з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Алергія на літо – як боротися з полінозом

Алергія на літо – як боротися з полінозом

Поліноз або сезонний алергійний риніт – це алергійна реакція на пилок рослин. Раніше поширеним був термін «сінна лихоманка».  Цією назвою ми зобов'язані англійському лікареві Джону Бостоку, який в 1819 році зробив перше офіційне повідомлення про це захворювання та позв'язував його із сіном.

Пізніше стало ясно, що причиною розвитку сезонної алергії є пилок вітророзпилюваних рослин. Дрібні частки пилку легко проникають у дихальні шляхи, провокуючи реакцію організму. Всупереч розповсюдженому переконанню, тополиний пух алергію не викликає – він занадто великий, до того ж це плід, а не пилок тополі. Пух розноситься під час цвітіння багатьох злакових рослин, пилок яких і є алергеном. Але оскільки тополиний пух легко помітити, саме його вважають винуватцем сезонного риніту в травні-червні.

Алергія – це реакція імунної системи на зазвичай нешкідливі речовини. При влученні алергену в організм запускається ланцюг біохімічних реакцій – імунна система кидається на боротьбу з ворогом,  у результаті чого із клітин вивільняється гістамін, який і викликає виникнення симптомів.

Як розпізнати поліноз
Якщо у випадку з харчовою алергією зрозуміти причину поганого самопочуття досить просто, то поліноз більш підступний – його часто плутають із застудою. Його звичайні симптоми – це напади чихання, нежить, подразнення та свербіж у носі, глотці, на піднебінні, запалення та почервоніння ока, яке іноді переходить у кон'юнктивіт, іноді – утруднене дихання, висип на шкірі.

Чимало людей розуміють, що страждають саме від алергії, уже після кількох років, коли помічають, що симптоми з'являються в ту саму пору року. Щоб підтвердити свої підозри, найкраще звернутися за консультацією до алергологу. Визначити, на який конкретно алерген є реакція, можна за допомогою алергопроб. Підозрювані алергени вводять через подряпину або укол. Якщо через двадцять хвилин на шкірі навколо уколу з'являється почервоніння або набряк – реакція позитивна. Ця процедура недорога та безпечна, однак проводити алергопроби в період загострення алергії не можна – результат буде непоказовим.

Як полегшити собі життя
Виключення контакту  з пилком – найкращий спосіб припинити страждання, але практично його важко реалізувати. Алерген витає в повітрі, вітер розносить його на сотні кілометрів. Але все-таки можна дотримуватися деяких правил, які допоможуть вам перетерпіти сезонну алергію.

1. Найбільша концентрація пилку в повітрі спостерігається в сухі та спекотні дні, коли дме вітер. У такий час краще втриматися від прогулянок. Також у такі дні краще не відкривати вікна. Найкраще, якщо в приміщенні працює кондиціонер з фільтром на виході. А от після дощу, коли пилок осів – саме час провітрювати, та й погуляти не страшно.

2. Якщо кондиціонера в приміщенні нема, можна повісити на вікно змочене простирадло або марлю в кілька шарів.

3. Щодня проводьте вологе прибирання. Рекомендується також використання очисників і зволожувачів повітря.

4. Приймайте душ якнайчастіше. Також при можливості прополіскуйте порожнину рота та промивайте ніс.

5. Якщо все-таки захочете відпочити на природі, вибирайте регіон з водоймами та мінімальною концентрацією алергену.

6. У період загострення алергії ніс стає чутливим до різних подразників, таких, як пил, сигаретний дим, запах побутової хімії, до змін температури та вологості. Намагайтеся влаштувати своєму носу щадний режим, максимально виключивши подразники.

Лікування
Найбільш діючий спосіб позбутися алергії – алерген-специфічна імунотерапія. Метод виявляється ефективний у 80% випадків, дозволяє збільшити тривалість ремісії до кількох років, перешкоджає  розвитку ускладнень, наприклад, переходу алергійного риніту в бронхіальну астму. Проходити лікування можна в холодну пору року, коли немає цвітіння. Якщо ви страждаєте від алергії в червні, імунотерапію найкраще починати з осені.

У період сезонної алергії зазвичайно призначаються антигістамінні, а також протизапальні та судинозвужувальні засоби. Антигістамінні рекомендується приймати щодня весь період цвітіння. При цьому краще обирати засоби останніх поколінь – третього або другого, тому що препарати першого покоління менш ефективні та негативно впливають на нервову систему – викликають сонливість, втому та неуважність.

У боротьбі з алергією добре діють і натуральні препарати. Наприклад, антиалергенні властивості має риб'ячий жир, а фітопрепарат Компанії «Амріта» на основі лікарського гриба «Міпро-Віт» усуває симптоми алергії. Нормалізуючи роботу імунної системи, «Міпро-Віт» вирішує проблему зсередини, допомагаючи організму правильно реагувати на негативні фактори.


RUS


Аллергия на лето – как бороться с поллинозом

Аллергия на лето – как бороться с поллинозом

Поллиноз или сезонный аллергический ринит – это аллергическая реакция на пыльцу растений. Раньше в ходу был термин «сенная лихорадка». Этим названием мы обязаны английскому врачу Джону Бостоку, который в 1819 году сделал первое официальное сообщение об этом заболевании и связывал его с сеном.

Позже стало ясно, что причиной развития сезонной аллергии является пыльца ветрораспыляемых растений. Мелкие частицы пыльцы легко проникают в дыхательные пути, провоцируя реакцию организма. Вопреки распространенному заблуждению, тополиный пух аллергию не вызывает – он слишком крупный, к тому же это плод, а не пыльца тополя. Пух разносится во время цветения  многих злаковых растений, пыльца которых и является аллергеном. Но поскольку тополиный пух легко заметить, именно его считают виновником сезонного ринита в мае-июне.

Аллергия – это реакция иммунной системы на обычно безвредные вещества. При попадании аллергена в организм запускается цепь биохимических реакций – иммунная система бросается на борьбу с врагом,  в результате чего из клеток высвобождается гистамин, который и вызывает возникновение симптомов.

Как распознать поллиноз
Если в случае с пищевой аллергией понять причину плохого самочувствия довольно просто, то поллиноз куда более коварен – его часто путают с простудой. Его обычные симптомы – это приступы чихания, насморк, раздражение и зуд в носу, глотке, на небе, воспаление и покраснение глаз, которое иногда переходит в конъюнктивит, иногда – затрудненное дыхание, сыпь на коже.

Многие люди понимают, что страдают именно от аллергии, уже после нескольких лет, когда замечают, что симптомы появляются в одно и то же время года. Чтобы подтвердить свои подозрения, лучше всего обратиться за консультацией к аллергологу. Определить, на какой конкретно аллерген есть реакция, можно с помощью аллергопроб. Подозреваемые аллергены вводят через царапину или укол. Если через двадцать минут на коже вокруг укола появляется покраснение или отек – реакция положительная. Эта процедура недорогостоящая и безопасная, однако проводить аллергопробы в период обострения аллергии нельзя – результат будет непоказательным.

Как облегчить себе жизнь
Исключение контакта  с пыльцой – лучший способ прекратить мучения, но практически он малореализуем. Аллерген витает в воздухе, ветер разносит его на сотни километров. Но все же можно придерживаться некоторых правил, которые помогут вам перетерпеть сезонную аллергию.

1. Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается в сухие и жаркие дни, когда дует ветер. В такое время лучше воздержаться от прогулок. Также в такие дни лучше не распахивать окна. Лучше всего, если в помещении работает кондиционер с фильтром на выходе. А вот после дождя, когда пыльца осела – самое время проветривать, да и погулять не страшно.

2. Если кондиционера в помещении нет, можно повесить на окно смоченную простыню или марлю в несколько слоев.

3. Ежедневно проводите влажную уборку. Рекомендуется также использование очистителей и увлажнителей воздуха.

4. Принимайте душ как можно чаще. Также при возможности прополаскивайте полость рта и промывайте нос.

5. Если все же захотите отдохнуть на природе, выбирайте регион с водоемами и минимальной концентрацией аллергена.

6. В период обострения аллергии нос становится чувствителен к различным раздражителям, таким, как пыль, сигаретный дым, запах бытовой химии, к изменениям температуры и влажности. Постарайтесь устроить своему носу щадящий режим, максимально исключив раздражители.

Лечение
Наиболее действенный способ избавиться от аллергии – аллерген-специфическая иммунотерапия. Метод оказывается эффективен в 80% случаев, позволяет увеличить длительность ремиссии до нескольких лет, препятствует  развитию осложнений, например, переходу аллергического ринита в бронхиальную астму. Проходить лечение можно в холодное время года, когда нет цветения. Если вы страдаете от аллергии в июне, иммунотерапию лучше всего начинать с осени.

В период сезонной аллергии обычно назначаются антигистаминные, а также противовоспалительные и сосудосуживающие средства. Антигистаминные рекомендуется принимать ежедневно весь период цветения. При этом лучше выбирать средства последних поколений – третьего или второго, так как препараты первого поколения менее эффективны и негативно воздействуют на нервную систему – вызывают сонливость, усталость и рассеянность.

В борьбе с аллергией хороши и натуральные препараты. Например, антиаллергенными свойствами обладает рыбий жир, а фитопрепарат Компании «Амрита» на основе лекарственного гриба «Мипро-Вит» устраняет симптомы аллергии. Нормализуя работу иммунной системы, « Мипро-Вит» решает проблему изнутри, помогая организму правильно реагировать на негативные факторы.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2438
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: