з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Як зберегти зір у сучасному світі

Як зберегти зір у сучасному світі

В 21 столітті зберегти хороший зір стає все складнішим завданням. Винити в цьому можна як загальноекологічні проблеми – наприклад, ушкодження озонового шару атмосфери, який повинен стримувати потужний потік ультрафіолетових променів, так і наш спосіб життя.

Нас усюди оточують екрани – телевізори, комп'ютери, мобільні телефони. Однак наші очі орієнтовані на відбите світло. Тисячоріччями нам його було достатньо. Зрозуміло, ми використовували різні освітлювальні прилади, але нікому не доводилося годинами дивитися на свічі, газову або електричну лампу. А тепер ми щодня дивимося в монітор комп'ютера – джерело світла, розташоване прямо перед очима. Це створює перенавантаження, від якого ніякий захисний екран не рятує.

Тому людям, які багато часу проводять за комп'ютером, просто необхідно піклуватися про свій зір. Спробуйте дотримуватися простих правил:
1. Обмежте час, проведений перед монітором – наскільки це можливо. Якщо ваша робота пов'язана з комп'ютером, намагайтеся пов'язати своє дозвілля із чимсь іншим.

2. Робіть 5-10-хвилинну перерву щогодини, а краще – щопівгодини роботи.

3. Під час перерви можна виконати комплекс простих вправ. Їх існує безліч. Можна швидко поморгати очами протягом 1-2 хвилин. По черзі подивитися вниз- убік-нагору-в інший бік кілька разів підряд. Поводити або повільно намалювати очами вісімку – спершу в одну, потім в іншу сторону. Можна просто спокійно посидіти, поклавши на віки теплі долоні.

4. Робіть також невеликі перерви по 10-15 секунд. Просто відведіть погляд убік від екрана – найкраще, подивіться у вікно. Сфокусуйте погляд на віддаленому об'єкті.

5. Позіхайте – це сприяє природньому зволоженню очей.

Також турбота про зір повинна проявлятися у повноцінному харчуванні. Для хорошого зору необхідно отримувати достатньо вітамінів (у першу чергу – вітаміну А, а також С, Е, В та Р) і мінералів (цинк, мідь, селен і т.д.). Найкращий захист очам забезпечать лютеїн і чорниця.

Лютеїн
Лютеїн – пігмент, що входить до складу листів, квітів, плодів і сітківки ока. Роль лютеїна у фізіології зору стала ясна відносно недавно, як компонент зорових пігментів він був описаний тільки в 1985 році. Дослідники з'ясували, що лютеїн виконує роль захисного екрана – по-перше, відфільтровує світло зорово-неефективної частини спектра до його потрапляння на фоторецептори, а по-друге, є фотопротектором – поглинає потік світлових хвиль найбільш агресивної частини видимого спектра – синьо-фіолетової. Без такого захисту сітківка ока швидко руйнується.

Крім того, лютеїн має потужну антиоксидантну дію, він забезпечує захист від вільних радикалів, які утворюються на прямому світлі. Чим більше лютеїну в сітківці, тим менше ймовірність її ушкодження. Лютеїн також перешкоджає утворенню та нагромадженню іншого, шкідливого пігменту – ліпофусцину, який викликає вікову дистрофію сітківки.

Лютеїн не синтезується в людському організмі, ми отримуємо його з харчуванням. Пігмент міститься у жовто-червоних овочах і фруктах, а також у темно-листових овочах. Це жовтогарячий перець, морква, солодка кукурудза, чорний виноград, хурма, броколі, шпинат, авокадо. Також лютеїн виявлений у яєчному жовтку.

Часто ми недоодержуємо лютеїн з харчуванням. Критичним це може стати для активних користувачів комп'ютера – їм пігмент просто необхідний для підтримки зору, і для людей похилого віку, тому що з віком кількість лютеїну в сітківці зменшується. Поповнити дефіцит пігменту допоможе Лютеїн-М – ефективний фітопрепарат потрійної дії: він забезпечує живлення, відновлення та захист очей.  Крім лютеїну, до складу натурального комплексу входять вітаміни А та С, ягоди чорниці, цинк, таурин і топінамбур.

Лютеїн не тільки захищає сітківку та зберігає здоров'я очей, але й забезпечує більшу чіткість зору. Крім того, фітопрепарати з вмістом лютеїну допомагають уникнути почуття утоми та сухості очей, яке виникає після тривалої роботи за комп'ютером.

Чорниця
Якщо лютеїн став застосовуватися в офтальмології відносно недавно, то про чудові властивості чорниці поліпшувати зір відомо вже століття. Вона не тільки містить безліч вітамінів і мінералом, необхідних нашим очам, але також зміцнює стінки судин ока та поліпшує кровопостачання сітківки. Чорниця просто необхідна при вікових погіршеннях зору, тому що є потужним антиоксидантом.
Чорниця міститься у всіх продуктах «Амріта» для поліпшення зору: Лютеїн-М, Спіруліна з Чорницею, Фітозір Апіфіт, Оковіт Чорниця, Офтальмосан Чорниця.

Забезпечте очам природний захист і намагайтеся їх не перевантажувати. У сучасному світі можна легко й просто підібрати окуляри, лінзи, або навіть зважитися на операцію, але немає нічого ціннішого за зір, подарований природою, і дуже важливо зберегти його на довгі роки.


RUS


Как сохранить зрение

Как сохранить зрение

В 21 веке сохранить хорошее зрение становится все более сложной задачей. Винить в этом можно как общеэкологические проблемы – например, повреждение озонового слоя атмосферы, который должен сдерживать мощный поток ультрафиолетовых лучей, так и наш образ жизни.

Нас повсюду окружают экраны  – телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны. Однако наши глаза ориентированы на отраженный свет. Тысячелетиями нам его было достаточно. Разумеется, мы использовали различные осветительные приборы, но никому не приходилось часами смотреть на свечи, газовую или электрическую лампу. А теперь мы ежедневно смотрим в монитор компьютера – источник света, который находится прямо перед глазами. Это создает перенагрузку, от которой никакой защитный экран не спасает.

Поэтому людям, которые много времени проводят за компьютером, просто необходимо заботиться о своем зрении. Попробуйте придерживаться простых правил:
1. Ограничьте время, проводимое перед монитором – насколько это возможно. Если ваша работа связана с компьютером, постарайтесь связать свой досуг с чем-то другим.

2. Делайте 5-10-минутный перерыв каждый час, а лучше – каждые полчаса работы.

3. Во время перерыва можно сделать комплекс простых упражнений. Их существует великое множество. Можно быстро поморгать глазами в течение 1-2 минут. Поочередно посмотреть вниз-в сторону-вверх-в другую сторону несколько раз подряд. Повращать или медленно нарисовать глазами восьмерку – сперва в одну, затем в другую сторону. Можно просто спокойно посидеть, положив на веки теплые ладони.

4. Делайте также небольшие перерывы по 10-15 секунд. Просто отведите взгляд в сторону от экрана – лучше всего, посмотрите в окно. Сфокусируйте взгляд на удаленном объекте.

5. Зевайте – это способствует естественному увлажнению глаз.

Также забота о зрении должна проявляться в полноценном питании. Для хорошего зрения необходимо получать достаточно витаминов (в первую очередь – витамина  А, а также С, Е, В и Р) и минералов (цинк, медь, селен и т.д.). Лучшую защиту глазам обеспечат лютеин и черника.

Лютеин
Лютеин – пигмент, входящий в состав листьев, цветов, плодов и сетчатки глаза. Роль лютеина в физиологии зрения стала ясна относительно недавно, как компонент зрительных пигментов он был описан  только в 1985 году. Исследователи выяснили, что лютеин выполняет роль защитного экрана – во-первых, отфильтровывает свет зрительно-неэффективной части спектра до его попадания на фоторецепторы, а во-вторых, является фотопротектором – поглощает поток световых волн наиболее агрессивной части видимого спектра – сине-фиолетовой. Без такой защиты сетчатка глаза быстро разрушается.

Кроме того, лютеин имеет мощное антиоксидантное действие, он обеспечивает защиту от свободных радикалов, которые образуются на прямом свету. Чем больше лютеина в сетчатке, тем меньше вероятность ее повреждения. Лютеин также препятствует образованию и накоплению другого, вредоносного пигмента – липофусцина, который вызывает возрастную дистрофию сетчатки.

Лютеин не синтезируется в человеческом организме, мы получаем его с питанием. Пигмент содержится в желто-красных овощах и фруктах, а также в темно-листовых овощах. Это оранжевый перец, морковь, сладкая кукуруза, черный виноград, хурма, брокколи, шпинат, авокадо. Также лютеин обнаружен в яичном желтке.

Часто мы недополучаем лютеин с питанием. Критичным это может стать для активных пользователей компьютера – им пигмент просто необходим для поддержания зрения, и пожилых людей, так как с возрастом количество лютеина в сетчатке уменьшается. Восполнить дефицит пигмента поможет Лютеин-М – эффективный фитопрепарат тройного действия: он обеспечивает питание, восстановление и защиту глаз.  Кроме лютеина, в состав натурального комплекса входят витамины А и С, ягоды черники, цинк, таурин и топинамбур.

Лютеин не только защищает сетчатку и сохраняет здоровье глаз, но и обеспечивает большую четкость зрения. Кроме того, фитопрепараты с содержанием лютеина помогают избежать чувства усталости и сухости глаз, которое возникает после продолжительной работы за компьютером.

Черника
Если лютеин стал применяться в офтальмологии относительно недавно, то о замечательных свойствах черники улучшать зрение известно уже века. Она не только содержит множество витаминов и минералом, необходимых нашим глазам, но также укрепляет стенки сосудов глаз и улучшает кровоснабжение сетчатки. Черника просто необходима при возрастных ухудшениях зрения, так как является мощным антиоксидантом.

Черника содержится во всех продуктах «Амрита» для улучшения зрения: Лютеин-М, Спирулина с Черникой, Фитозир Апифит, Оковит Черника, Офтальмосан Черника.

Обеспечьте глазам естественную защиту и старайтесь их не перегружать. В современном мире можно легко и просто подобрать очки, линзы, или даже решиться на операцию, но нет ничего ценнее зрения, подаренного природой, и очень важно сохранить его на долгие годы.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2169
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: