з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Чисто жіночі проблеми

Чисто жіночі проблеми

Проблема, з якою стикаються 99% жінок. Передменструальний синдром або скорочено ПМС... Найпоширеніші його симптоми - це болі внизу живота і в попереку, хворобливість грудей, набряки рук і ніг, тужливий настрій, «підвищена» плаксивість, неймовірно дратують навколишні... Якщо не звертати на це увагу і чекати, поки ці симптоми зникнуть самі по собі, можна заробити серйозні гінекологічні проблеми або отримати репутацію неврівноваженої людини.

Довідка: Офіційно ПМС визнали захворюванням в 1948 році. Сьогодні лікарі ставлять ПМС як діагноз і призначають лікування. Причиною ПМС може бути (у порядку збільшення ступеня їх впливу) – підвищена больова чутливість, слабка статева конституція, наявність запальних гінекологічних захворювань, нейроендокринні порушення.

Невинна на перший погляд, підвищена дратівливість – свідоцтво невеликих гормональних «перепадів» – може мати досить серйозні наслідки. З часом через передменструального синдрому, можуть виникнути порушення обміну речовин, зниження статевої активності, сухість слизової, та інші симптоми, які поступово можуть формувати клімактеричний синдром. Як допомогти собі: Іноді для усунення ПМС досить впорядкувати режим дня і обмежити споживання солі та тваринних жирів. Покращують стан трав'яні чаї, мед, вітаміни Е, А, рослинні масла-джерела ПНЖК, масаж з рослинними і ефірними маслами і, звичайно, фітотерапія. У випадку більш серйозних гормональних порушень рекомендується звернутися до лікаря гінеколога – ендокринолога.

Ох, уже ці ГОРМОНИ...
Гормональні порушення у жінок – дуже неприємне явище. Ось лише короткий перелік захворювань, з якими прекрасна половина людства стикалася у всі часи:

Про це потурбувалися розробники препаратів з серії «Приморський край». Комплекс біологічно активних речовин дозволяє усунути першопричини гормональних порушень, якими в багатьох випадках є патологія печінки і жовчовивідної системи, гастрити, виразкова хвороба. Тому до складу препарату крім виключно «жіночих» рослин входять і ті, які покращують роботу цих органів. Препарат знижує прояв ПМС, гармонізує роботу жіночої статевої системи, попереджає виникнення новоутворень.


RUS


Чисто женские проблемы

Чисто женские проблемы

Проблема, с которой сталкиваются 99% женщин. Предменструальный синдром или сокращенно ПМС… Самые распространенные его симптомы – это боли внизу живота и в пояснице, болезненность груди, отеки рук ног, тоскливое настроение, «повышенная» плаксивость, невероятно раздражают окружающие…Если не обращать на это внимание и ждать, пока эти симптомы исчезнут сами по себе, можно заработать серьезные гинекологические проблемы или получить репутацию неуравновешенного человека.

Справка: Официально ПМС признали заболеванием в 1948 году. Сегодня врачи ставят ПМС как диагноз и назначают лечение. Причиной ПМС может быть (в порядке увеличения степени их влияния) – повышенная болевая чувствительность, слабая половая конституция, наличие воспалительных гинекологических заболеваний, нейроэндокринные нарушения.

Безобидная на первый взгляд, повышенная раздражительность – свидетельство небольших гормональных «перепадов» - может иметь достаточно серьезные последствия. Со временем из-за предменструального синдрома, могут возникнуть нарушения обмена веществ, снижение половой активности, сухость слизистой, и прочие симптомы, которые постепенно могут формировать климактерический синдром. Как помочь себе: Иногда для устранения ПМС достаточно упорядочить режим дня и ограничить потребление соли и животных жиров. Улучшают состояние травяные чаи, мёд, витамины Е, А, растительные масла-источники ПНЖК, массаж с растительными и эфирными маслами и, конечно, фитотерапия. В случае более серьезных гормональных нарушений рекомендуется обратиться к врачу гинекологу – эндокринологу.

ОХ, УЖ ЭТИ ГОРМОНЫ...

Гормональные нарушения у женщин – очень неприятное явление. Вот лишь краткий перечень заболеваний, с которыми прекрасная половина человечества сталкивалась во все времена:

Об этом побеспокоились разработчики препаратов из серии «Приморский край». Комплекс биологически активных веществ позволяет устранить первопричины гормональных нарушений, которыми во многих случаях являются патология печени и желчевыводящей системы, гастриты, язвенная болезнь. Поэтому в состав препарата кроме исключительно «женских» растений входят и те, которые улучшают работу этих органов. Препарат снижает проявление ПМС, гармонизирует работу женской половой системы, предупреждает возникновения новообразований.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2402
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: