з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
ANCARCIN (Анкарцин) ™  (На основі чорних антарктичних дріжджів Nadsoniella nigra)

ANCARCIN (Анкарцин) ™ (На основі чорних антарктичних дріжджів Nadsoniella nigra)

Кому показаний АНКАРЦИН?

Рекомендований у спеціальній дієтотерапії для корекції порушень органів шлунково-кишкового тракту, виразкових ерозивних ураженнях, профілактики рецидивів і метостазів в онкологічних хворих, злоякісних новоутворень та в сім'ях с високим онкологічним ризиком.

Особливості препарату ANCARCIN™

Багаторічні дослідження українських вчених в галузі пошуку нових препаратів для лікування захворювань органів шлунково-кишкового тракту дали початок не маючому аналогів на сьогоднішній день продукту – БАД АНКАРЦИН.

Було розроблено новий ефективний засіб у боротьбі з хворобами шлунково-кишкового тракту: гастритами, гастродуоденітами, колітами, ентероколітами, холециститами, виразковою хворобою шлунка, дуоденальною виразкою, та іншими виразковими ерозивними ураженнями травного тракту.

Продукт показаний в дієтотерапії при захворюваннях шлунку, 12-і палої кишки, кишечника, для поліпшення жовчовиділення, як додаткове джерело антиоксидантів і засіб, що сприяє загоєнню виразок, пошкоджень слизової оболонки і ерозій.

Застосування БАД АНКАРЦИН три рази на день протягом двох тижнів, з інтервалом в два місяці забезпечить стабільну перистальтику і моторику (переварювання і рівномірний рух їжі) в шлунку та кишечнику.

анкарцин Унікальність препарату в тому, що, надаючи допомогу у профілактиці та комплексному лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту, він є ефективним профілактичним онкопротекторним засобом. Продукт клінічно апробований у комплексному лікуванні новоутворень. Біологічно активна добавка АНКАРЦИН рекомендована в спеціальній дієтотерапії для корекції порушень, викликаних дією вільних радикалів, для профілактики та комплексного лікування рецидивів і метастазів у онкологічних хворих; профілактики злоякісних новоутворень та в сім'ях з високим онкологічним ризиком.
анкарцин

Благотворно впливає не тільки на органи травної системи, але й на роботу організму в цілому. Так, вивчався позитивний вплив БАД в умовах тотального випромінювання і стресу. Відомо, що у людини при виникненні стресових ситуацій негайно підскакує рівень адреналіну в крові, і, отже, утворюються перекисні сполуки, особливо шкідливі для організму. У разі застосування АНКАРЦИНА, різке виділення адреналіну в кров не спостерігається, а обмінні процеси суттєво прискорюються. Так, наприклад, поліпшується транспорт глюкози і поглинання кисню, що особливо важливо для нормального функціонування організму.

Склад БАД АНКАРЦИН ™
Меланін.
Тирозин.
ДОФА.

Переглянути відео про Анкарцин...
Детальніше про Анкарцин...


RUS


ANCARCIN (Анкарцин)™

(на основе черных антарктических дрожжей Nadsoniella nigra)

ancracin

Кому показан АНКАРЦИН?

Рекомендован в специальной диетотерапии для коррекции нарушений органов ЖКТ, язвенных эрозивных поражений, профилактики рецидивов и метостазов у онкологических больных, злокачественных новообразований и в семьях с высоким онкологическим риском.

Особенности препарата ANCARCIN™

анкарцин

Многолетние исследования украинских ученых в области поиска новых препаратов для лечения заболеваний органов ЖКТ дали начало не имеющему аналогов на сегодняшний день продукту – БАД АНКАРЦИН.

Было разработано новое эффективное средство в борьбе с болезнями желудочно-кишечного тракта: гастритами, гастродуоденитами, колитами, энтероколитами, холециститами, язвенной болезнью желудка, дуоденальной язвой, и другими язвенными эрозивными поражения ЖКТ.

анкарцин

Продукт показан в диетотерапии при заболеваниях желудка, 12-и перстной кишки, кишечника, для улучшения желчевыделения, как дополнительный источник антиоксидантов и средство, способствующее заживлению язв, повреждений слизистой и эрозий.

Применение БАД АНКАРЦИН три раза в день в течение двух недель, с интервалом в два месяца обеспечит стабильную перистальтику и моторику (переваривание и равномерное движение пищи) в желудке и кишечнике.

анкарцин

Уникальность препарата в том, что, оказывая помощь в профилактике и комплексном лечении болезней ЖКТ, он является эффективным профилактическим онкопротекторным средством. Биологически активная добавка АНКАРЦИН рекомендована в специальной диетотерапии для коррекции нарушений, вызванных действием свободных радикалов, для профилактики и комплексного лечения рецидивов и метастазов у онкологических больных; профилактики злокачественных новообразований и в семьях с высоким онкологическим риском.

анкарцин

Благотворно влияет не только на органы пищеварительной системы, но и на работу организма в целом. Так, изучалось положительное влияние БАД в условиях тотального излучения и стресса. Известно, что у человека при возникновении стрессовых ситуаций немедленно подскакивает уровень адреналина в крови, и, следовательно, образуются перекисные соединения, особо вредные для организма. В случае применения АНКАРЦИНА, резкое выделение адреналина в кровь не наблюдается, а обменные процессы существенно ускоряются. Так, например, улучшается транспорт глюкозы и поглощение кислорода, что особо важно для нормального функционирования организма.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 4133
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: