з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Екологічний офіс: турбота про природу та економія коштів

Екологічний офіс: турбота про природу та економія коштів

В усьому світу зараз набирає популярність концепція екоофіса. Вона дозволяє власникам фірм вирішити одразу три проблеми: поклопотатися про здоров'я співробітників, заощадити кошти і виявити співчуття до довкілля.

Звичайно, не так просто збудувати еталонний екодім для вашої компанії. Але зробити певні кроки в цьому напрямі під силу кожному. Як не дивно, залежність дуже проста: чим менше ви витрачаєте грошей на витратні матеріали та оплату комунальних рахунків, тим меншої шкоди завдаєте природі.

1. При ремонті приміщень намагайтеся використовувати екологічно безпечні матеріали: керамічну плитку, паперові шпалери, пробку, натуральний лінолеум, паркет.

2. Купуйте якісні меблі з натуральних матеріалів. Причому, щоб дотримуватися екопринципа повторного використання, можна надати перевагу  б/в столам і шафам.

3. Встановіть грамотно спроектовані під ваше приміщення системи вентиляції та кондиціонування повітря. Від цього залежить працездатність ваших співробітників. У спертому повітрі завжди висока концентрація вуглекислого газу, пилу, шкідливих хімічних сполук і мікроорганізмів, що не може не шкодити здоров'ю. А вирішуючи цю проблему самостійно – розкривши вікна, працівники ризикують зловити застуду.

4. Використовуйте водозберігаючу сантехніку: крани, подача води в яких вмикається і вимикається одним рухом руки, унітази з подвійним зливом і так далі.

5. Якщо можливо, встановіть системи автоматичного контролю освітлення. Замініть звичайні лампи енергоощадними. Вони дорожчі, але слугують значно довше. Кожна така лампа скорочує викиди вуглекислого газу на 270 кг на рік. При цьому варто пам'ятати, що люмінесцентні лампи містять ртуть, і будь-яке порушення цілісності їх конструкції призводить до витоку отруйного металу.

6. Забезпечте регулярне і ретельне прибирання приміщень. Купуйте для офісу лише натуральні миючі засоби.

7. Озеленюйте офіс. Рослини – не лише найкраща прикраса будь-якої кімнати, але й природний очисник повітря. Розставляйте горщики в приміщенні рівномірно – кожна квітка покращує мікроклімат в радіусі 3-5 метрів. Найкраще з цим завданням управляються крупнолисті рослини.

8.Порекомендуйте співробітникам дотримуватися елементарних екоправил, які наведені нижче.

Власне, слідувати цим порадам може кожен з нас, навіть якщо працедавець не дуже печеться про благополуччя довкілля. Адже екожиття не обмежується домом або офісом. Це світогляд, і слідувати основним його принципам можна за будь-яких обставин. Отже, щоб уберегти природу, як вдома, так і на роботі:

1. Не залишайте воду литися, коли в цьому немає необхідності.

2. Друкуйте з обох сторін аркуша.

3. Зберігаєте більшу частину матеріалів в електронному вигляді.

4. Зберігайте і повторно використовуйте картонні коробки.

5. Заправляйте картриджі, а не замінюйте їх щоразу.

6. Регулюйте режим роботи опалювальних приладів. Працюючи на повну потужність, вони не лише споживають  силу-силенну електроенергії, але також виділяють більше шкідливих речовин і «сушать» повітря в приміщенні.

7. Відмовтеся від пластикових стаканчиків і заведіть собі постійний керамічний або скляний посуд.

8. Вимикайте на ніч комп'ютери, монітори, кондиціонери та обігрівачі. У режимі чекання електроприлади продовжують витрачати енергію, тому, якщо можливо, вимикайте їх з розетки.

9. Не залишайте світло горіти в порожньому приміщенні.

10. Не використовуйте скрін-сейвери. Вони зовсім не заощаджують, а витрачають енергію на безглуздий показ змінних картинок. Виберіть для заставки опцію «чистий аркуш» або «без заставки».


RUS


Экологический офис: забота о природе и экономия средств

Экологический офис: забота о природе и экономия средств

По всему миру сейчас набирает популярность концепция экоофиса. Она позволяет владельцам фирм решить сразу три проблемы: позаботиться о здоровье сотрудников, сэкономить средства и проявить сострадание к окружающей среде.

Конечно, не так просто выстроить эталонный экодом для вашей компании. Но сделать определенные шаги в этом направлении по силам каждому. Как ни странно, зависимость очень проста: чем меньше вы тратите денег на расходные материалы и оплату коммунальных счетов, тем меньший вред наносите природе.

1. При отделке помещений старайтесь использовать экологически безопасные материалы: керамическую плитку, бумажные обои, пробку, натуральный линолеум, паркет.

2. Приобретайте качественную мебель из натуральных материалов. Причем, чтобы придерживаться экопринципа повторного использования, можно отдать предпочтение  б/у столам и шкафам.

3. Установите грамотно спроектированные под ваше помещение системы вентиляции и кондиционирования воздуха. От этого напрямую зависит работоспособность ваших сотрудников. В спертом воздухе всегда высокая концентрация углекислого газа, пыли, вредных химических соединений и микроорганизмов, что не может не вредить здоровью. А решая это проблему самостоятельно – распахнув окна, работники рискуют поймать простуду.

4. Используйте водосберегающую сантехнику: краны, подача воды в которых включается и выключается одним движением руки, унитазы с двойным сливом и т.д.

5. Если возможно, установите системы автоматического контроля освещения. Замените обычные лампы энергосберегающими. Они дороже, но служат значительно дольше. Каждая такая лампа сокращает выбросы углекислого газа на 270 кг в год. При этом стоит помнить, что люминесцентные лампы содержат ртуть, и любое нарушение целостности их конструкции приводит к утечке ядовитого металла.

6. Обеспечьте регулярную и тщательную уборку помещений. Приобретайте для офиса только натуральные моющие средства.

7. Озелените офис. Растения – не только лучшее украшение любой комнаты, но и природный очиститель воздуха. Расставляйте горшки в помещении равномерно – каждый цветок улучшает микроклимат в радиусе 3-5 метров. Лучше всего с этой задачей справляются крупнолистные растения.

8. Порекомендуйте сотрудникам придерживаться элементарных экоправил, которые приведены ниже.

Впрочем, следовать этим советам может любой из нас, даже если работодатель не слишком печется о благополучии окружающей среды. Ведь экожизнь не ограничивается домом или офисом. Это мировоззрение, и придерживаться  его основных принципов можно при любых обстоятельствах. Итак, чтобы уберечь природу, как дома, так и на работе:

1. Не оставляйте течь воду, когда в этом нет необходимости.

2. Печатайте с двух сторон листа.

3. Храните большую часть материалов в электронном виде.

4. Сохраняйте и повторно используйте картонные коробки.

5. Заправляйте картриджи, а не меняйте их каждый раз.

6. Регулируйте режим работы отопительных приборов. Работая на полную мощность, они не только потребляют уйму электроэнергии, но также выделяют больше вредных веществ и «сушат» воздух в помещении.

7. Откажитесь от пластиковых стаканчиков и заведите себе постоянную керамическую или стеклянную посуду.

8. Выключайте на ночь компьютеры, мониторы, кондиционеры и обогреватели. В режиме ожидания электроприборы продолжают расходовать энергию, поэтому, если возможно, выключайте их из розетки.

9. Не оставляйте свет гореть в пустом помещении.

10. Не используйте скрин-сейверы. Они вовсе не экономят, а расходуют энергию на бессмысленный показ меняющихся картинок. Выберете для заставки опцию «чистый лист» или «без заставки».

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 3016
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: