з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Зморшки – остаточний діагноз?

Зморшки – остаточний діагноз?

Боротьба зі старінням давно стала великим бізнесом, який приносить великі гроші. Деякі цифри:

Так людство ділиться на дві нерівні частини. Ті, хто бореться зі зморшками, і ті, хто на цій боротьбі заробляє гроші. Здогадайтеся, у кого успіхи найбільш вражаючі?.. Сьогодні налічується близько десятка науково доведених теорій старіння (кількість теорій-версій – давно перевалило за 300). Опис старіння словами наукових мужів нагадує притчу про сліпців і слонів…

Одного разу в місто приїхав цирк і привіз слона. Все місто тільки й говорив про нього. Кілька сліпців вирішили дізнатися – що ж таке слон? – І відправилися його вивчати. Четверо з них обмацували ноги слона, один – хобот, а останній – хвіст. Після, вони зібралися поділитися враженнями. «Слон – це велика колона», – хором говорили четверо товаришів. «Ні! Це велика товста змія», – стверджував інший. «А мені слон здався маленькою і юркой ящіркою», – говорив останній сліпець.

Висновок: сьогодні немає єдиної теорії, яка охоплює всі аспекти старіння.

Серія спеціальної лікувально-профілактичної косметики АМРІТА будується на поєднанні кількох науково доведених теорій. Ми спробували «описати слона повністю».

ТЕОРІЯ № 1. Клітинний ГОДИННИК старіння
Людський організм – набір біологічних годин. У кожній клітці – свої годинники, які отcчітивают час життя. А в головному мозку (конкретніше, в гіпоталамусі) існує центр, який обробляє всі дані з кожної клітини і видає своєрідну «середню температуру по лікарні». Багато дослідників називають цей центр годинами старіння.

Гіпоталамус завжди привертав увагу вчених, у ньому схрещується безліч ниток, що регулюють роботу всього організму (емоційні, поведінкові, вегетативні, ендокринні, імунологічні). У процесі старіння робота цієї тонкої системи порушується. Негативні емоції починають переважати над позитивними, порушується регуляція тиску (розвивається гіпертонія, коронарна недостатність), змінюється робота залоз внутрішньої секреції.

Висновок: швидкість, з якою ми старіємо, прямо залежить від наших біоритмів.

Рекомендації: застосування препаратів, що нормалізують роботу головного мозку (Екстракт Молодильний; Шрот грецього горіха, цінний завдяки високому вмісту лецитину), а також кошти регуляції біоритмів (в т.ч. лікування глибоким сном, аккупунктура та медитація).

Теорія № 2. Гормональна теорія старіння
Теорію змалювала американка-генетик: «Організм працює в режимі «здоров'я і молодість», поки даний індивідуум може дати здорове потомство». Краса жінки – це засіб для залучення протилежної статі для продовження роду. Природа як би говорить: «Не можеш виносити дитину – я не буду нічого виправляти в твоїх зморшках»… Це підтверджує статистика. Ризик генетичних змін плода у жінок до 35 років становить близько 0,1%. У віці 45 років ця цифра підвищується в 35 (!) Раз – 3,5%.

Рекомендації. Застосування формул, які підтримують гормональний баланс (для жінок: Любава, Бабине Літо; для чоловіків: Могущник, Фаворит, препарати Діоскореї). Після 45 років обов'язково застосування косметичних препаратів, які містять фітоестрогени – м'які рослинні гормони. Наприклад, масло авокадо, екстракт фіалки (міститься в Креми Інтенсив-21).

ТЕОРІЯ № 3. Стрес-ВІК-СИНДРОМ
Найбільший біолог ХХ століття Ганс Сельє ввів свого часу новий термін – стрес. Зараз це слово знайоме кожному. Стрес важливий для організму: тренує імунну систему, мобілізує сили. Але у великих кількостях він шкідливий, викликаючи старіння та хвороби. Світові фізіологи підтвердили, що старіння схоже з тими змінами, які відбуваються у дорослих людей і тварин при надмірному стресі. Це обгрунтувало ідею: при старінні розвивається т.зв. стрес-вік-синдром.

Висновок: якщо в молодому віці стресова ситуація мобілізує організм, то в літньому – на тлі стрес-вік-синдрому, додаткові стреси ведуть до підвищення артеріального тиску, інфаркту, інсульту і т.д.

Рекомендації. Застосування тонізуючих роботу нервової системи препаратів (Релаксон, Нервостабіл, Екстракт Молодильний), ароматерапія, аккупунктура, медитація. Чудово допомагає зняти нервову напругу, усунути депресію і спокійно заснути ефірна олія сандалу і рожевого дерева (міститься в Нічному кремі АМРІТА).

«ВСЕ ПРОБЛЕМИ З ГОЛОВИ»
Напевно, ви звернули увагу, що всі три теорії пов'язані між собою. Скрізь говориться про провідну роль мозку. Це не випадково – теорії пов'язують основні механізми регуляції організму. Зробимо висновки з точки зору західної та східної медицини.

ТРОХИ ОПТИМІЗМУ ДЛЯ ШКІРИ
Особливість омолоджувальної дії косметики Амріта в тому, що ми використовуємо емоційний рівень впливу на організм людини. Це досягається завдяки застосуванню ефірних олій. Ось лише деякі приклади, взяті з практики психодерматологів.

Нічний крем містить сандалове масло, яке усуває постстресові розлади, тривожні стани й безсоння. Нормалізує фізіологічні властивості шкіри, тонізуючи і омолоджуючи її, надаючи рівний і здоровий колір.

Крем регенеруючий містить масло іланг-ілангу, що усуває страхи, занепокоєння і депресії, а масло лимона заряджає людини оптимізмом і позитивними емоціями. В результаті шкіра зволожується, розгладжується, усуваються дрібні зморшки.


RUS


Морщины – диагноз окончательный?

Морщины – диагноз окончательный?

Борьба со старением давно стала большим бизнесом, который приносит большие деньги. Некоторые цифры:

Так человечество делится на две неравные части. Те, кто борется с морщинами, и те, кто на этой борьбе зарабатывает деньги. Догадайтесь, у кого успехи наиболее впечатляющи?.. Сегодня насчитывается около десятка научно доказанных теорий старения (количество теорий-версий - давно перевалило за 300). Описание старения словами научных мужей напоминает притчу о слепцах и слоне…

Однажды в город приехал цирк и привез слона. Весь город только и говорил о нем. Несколько слепцов решили узнать – что же такое слон? – и отправились его изучать. Четверо из них ощупывали ноги слона, один – хобот, а последний – хвост. После, они собрались поделиться впечатлениями. «Слон – это большая колонна», – хором говорили четверо товарищей. «Нет! Это большая толстая змея», – утверждал другой. «А мне слон показался маленькой и юркой ящерицей», – говорил последний слепец.

Вывод: сегодня нет единой теории, охватывающей все аспекты старения.

Серия специальной лечебно-профилактической косметики АМРИТА строится на сочетании нескольких научно доказанных теорий. Мы попытались «описать слона целиком».

ТЕОРИЯ №1. КЛЕТОЧНЫЕ ЧАСЫ СТАРЕНИЯ

Человеческий организм – набор биологических часов. В каждой клетке – свои часы, которые отcчитывают время жизни. А в головном мозге (конкретнее, в гипоталамусе) существует центр, который обрабатывает все данные из каждой клетки и выдает своеобразную «среднюю температуру по больнице». Многие исследователи называют этот центр часами старения.

Гипоталамус всегда привлекал внимание ученых, в нем скрещивается множество нитей, регулирующих работу всего организма (эмоциональные, поведенческие, вегетативные, эндокринные, иммунологические). В процессе старения работа этой тонкой системы нарушается. Отрицательные эмоции начинают преобладать над положительными, нарушается регуляция давления (развивается гипертония, коронарная недостаточность), изменяется работа желез внутренней секреции.

Вывод: скорость, с которой мы стареем, прямо зависит от наших биоритмов.

Рекомендации: применение препаратов, нормализующих работу головного мозга (Экстракт Молодильный; Шрот грецкого ореха, ценный благодаря высокому содержанию лецитина), а также средства регуляции биоритмов (в т.ч. лечение глубоким сном, аккупунктура и медитация).

Теория №2. Гормональная теория старения

Теорию обрисовала американка-генетик: «Организм работает в режиме «здоровье и молодость», пока данный индивидуум может дать здоровое потомство». Красота женщины – это средство для привлечения противоположного пола для продолжения рода. Природа как бы говорит: «Не можешь выносить ребенка – я не буду ничего исправлять в твоих морщинах»… Это подтверждает статистика. Риск генетических изменений плода у женщин до 35 лет составляет около 0,1%. В возрасте 45 лет эта цифра повышается в 35 (!) раз – 3,5%.

Рекомендации. Применение формул, которые поддерживают гормональный баланс (для женщин: Любава, Бабье Лето; для мужчин: Могущник, Фаворит, препараты Диоскореи). После 45 лет обязательно применение косметических препаратов, которые содержат фитоэстрогены – мягкие растительные гормоны. Например, масло авокадо, экстракт фиалки (содержится в Креме Интенсив-21).

ТЕОРИЯ №3. СТРЕСС-ВОЗРАСТ-СИНДРОМ

Крупнейший биолог ХХ века Ганс Селье ввел в свое время новый термин – стресс. Сейчас это слово знакомо каждому. Стресс важен для организма: тренирует иммунную систему, мобилизует силы. Но в больших количествах он вреден, вызывая старение и болезни. Мировые физиологи подтвердили, что старение сходно с теми изменениями, которые происходят у взрослых людей и животных при чрезмерном стрессе. Это обосновало идею: при старении развивается т.н. стресс-возраст-синдром.

Вывод: если в молодом возрасте стрессовая ситуация мобилизует организм, то в пожилом – на фоне стресс-возраст-синдрома, дополнительные стрессы ведут к повышению артериального давления, инфаркту, инсульту и т.д.

Рекомендации. Применение тонизирующих работу нервной системы препаратов (Релаксон, Нервостабил, Экстракт Молодильный), ароматерапия, аккупунктура, медитация. Замечательно помогает снять нервное напряжение, устранить депрессию и спокойно уснуть эфирное масло сандала и розового дерева (содержится в Ночном креме АМРИТА).

«ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗ ГОЛОВЫ»

Наверное, вы обратили внимание, что все три теории связаны между собой. Везде говорится о ведущей роли мозга. Это не случайно – теории связывают основные механизмы регуляции организма. Сделаем выводы с точки зрения западной и восточной медицины.

НЕМНОГО ОПТИМИЗМА ДЛЯ КОЖИ

Особенность омолаживающего действия косметики Амрита в том, что мы используем эмоциональный уровень воздействия на организм человека. Это достигается благодаря применению эфирных масел. Вот только некоторые примеры, взятые из практики психодерматологов.

Ночной крем содержит сандаловое масло, которое устраняет постстрессовые расстройства, тревожные состояния и бессонницу. Нормализует физиологические свойства кожи, тонизируя и омолаживая ее, придавая ровный и здоровый цвет.

Крем регенерирующий содержит масло иланг-иланга, устраняющее страхи, беспокойство и депрессии, а масло лимона заряжает человека оптимизмом и положительными эмоциями. В результате кожа увлажняется, разглаживается, устраняются мелкие морщины.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1631
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: