з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
4 кроки до екомислення

4 кроки до екомислення

У сучасному світі екомислення – не дивацтво, а необхідність і ознака розсудливості. Ми живемо в суспільстві споживання, але знаємо, що планета – не бездонний колодязь, і рано чи пізно нам доведеться змінити свій спосіб життя.

Щоб стати другом природі, не обов'язково переїжджати до села, відмовлятися від м'яса і малювати плакати, щоб присоромити моделей, закутаних у хутра. Для формування екомислення досить пройти 4 кроки:

  1. Усвідомлення. Людина і природа – не антагоністи, а єдине ціле. Ми – така ж частина екосистеми, як і лісова мурашка, просто шкоди від нас більше. Кожна наша дія запускає ланцюг змін, які згодом вплинуть на наше життя або життя наших нащадків.
  2. Співчуття. Секрет щастя – жити в гармонії з навколишнім світом, величезним і багатоликим. У ньому є живописні гори, квітучі луги і тихі озера, є запорошені дороги, висотні будинки і димлячі заводи. Але природа завжди ближча, ніж ви думаєте, насолоджуйтеся нею за кожної нагоди, тіште око пейзажами, слухайте пташиний спів у парках. Вона дарує вам відчуття заспокоєння, будьте вдячні. Ніколи не смітіть, ніде, не викидайте папірці і огризки з вікна машини, прибирайте за собою після пікніків.
  3. Участь. Посадіть дерево, а краще – багато. Якщо поки немає такої можливості, вирощуйте домашні рослини – може, це не вплине істотно на атмосферу Землі, але вам удома дихати стане легше. Ви можете долучитися до суспільного еко-руху, брати участь у популярних заходах, таких як добровільне прибирання парків, або просто разом з сусідами зайнятися благоустроєм власного двору.
  4. Дотримання принципу 3R: Reduce (Зменшуй споживання), Reuse (Використовуй повторно), Recycle (Переробляй).

Reduce (Скорочення споживання)

а) Ресурси
Заощаджуйте воду та електроенергію. Це не складно: закривати кран, поки чистиш зуби, вимикати світло, виходячи з кімнати, використовувати енергозбережні лампи. Якщо у вас є лічильники води, газу та електроенергії, то відстежити, які ваші успіхи у справі економії природних ресурсів, дуже просто. Прагніть не витрачати багато паперу, пишіть і друкуйте на обох сторонах аркуша.

б) Транспорт
Немає засобу пересування непривітнішого по відношенню до природи, ніж літак. Викиди відпрацьованих газів їхніх двигунів руйнують захисний озоновий шар атмосфери. Отже еко-туристи вважають за краще подорожувати по землі або воді. Вибирайте економні машини. При нагоді їздіть на велосипеді або ходіть пішки.

в) Сміття
Купуйте менше сміття. Часто більше половини вартості товару складає те, що ви негайно викинете – упаковка. Віддавайте перевагу картонним коробкам, металевим тюбикам, скляним пляшкам. Не купуйте кожного разу поліетиленовий пакет – заведіть еко-торбинку для походів в магазин. Вона не рветься, служить довго і виглядає краще за кульки.

Reuse (Повторне використання)
Найяскравіший приклад щодо цього пункту – скляна пляшка, яку можна здати, щоб виробник міг використати її повторно, або секонд-хенд. Перезаправляйте картріджи і тонери, купуйте стрижні для ручок, ремонтуйте побутову техніку, що вийшла з ладу.

Те, що вам вже не потрібно, може послугувати іншим. Збути з рук зайві речі допоможуть інтернет-аукціони і співтовариства у соцсетях: продати, обміняти або подарувати можна все, що завгодно. Крім того, існують компанії, які скуповують стару техніку або вживані меблі, зламані ювелірні вироби. Дитячі речі та іграшки можна відвезти у дитбудинки. Маса непотребу, що припадає пилом по кутках, знайде собі гідне застосування, якщо ви запропонуєте його зацікавленим людям.

Є інший шлях: увімкнути уяву і дати старим речам нове життя. Якщо у вас немає пристрасті до рукоділля, в інтернеті ви можете знайти майстрів, які із задоволенням приймуть в дар баночки, пляшки, коробочки, тканини, біжутерію та іншу сировину для своїх виробів.

Recycle (Переробка)

Найкраще, що може зробити обиватель у цьому напрямку: сортування сміття. Якщо в Західній Європі під кожним будинком є окремі контейнери для пластику, скла, паперу і харчових відходів, то у нас все дещо складніше. Вибір сміттєвих баків невеликий: звичайний для харчових відходів, тобто всього того, що може перегнити самостійно, і решітчастий – для неорганічного сміття. Скло, папір і метал можна здавати окремо у відповідні пункти прийому.


RUS


4 шага к экомишлению

4 шага к экомышлению

В современном мире экомышление – не чудачество, а насущная необходимость и признак здравомыслия. Мы живем в обществе потребления, но знаем, что планета – не бездонный колодец, и рано или поздно нам придется изменить свой образ жизни.

Чтобы стать другом природе, не обязательно переезжать в деревню, отказываться от мяса и рисовать плакаты, чтобы пристыдить моделей, кутающихся в меха. Для формирования экомышления достаточно пройти 4 шага:

  1. Осознание. Человек и природа – не антагонисты, а единое целое. Мы – такая же часть экосистемы, как и лесной муравей, просто вреда от нас больше. Каждое наше действие запускает цепь изменений, которые впоследствии повлияют на нашу жизнь или жизнь наших потомков.
  2. Сопереживание. Секрет счастья – жить в гармонии с окружающим миром, огромным и многоликим. В нем есть живописные горы, цветущие луга и тихие озера, есть пыльные дороги, высотные дома и дымящие заводы. Но природа всегда ближе, чем вы думаете, наслаждайтесь ею при каждой возможности, радуйте глаз пейзажами, слушайте пение птиц в парках. Она дарит вам чувство успокоения, будьте благодарны. Никогда не мусорьте, нигде, не выбрасывайте бумажки и огрызки из окна машины, убирайте за собой после пикников.
  3. Участие. Следуя знаменитой присказке, посадите дерево, а лучше – много. Если пока нет такой возможности, выращивайте домашние растения – может, это не окажет существенного влияние на атмосферу Земли, но вам дома дышать станет легче. Вы можете примкнуть к общественному эко-движению, принимать участие в популярных мероприятиях, таких как добровольная уборка парков, или просто вместе с соседями заняться благоустройством собственного двора.
  4. Соблюдение принципа 3R: Reduce (Уменьшай потребление), Reuse (Используй повторно), Recycle (Перерабатывай).

Reduce (Сокращение потребления)
а) Ресурсы
Экономьте воду и электроэнергию. Это не сложно: закрывать кран, пока чистишь зубы, выключать свет, выходя из комнаты, использовать энергосберегающие лампы. Если у вас есть счетчики воды, газа и электроэнергии, то отследить, как вы преуспели в деле экономии природных ресурсов, очень просто. Старайтесь не расходовать много бумаги, пишите и печатайте на обеих сторонах листа.

б) Транспорт
Нет средств передвижения более неприветливых по отношению к природе, чем самолеты. Выбросы отработанных газов их двигателей разрушают защитный озоновый слой атмосферы. Так что эко-туристы предпочитают путешествовать по земле или воде. Выбирайте экономные машины. При возможности ездите на велосипеде или ходите пешком.

в) Мусор
Покупайте меньше мусора. Часто более половины стоимости товара составляет то, что вы немедленно выбросите – упаковка. Отдавайте предпочтение картонным коробкам, металлическим тюбикам, стеклянным бутылкам. Не покупайте каждый раз полиэтиленовый пакет – заведите эко-сумочку для походов в магазин. Она не рвется, служит долго и смотрится получше безвкусных, вечно шуршащих кульков.

Reuse (Повторное использование)
Самый яркий пример по этому пункту – стеклянная бутылка, которую можно сдать, с  тем, чтобы производитель мог использовать ее повторно, или сэконд-хэнд. Перезаправляйте картриджи и тонеры, покупайте стержни для ручек, ремонтируйте бытовую технику, вышедшую из строя.

То, что вам уже не нужно, может сослужить отличную службу кому-то другому. Сбыть с рук лишние вещи помогут интернет-аукционы и сообщества в соцсетях: продать, обменять или подарить можно все, что угодно. Кроме того, существуют компании, которые скупают старую технику или бывшую в употреблении мебель, сломанные ювелирные изделия. Детские вещи и игрушки можно отвезти в детдома. Масса пылящегося по углам хлама найдет себе достойное применение, если вы предложите его заинтересованным людям.

Есть и другой путь: включить воображение и дать старым вещам новую жизнь. Если у вас нет пристрастия к рукоделию, в интернете вы можете найти мастеров, которые с удовольствием примут в дар баночки, бутылочки, коробочки, ткани, бижутерию и прочее сырье для своих поделок.

Recycle (Переработка)
Лучшее, что может сделать обыватель в этом направлении: сортировка мусора. Если в Западной Европе под каждым домом есть отдельные контейнеры для пластика, стекла, бумаги и пищевых отходов, то у нас все несколько сложнее. Выбор мусорных баков невелик: обычный для пищевых отходов, то есть всего того, что может перегнить самостоятельно, и решетчатый – для неорганического мусора. Стекло, бумагу и металл можно сдавать отдельно в соответствующие пункты приема.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2548
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: