви герпесу на губах і дискомфорт, що вони викликають, можна також використовувати засоби зовнішнього вживання. Препарати проти герпесу повинні справляти комплексну дію:

Рецидуючий (хронічний) герпес – сигнал про те, що імунна система ослаблена і не справляється з навантаженнями. Герпес на губах може бути частим супутником застуд. Для посилення природного захисту організму рекомендуємо Антивір – природний антибіотик – натуральний засіб для профілактики простудних захворювань.


RUS


Натуральные средства против герпеса

Натуральные средства против герпеса

«Лихорадка на губах» – распространенная проблема, которая время от времени беспокоит многих людей. Ее вызывает вирус простого герпеса І типа. К сожалению, на данный момент не существует способа раз и навсегда избавиться от этой инфекции. В организме большинства людей вирус герпеса находится в латентном состоянии  - дремлет  в нервных сплетениях. Во время рецидива вирус по нервам спускается к коже, где и образуется характерная сыпь.

Для лечения рецидивов обычно используются препараты, содержащие ацикловир. Ацикловир останавливает процесс размножения вируса, предотвращая его распространение.

Однако регулярное применение ацикловира ложиться слишком тяжким бременем на организм, особенно страдает печень. Разумеется, исследователи старались найти более безопасное и мягкое по действию средство. Как оказалось, оно уже изобретено самой природой.

L-Лизин – одна из восьми незаменимых аминокислот, которые являются основой для синтеза белков. Организм не вырабатывает сам эти аминокислоты, мы получаем их с пищей. Природные источники L-Лизина – это молочные продукты, рыба, сыр, мясо, яичный белок.

В момент рецидива вирус герпеса начинает активно размножаться. Строительным материалом для «сборки» новых вирусов служит аминокислота аргинин. Лечебное действие L-Лизина объясняется тем, что по химической структуре он очень похож на аргинин. При введении в рацион дополнительного L-Лизина, он в избыточных количествах накапливается в клетке. Вирус герпеса «ошибается» и начинает строить новые вирусы с использованием L-Лизина, в результате чего новые вирусы оказываются нежизнеспособными. Благодаря такой «подмене» удается остановить размножение вируса.

Исследования роли L-Лизина в подавлении рецидивов герпеса проводились по всему миру. Их результаты показали, что регулярный прием аминокислоты приводит к сокращению рецидивов герпеса в 2,4 раза. Кроме того, оказалось, что прием L-Лизина в виде биологически активной добавки дает лучшие результаты, чем специальная диета, составленная  из богатых аминокислотой продуктов.

Дело в том, что многие продукты обеднены лизином в результате обработки (например, при стерилизации молока теряется 10-11% аминокислоты) или длительного хранения на складах и в магазинах.

L-Лизин + β-каротин – фитопрепарат, который не только помогает бороться с вирусом герпеса, но также заботится о здоровье опорно-двигательного аппарата, о красоте вашей кожи и волос. Чтобы увеличить эффективность этого фитопрепарата, исключить из рациона продукты с высоким содержанием аргинина. В таком случае легче будет провести «подмену». К таким продуктам относятся злаки, орехи, сухофрукты, шоколад. И старайтесь поменьше нервничать – при сильном стрессе запасы лизина в клетках быстро истощаются, что и приводит к рецидивам. Еще одним провоцирующим фактором является переохлаждение.

Чтобы устранить внешние проявления герпеса на губах и вызываемый ими дискомфорт, можно также использовать средства наружного применения. Препараты против герпеса должны оказывать комплексное действие:

Рецидирующий (хронический) герпес – сигнал о том, что иммунная система ослаблена и не справляется с нагрузками. Герпес на губах может быть частым спутником простуд. Для усиления природной защиты организма рекомендуем Антивир – природный антибиотик – натуральное средство для профилактики простудных заболеваний.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1732
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: