з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
10 порад, як вести здоровий спосіб життя

10 порад, як вести здоровий спосіб життя

Іноді може здатися, що їсти здорову їжу, робити фізичні вправи і знаходити час, щоб зайнятися собою, неможливо. Але навчитися вести здоровий спосіб життя легко, якщо робити це поступово. Дотримуйтесь порад Розалінди Райен, і скоро у вас енергія буде вирувати.

1. Хай буде буряк
Як би дивно це не звучало, буряк може стати секретною зброєю в боротьбі з підвищеним тиском. Саме гіпертонія – головна причина серцево-судинних захворювань і інфарктів. Багато людей не помічають у себе цієї проблеми, оскільки вона не має симптомів. Дослідники з лікарні святого Варфоломія та Лондонського інституту медицини стверджують: якщо випити 500 мл соку з буряка, через годину можна добитися серйозного зниження тиску. Так що налягайте на рожеву рідину.

2. Позбавтеся ящика
Ледачі британці за своє життя проводять на дивані в цілому 17 років – сім з них перед телевізором. Наступного разу, коли скажете собі «У мене немає часу на спортзал» або вирішите замовити готову їжу, тому що ніколи готувати зі свіжих продуктів, задумайтеся. Бути може, вирубати ящик і зайнятися чимось корисним для здоров'я?

3. Печиво не беріть
Коли наступного разу підете за покупками, непогано б відмовитися від печива. Група дослідників із Сінгапурського університету нещодавно встановила, що запах шоколадного печива в крамниці може змусити жінку витратитися на непотрібний їй одяг. Цей аромат активує в мозку ділянку, яка вимагає негайної винагороди, навіть якщо приводу скористатися кредитною карткою насправді немає.

4. Розкрийте обійми для здоров'я
Обійняти партнера – означає не просто виявити душевні взаємини, але й захистити серце. Дослідження, проведене Університетом Північної Кароліни в 2005 році, встановило, що, обійнявши свою «другу половинку» на 20 секунд, ви знижуєте кров'яний тиск і рівень котизолу – гормону стресу. Високий рівень кортизолу пов'язаний з кардіологічними та іншими проблемами на зразок діабету.

5. Не сипте сіль на рану
Щодня ми з'їдаємо близько 9,5 грамів солі, проте уряд хоче скоротити цей показник до 6 грамів – справа в тому, що надлишок солі здатний підвищувати кров'яний тиск і збільшувати ризик серцево-судинних захворювань. На багатьох продуктах замість солі вказують кількість натрію, але ви можете легко вирахувати вміст солі в продукті – помножте наведене число на 2,5. Наприклад, 0,8 грамів натрію – це 2 грама солі.

6. Будьте на сонячній стороні
Щоб отримати заряд здоров'я від природи, вийдіть на вулицю в сонячний день. Сонячні промені, потрапляючи на шкіру, дозволяють вашому організму виробляти вітамін D, який допомагає в боротьбі з серцевими захворюваннями, депресією, остеопорозом і навіть з деякими видами раку. У цю пору року сонця не так багато, тому ловіть побільше променів, коли воно все-таки з'являється!

7. Один – чарівне число
Наймасштабніше дослідження, присвячене зв'язку харчування з раковими захворюваннями (його провела європейська організація EPIC), встановило, що якщо з'їдати щодня всього на одну порцію фруктів і овочів більше, то ви можете знизити ризик ранньої смерті від будь-яких причин на 20%.

8. Додайте собі кілька років
Щоб продовжити своє життя на 14 років, досить керуватися чотирма простими принципами: не паліть, регулярно робіть вправи, пийте в міру і з'їдайте п'ять порцій фруктів і овочів щодня. Ці прості заходи істотно продовжують життя, запевняють учені з Кембріджського університету. Якщо вибирати щось одне з перерахованого, то відмовтеся від куріння – як встановили вчені, воно найбільш згубно для здоров'я.

9. Крок у правильному напрямку
Щоб контролювати свою вагу, досить робити 10 тисяч кроків на день, вважали фахівці раніше. Проте нещодавнє міжнародне дослідження встановило, що жінкам у віці до 40 років і чоловікам у віці до 50 потрібно щодня робити 12 тисяч кроків, щоб розтрусити жирок. Переконатися, що ви виконуєте поставлене завдання, допоможе крокомір.

10. Сміх – кращі ліки
Приєднайтесь до тих, хто вважає, що «склянка наполовину повна»! За даними досліджень, оптимісти рідше стикаються з такими проблемами, як серцево-судинні захворювання. Кожен день знаходите над чим посміятися – і ви підтримаєте потрібний рівень гормонів гарного настрою.


RUS


10 советов, как вести здоровый образ жизни

10 советов, как вести здоровый образ жизни

Иногда может показаться, что есть здоровую пищу, делать физические упражнения и находить время, чтобы заняться собой, невозможно. Но научиться вести здоровый образ жизни легко, если делать это постепенно. Следуйте советам Розалинды Райен, и скоро у вас энергия будет бить ключом.

1. Да будет свекла
Как бы странно это ни звучало, свекла может стать секретным оружием в борьбе с повышенным давлением. Именно гипертония – главная причина сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов. Многие люди не замечают у себя этой проблемы, поскольку она не имеет симптомов. Исследователи из больницы святого Варфоломея и Лондонского института медицины утверждают: если выпить 500 мл сока из свеклы, через час можно добиться серьезного снижения давления. Так что налегайте на розовую жидкость.

2. Избавьтесь от ящика
Ленивые британцы за свою жизнь проводят на диване в общей сложности 17 лет – семь из них перед телевизором. В следующий раз, когда скажете себе «У меня нет времени на спортзал» или решите заказать готовую еду, потому что некогда готовить из свежих продуктов, задумайтесь. Быть может, вырубить ящик и заняться чем-то полезным для здоровья?

3. Печенье не берите
Когда в следующий раз пойдете за покупками, неплохо бы отказаться от печенья. Группа исследователей из Сингапурского университета недавно установила, что запах шоколадного печенья в магазине может заставить женщину потратиться на ненужную ей одежду. Этот аромат активирует в мозгу участок, который требует немедленного вознаграждения, даже если повода воспользоваться кредитной карточкой на самом деле нет.

4. Раскройте объятия для здоровья
Обнять партнера – значит не просто проявить сердечное отношение, но и защитить сердце. Исследование, проведенное Университетом Северной Каролины в 2005 году, установило, что, обняв свою «вторую половинку» на 20 секунд, вы снижаете кровяное давление и уровень котизола – гормона стресса. Высокий уровень кортизола связан с кардиологическими и другими проблемами наподобие диабета.

5. Не сыпьте соль на рану
Ежедневно мы съедаем около 9,5 граммов соли, однако правительство хочет сократить этот показатель до 6 граммов – дело в том, что избыток соли способен повышать кровяное давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. На многих продуктах вместо соли указывают количество натрия, но вы можете легко вычислить содержание соли в продукте – умножьте приведенное число на 2,5. Например, 0,8 граммов натрия – это 2 грамма соли.

6. Будьте на солнечной стороне
Чтобы получить заряд здоровья от природы, выйдите на улицу в солнечный день. Солнечные лучи, попадая на кожу, позволяют вашему организму вырабатывать витамин D, который помогает в борьбе с сердечными заболеваниями, депрессией, остеопорозом и даже с некоторыми видами рака. В это время года солнца не так много, поэтому ловите побольше лучей, когда оно все-таки появляется!

7. Один – волшебное число
Самое масштабное исследование, посвященное связи питания с раковыми заболеваниями (его провела европейская организация EPIC), установило, что если съедать каждый день всего на одну порцию фруктов и овощей больше, то вы можете снизить риск ранней смерти от любых причин на 20%.

8. Добавьте себе несколько лет
Чтобы продлить свою жизнь на 14 лет, достаточно руководствоваться четырьмя простыми принципами: не курите, регулярно делайте упражнения, пейте в меру и съедайте пять порций фруктов и овощей каждый день. Эти простые меры существенно продлят вашу жизнь, уверяют ученые из Кембриджского университета. Если выбирать что-то одно из перечисленного, то откажитесь от курения – как установили ученые, оно наиболее пагубно для здоровья.

9. Шаг в правильном направлении
Чтобы контролировать свой вес, достаточно делать 10 тыс. шагов в день, считали специалисты раньше. Однако недавнее международное исследование установило, что женщинам в возрасте до 40 лет и мужчинам в возрасте до 50 нужно ежедневно делать 12 тыс. шагов, чтобы растрясти жирок. Убедиться, что вы выполняете поставленную задачу, поможет шагомер.

10. Смех – лучшее лекарство
Примкните к тем, кто считает, что «стакан наполовину полон»! По данным исследований, оптимисты реже сталкиваются с такими проблемами, как сердечно-сосудистые заболевания. Каждый день находите над чем посмеяться – и вы поддержите нужный уровень гормонов хорошего настроения.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 10403
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: