з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Діабет – драма світової медицини

Діабет – драма світової медицини

У перекладі з грецького слово «діабет» означає «закінчення» і, отже, вираз «цукровий діабет» буквально означає «втрачає цукор». Ще до нашої ери відомий лікар Аретаіус писав: «Діабет – загадкова хвороба». Цукровий діабет посідає одну з драматичних сторінок світової медицини. До теперішнього часу на Земній кулі цукровий діабет страждають більше 60 млн. чоловік. Причому кожні 10-15 років кількість хворих подвоюється. Діабет, може бути більш ніж будь-яка інша хвороба, асоціюється з цивілізацією і дієтою. Він дуже рідко зустрічається у народів, які споживають «примітивну» їжу.

РОСЛИННИЙ ІНСУЛІН
В основі лікування хворих на цукровий діабет лежить нормалізація порушеного вуглеводного обміну речовин: усунення цукру в сечі, зниження його рівня в крові. З давніх часів при лікуванні цукрового діабету використовувалися рослинні засоби. Особливо звертає на себе увагу використання рослин сімейства складноцвітих: топінамбура, цикорію, кульбаби, лопуха, артишоку, скорцонери, оману і т.д. Основним компонентом цих рослин є інулін, який ще називають «рослинним інсуліном».

ІНУТАН – СИЛА ЧОТИРЬОХ КОРЕНІВ
На основі чотирьох інуліновмісних коренів був розроблений новий препарат ІНУТАН. Цей повністю натуральний препарат призначений для профілактики та комплексного лікування захворювань підшлункової залози, цукрового діабету обох типів, нормалізації обміну речовин (вуглеводного, ліпідного, водно-сольового). До складу препарату включені інулін лопуха, кульбаби, цикорію, топінамбура, а також листя м'яти і кореневище лепехи.

Підшлункова залоза
При запаленні підшлункової залози (панкреатит) ферменти, які вона постачає в шлунок, починають взаємодіяти один з одним і руйнувати тканини самої залози. При цьому ферменти так і не досягають шлунка, де вони необхідні. Інулін, що містяться в ІНУТАНІ, пригнічують зайву вироблення ферментів, сприяють загасанню запалення і «знімають біль», тому препарат можна призначати в періоди загострення. Панкреатит викликає утворення токсинів і погіршує їх виведення з організму. Тому дуже важливо додаткове виведення шкідливих речовин. Природні активні фітосорбента, що входять до складу ІНУТАНА, забезпечують комплексну очистку організму від токсинів.

Обмін речовин
ІНУТАН, завдяки інуліну і гіркоту різної структури, нормалізує вуглеводний і ліпідний обмін речовин. Препарат ефективний і при «відкладення солей», жовчо- і сечокам'яної хвороби, подагрі, що виникає з віком. Що стосується очищення організму, то ІНУТАН діє двома способами. По-перше, прискорюється виведення «шлаків» через харчової канал. При цьому нормалізується мікрофлора кишечника, пригнічуються патогенні мікроорганізми. По-друге, інулін всмоктуються в кров і очищають організм на клітинному рівні. Приведення в норму обмінних процесів благотворно впливає на серцево-судинну систему – знижується артеріальний тиск, також зменшуються атеросклеротичні ураження.

Печінка і жовчний міхур
ІНУТАН, як активний гепатопротектор, ефективний при гепатитах, ангіохоліти, холангітах, холециститах. Ефект досягається завдяки м'якому жовчогінній і спазмолітичну дію м'яти і лепехи. ІНУТАН в порівняно короткий термін (близько 3 тижнів) може розчиняти і виводити дрібні конкременти з жовчного міхура і нирок.

Шлунково-кишковий тракт
Інулін, що входять до складу препарату, є розчинними дієтичними волокнами, вони розщеплюється мікрофлорою товстої кишки. Такі властивості інулін забезпечують:


RUS


Диабет - драма мировой медицины

Диабет – драма мировой медицины

В переводе с греческого слово «диабет» означает «истечение» и, следовательно, выражение «сахарный диабет» буквально значит «теряющий сахар». Еще до нашей эры известный врач Аретаиус писал: «Диабет – загадочная болезнь». Сахарный диабет занимает одну из драматических страниц мировой медицины. К настоящему времени на Земном шаре сахарным диабетом страдают более 60 млн человек. Причем каждые 10-15 лет количество больных удваивается. Диабет, может быть более чем какая-либо другая болезнь, ассоциируется с цивилизацией и диетой. Он крайне редко встречается у народов, которые потребляют «примитивную» пищу.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИНСУЛИН

В основе лечения больных сахарным диабетом лежит нормализация нарушенного углеводного обмена веществ: устранение сахара в моче, снижение его уровня в крови. С давних времен при лечении сахарного диабета использовались растительные средства. Особо обращает на себя внимание использование растений семейства сложноцветных: топинамбура, цикория, одуванчика, лопуха, артишока, скорцонеры, девясила и т.д. Основным компонентом этих растений является инулин, который еще называют «растительным инсулином».

ИНУТАН – СИЛА ЧЕТЫРЕХ КОРНЕЙ

На основе четырех инулинсодержащих корней был разработан новый препарат ИНУТАН. Этот полностью натуральный препарат предназначен для профилактики и комплексного лечения заболеваний поджелудочной железы, сахарного диабета обоих типов, нормализации обмена веществ (углеводного, липидного, водно-солевого). В состав препарата включены инулины лопуха, одуванчика, цикория, топинамбура, а также листья мяты и корневище аира.

Поджелудочная железа

При воспалении поджелудочной железы (панкреатите) ферменты, которые она поставляет в желудок, начинают взаимодействовать друг с другом и разрушать ткани самой железы. При этом ферменты так и не достигают желудка, где они необходимы. Инулины, содержащиеся в ИНУТАНЕ, подавляют излишнюю выработку ферментов, способствуют затуханию воспаления и «снимают боль», поэтому препарат можно назначать в периоды обострения. Панкреатит вызывает образование токсинов и ухудшает их выведение из организма. Поэтому очень важно дополнительное выведение вредных веществ. Природные активные фитосорбенты, входящие в состав ИНУТАНА, обеспечивают комплексную очистку организма от токсинов.

Обмен веществ

ИНУТАН, благодаря инулинам и горечам различной структуры, нормализует углеводный и липидный обмен веществ. Препарат эффективен и при «отложении солей», желче- и мочекаменной болезни, подагре, возникающей с возрастом. Что касается очистки организма, то ИНУТАН действует двумя способами. Во-первых, ускоряется выведение «шлаков» через пищевой канал. При этом нормализуется микрофлора кишечника, угнетаются патогенные микроорганизмы. Во-вторых, инулины всасываются в кровь и очищают организм на клеточном уровне. Приведение в норму обменных процессов благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему – снижается артериальное давление, также уменьшаются атеросклеротические поражения.

Печень и желчный пузырь

ИНУТАН, как активный гепатопротектор, эффективен при гепатитах, ангиохолитах, холангитах, холециститах. Эффект достигается благодаря мягкому желчегонному и спазмолитическому действию мяты и аира. ИНУТАН в сравнительно короткий срок (около 3 недель) может растворять и выводить мелкие конкременты из желчного пузыря и почек.

Желудочно-кишечный тракт

Инулины, входящие в состав препарата, являются растворимыми диетическими волокнами, они расщепляется микрофлорой толстой кишки. Такие свойства инулинов обеспечивают:

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2498
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: