з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Фітомеланін – крок у майбутнє

Фітомеланін – крок у майбутнє

Відповідальний за захист

В організмі людини меланін міститься в шкірі, волоссі, очах, тканинах внутрішніх органів і навіть у мозку. Він припиняє старіння організму, активізує імунітет, захищає від ультрафіолетового випромінювання. Меланін є самим сильним природним антиоксидантом, відомим в природі.

Унікальний і важкодоступний
Найбільш близький за структурою до людського – рослинний меланін. До цих пір його широке використання було утруднене із-за складнощів, що виникають при його отриманні. Справа в тому, що меланін у клітинах меланінсодержащіх рослин знаходиться не в чистому вигляді, а у зв'язаній формі. Для його виділення необхідно використовувати хімічні та жорсткі умови отримання. Всі ці фактори руйнують природну структуру меланіну, послаблюючи його біологічну активність.

ФІТОМЕЛАНІН – ноу-хау українських учених
Багаторічні дослідження українських вчених дозволили розробити нову, що не має аналогів технологію отримання меланіну. Сировиною є екстракт чаги, в якому цей пігмент міститься у великій кількості. Унікальна технологія дозволила отримати меланін у нативної (природного, не порушеною) формі.

Розробка була всебічно досліджена в кількох клініках і інститутах як на батьківщині, так і за кордоном. Всі висновки говорили про високу біологічну активність отриманого препарату, який був названий ФІТОМЕЛАНІНОМ.

Від науки до косметології
З наукових лабораторій ФІТОМЕЛАНІН через 10 років прийшов в косметологію. Він відкрив новий напрямок в косметиці, дозволяючи створювати на своїй основі препарати багатофункціонального дії. Основне завдання таких продуктів – відновити баланс у роботі клітин, порушення якого призводить до передчасного старіння.

ФІТОМЕЛАНІН дозволив вирішити проблему захисту від швидкого руйнування активних речовин, що містяться у водних витяжках з рослин. Водні екстракти, стабілізовані ФІТОМЕЛАНІНОМ, дають можливість отримати принципово нову за своїми властивостями лікувальну косметику.


RUS


Фитомеланин – шаг в будущее

Фитомеланин – шаг в будущее

Ответственный за защиту

В организме человека меланин содержится в коже, волосах, глазах, тканях внутренних органов и даже в мозге. Он приостанавливает старение организма, активизирует иммунитет, защищает от ультрафиолетового излучения. Меланин является самым сильным естественным антиоксидантом, известным в природе.

Уникальный и труднодоступный

Наиболее близок по структуре к человеческому – растительный меланин. До сих пор его широкое использование было затруднено из-за сложностей, возникающих при его получении. Дело в том, что меланин в клетках меланинсодержащих растений находится не в чистом виде, а в связанной форме. Для его выделения необходимо использовать реактивы и жесткие условия получения. Все эти факторы разрушают природную структуру меланина, ослабляя его биологическую активность.

ФИТОМЕЛАНИН – ноу-хау украинских ученых

Многолетние исследования украинских ученых позволили разработать новую, не имеющею аналогов технологию получения меланина. Сырьем является экстракт чаги, в котором этот пигмент содержится в большом количестве. Уникальная технология позволила получить меланин в нативной (природной, не нарушенной) форме.

Разработка была всесторонне исследована в нескольких клиниках и институтах как на родине, так и за рубежом. Все заключения говорили о высокой биологической активности полученного препарата, который был назван ФИТОМЕЛАНИНОМ.

От науки к косметологии

Из научных лабораторий ФИТОМЕЛАНИН спустя 10 лет пришел в косметологию. Он открыл новое направление в косметике, позволяя создавать на своей основе препараты многофункционального действия. Основная задача таких продуктов – восстановить баланс в работе клеток, нарушение которого приводит к преждевременному старению.

ФИТОМЕЛАНИН позволил решить проблему защиты от быстрого разрушения активных веществ, содержащихся в водных вытяжках из растений. Водные экстракты, стабилизированные ФИТОМЕЛАНИНОМ, дают возможность получить принципиально новую по своим свойствам лечебную косметику.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2210
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: