з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Джерельна свіжість життя

Джерельна свіжість життя

Джерельна Янтра. Нирки – головний секреторний орган людини. Вони очищають організм від шкідливих продуктів життєдіяльності, шлаків. Виводять екологічні отрути, чужорідні і токсичні сполуки, які ми отримали з повітря, з їжею, через шкіру. Нирки беруть участь в утворенні речовин-регуляторів обмінних процесів організму, рівня артеріального тиску, водно-сольового балансу. Їх значимість важко переоцінити. Нормальна робота нирок – це життя, яке без них неможливе.

Механіка зсередини
Складний механізм роботи нирок може давати збій, тоді ми починаємо говорити про різні захворювання видільної системи. Літо – сезон посиленою ниркової активності. Зараз варто приділити максимальну увагу цьому органу, подбати про його підтримку, очищення та нормальному функціонуванні.

Кожна хвороба і шкідливий вплив факторів зовнішнього середовища не проходять для нас безслідно. Частина мікробів, часток відмерлих або зруйнованих тканин потрапляють в нирки і залишаються там, як на фільтрі. У результаті чого нирки запалюються. При цьому вони не лише перестають адекватно виконувати свої функції, але і самі стають джерелом інтоксикації організму. Лікування стандартними медичними препаратами з одного боку усуває запалення, а з іншого сприяє накопиченню шкідливих продуктів перетворення і розпаду самих ліків. Процес починає йти по колу. Надалі нирки починають реагувати не тільки запаленням, але й деформаціями. У результаті цього страждає весь організм.

Нирки потребують постійної турботи. Особливо це стосується тих людей, які вже перенесли захворювання видільної системи або страждають ними зараз. Оптимальна очисна програма обов'язково включає рослинний комплекс, який надає протизапальну, сечогінну, антисептичну дію.

Янтра Джерельна – основа програми очищення нирок
В якості основи програми очищення нирок, компанія Амріта рекомендує препарат Янтра Джерельна. Він створений вітчизняними фахівцями для включення в комплексну терапію і для профілактики захворювань нирок і сечовивідних шляхів.

Рослини, що входять до складу Янтри Джерельній, здавна застосовувалися у вигляді чаїв і зборів у комплексному лікуванні захворювань нирок, сечовивідних шляхів і сечокам'яної хвороби. Ця фітокомпозиція є не тільки природним діуретиком, але і уросептики, тобто засобом, що знищує інфекцію у сечовивідних шляхах.

Липа гостролистого у складі Янтри Джерельній проявляє сечогінний ефект, який зумовлений затримкою солей натрію і тим самим, затримкою води в ниркових канальцях, з яких вона надходить у сечовий міхур. Антигіпоксичну, антиоксидантну, протизапальну і дезінфікуючу дію виявляють нирки Берези повислої. Одним з механізмів сечогінну дію цієї рослини є ефективний висновок іонів натрію і хлору із сечею, за рахунок чого виводяться сечовина, сечова кислота, хлориди та інші шкідливі сполуки.

Пагони Яблуні й Абрикоса багаті вітамінами, мікроелементами та органічними кислотами. Ці кислоти забезпечує солерастворяющій і солегонний ефекти. Роль пагонів яблуні та абрикоса в композиції полягає також у підтримці еластичності й нормального функціонування кровоносних судин нирок. Вхідні до складу Шавлії лікарського урсоловая і олеїнова кислоти, ефірні олії, алкалоїди антисептичний і протизапальний ефект композиції. Важливо, що антисептичний ефект проявляється безпосередньо в ниркових канальцях і сечовивідних шляхах.

Склад фітокомплексу забезпечує його інтенсивне різносторонню дію. Янтра Джерельна – загальнотонізуючий і спазмолітичний засіб. За рахунок цього ефекту реалізується додаткове м'яке жовчогінну дію, що робить можливим застосування препарату при застійних явищах у жовчному міхурі. Очищення нирок і всієї видільної системи за допомогою Янтри Джерельній подарує Вам здоров'я і відчуття свіжої чистої життєвої енергії.

Основні показання:

Додаткові показання: застійні явища в жовчному міхурі.

Рекомендації щодо застосування: по 1-2 капсули 3-4 рази на день за півгодини до їжі. Запити 100-150 мл води. Тривалість прийому – 1 місяць. Потім слід зробити перерву протягом 7 днів і повторити курс. Дітям, починаючи з 10 років, рекомендується приймати по одній капсулі 3 рази на день, запиваючи 100-150 мл води.

Примітка: Після прийому всередину діуретичний ефект розвивається протягом одного-двох годин. Якщо після прийому препарату сечогінний ефект має виражений характер, зменшіть прийняту дозу в 2 рази.

Склад: пагони липи, березові бруньки, пагони яблуні, пагони абрикоса, листя шавлії.


RUS


Родниковая свежесть жизни

Родниковая свежесть жизни

РОДНИКОВАЯ ЯНТРА. Почки – главный выделительный орган человека. Они очищают организм от вредных продуктов жизнедеятельности, шлаков. Выводят экологические яды, чужеродные и токсические соединения, которые мы получили из воздуха, с пищей, через кожу. Почки участвуют в образовании веществ-регуляторов обменных процессов организма, уровня артериального давления, водно-солевого баланса. Их значимость трудно переоценить. Нормальная работа почек – это жизнь, которая без них невозможна.

Механика изнутри

Сложный механизм работы почек может давать сбой, тогда мы начинаем говорить о различных заболеваниях выделительной системы. Лето – сезон усиленной почечной активности. Сейчас стоит уделить максимальное внимание этому органу, позаботиться о его поддержке, очистке и нормальном функционировании.

Каждая болезнь и вредное воздействие факторов внешней среды не проходят для нас бесследно. Часть микробов, частиц отмерших или разрушенных тканей попадают в почки и остаются там, как на фильтре. В результате чего почки воспаляются. При этом они не только перестают адекватно выполнять свои функции, но и сами становятся источником интоксикации организма. Лечение стандартными медицинскими препаратами с одной стороны устраняет воспаление, а с другой способствует накоплению вредных продуктов превращения и распада самих лекарств. Процесс начинает идти по кругу. В дальнейшем почки начинают реагировать не только воспалением, но и деформациями. В результате этого страдает весь организм.

Почки нуждаются в постоянной заботе. Особенно это касается тех людей, которые уже перенесли заболевания выделительной системы или страдают ими сейчас. Оптимальная очистительная программа обязательно включает растительный комплекс, оказывающий противовоспалительное, мочегонное, антисептическое действие.

Янтра Родниковая – основа программы очищения почек

В качестве основы программы очищения почек, компания Амрита рекомендует препарат Янтра Родниковая. Он создан отечественными специалистами для включения в комплексную терапию и для профилактики заболеваний почек и мочевыводящих путей.

Растения, входящие в состав Янтры Родниковой, издавна применялись в виде чаев и сборов в комплексном лечении заболеваний почек, мочевыводящих путей и мочекаменной болезни. Эта фитокомпозиция является не только природным диуретиком, но и уросептиком, то есть средством, уничтожающим инфекцию в мочевыводящих путях.

Липа остролистная в составе Янтры Родниковой проявляет мочегонный эффект, который обусловлен задержкой солей натрия и тем самым, задержкой воды в почечных канальцах, из которых она поступает в мочевой пузырь. Антигипоксическое, антиоксидантное, противовоспалительное и дезинфицирующее действие проявляют почки Березы повислой. Одним из механизмов мочегонного действия этого растения является эффективный вывод ионов натрия и хлора с мочой, за счет чего выводятся мочевина, мочевая кислота, хлориды и другие вредные соединения.

Побеги Яблони и Абрикоса богаты витаминами, микроэлементами и органическими кислотами. Эти кислоты обеспечивает солерастворяющий и солегонный эффекты. Роль побегов яблони и абрикоса в композиции состоит также в поддержке эластичности и нормального функционирования кровеносных сосудов почек. Входящие в состав Шалфея лекарственного урсоловая и олеиновая кислоты, эфирные масла, алкалоиды антисептический и противовоспалительный эффект композиции. Важно, что антисептический эффект проявляется непосредственно в почечных канальцах и мочевыводящих путях.

Состав фитокомплекса обеспечивает его интенсивное разностороннее действие. Янтра Родниковая – общетонизирующее и спазмолитическое средство. За счет этого эффекта реализуется дополнительное мягкое желчегонное действие, что делает возможным применение препарата при застойных явлениях в желчном пузыре.

Очищение почек и всей выделительной системы при помощи Янтры Родниковой подарит Вам здоровье и ощущение свежей чистой жизненной энергии.

Основные показания:

Дополнительные показания: застойные явления в желчном пузыре.

Рекомендации по применению: по 1-2 капсулы 3-4 раза в день за полчаса до еды. Запить 100-150 мл воды. Продолжительность приема – 1 месяц. Затем следует сделать перерыв в течение 7 дней и повторить курс. Детям, начиная с 10 лет, рекомендуется принимать по одной капсуле 3 раза в день, запивая 100-150 мл воды.

Примечание: После приема внутрь диуретический эффект развивается в течение одного-двух часов. Если после приема препарата мочегонный эффект имеет выраженный характер, уменьшите принимаемую дозу в 2 раза.

Состав: побеги липы, березовые почки, побеги яблони, побеги абрикоса, листья шалфея.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1780
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: