з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
10 фактів, які Ви повинні знати про фітомеланін

10 фактів, які Ви повинні знати про фітомеланін

FitomelaninTM – чорний або темно-коричневий пігмент, виділений з клітинних стінок вищих грибів. FitomelaninTM бере участь у всіх біохімічних процесах, що відбуваються в клітинах: поглинанні ультрафіолетових променів, окисленні жирів, відновлення речовин і т.д.

При поглинанні ультрафіолетових променів (УФ-променів) FitomelaninTM перетворює сонячну енергію в тепло, а також використовує її для відновлювально-окислювальних реакцій. Під дією тих же УФ-променів FitomelaninTM поглинає активний кисень, забезпечуючи антиоксидантну функцію.

FitomelaninTM легко проникає у всі шари шкіри. При цьому він працює, як «молекулярне сито»: потрапляючи в міжклітинний простір, FitomelaninTM збирає шкідливі речовини (вільні радикали, токсини) і виділяє їх на поверхню шкіри під час її оновлення. Важлива особливість FitomelaninTM: потужний захисний механізм активується як в спеку, так і в холод, оберігаючи ваш організм в будь-яку пору року.

FitomelaninTM:

Косметика amrita® від Компанії «Амріта» створена на основі унікального натурального компонента FitomelaninTM.

Пропонуємо Вашій увазі 10 фактів, які Ви просто зобов'язані знати про фітомеланін:
1. З наукових лабораторій фітомеланін через 10 років прийшов в косметологію. Він відкрив новий напрям в косметиці, дозволяючи створювати на своїй основі продукти багатофункціональної дії. Основне завдання таких продуктів – відновити баланс в роботі клітин, порушення якого призводить до передчасного старіння.

2. Назва «меланін» походить від грецького слова melas – чорний. Це узагальнена назва чорних та коричневих пігментів. В організмі людини меланін міститься в шкірі, волоссі, очах, тканинах внутрішніх органів, входить до складу сірої речовини головного мозку. Меланін активно виробляється в шкірі під час прийому сонячних ван, він відповідальний за появу засмаги і веснянок.

3. Меланін захищає від ультрафіолетового випромінювання, радіації, вільних радикалів, призупиняє старіння організму, активує імунітет.

4. Меланін є найсильнішим відомим в природі антиоксидантом. Головна роль антиоксидантів – боротьба з вільними радикалами, які руйнують клітини шляхом запуску окислювальних процесів. Тому захист від передчасного старіння – одна з найважливіших функцій антиоксидантів.

5. Цікаво: в деяких відомих нам ласощах міститься велика кількість меланіну: в чорниці, каві, чаї, чорносливі, темному винограді і навіть у шоколаді.

6. Найбільш близький за структурою до людського меланину – грибний. Сировиною для його виробництва є екстракт чаги.

7. Українські вчені виділили з чаги унікальний природний аналог меланіну – фітомеланін. Він сприймається шкірою як власний, легко проникає в глибокі шари шкіри (дерму), де «збирає» токсини, нейтралізує УФ-промені, вільні радикали і виводить усі шкідливі компоненти у верхні шари епідермісу, який постійно оновлюється.

8. Завдяки здатності фітомеланіну «мігрувати» в шарах шкіри, він служить кращим природним провідником активних косметичних компонентів.

9. Фітомеланін дозволяє вирішити проблему захисту від швидкого руйнування активних речовин, що містяться у водних витяжках з рослин. Водні екстракти, стабілізовані фітомеланіном, дають можливість отримати принципово нову за своїми властивостями лікувальну косметику.

10. Завдяки FitomelaninTM креми серії amrita® володіють інтенсивною захисною і відновлюючою дією. FitomelaninTM міститься у всіх продуктах косметичної серії amrita®.


RUS


10 фактов, которые Вы должны знать о фитомеланине

10 фактов, которые Вы должны знать о фитомеланине

FitomelaninTM – черный или темно-коричневый пигмент, выделенный из клеточных стенок высших грибов. FitomelaninTM участвует во всех биохимических процессах, протекающих в клетках: поглощении УФ-лучей, окислении жиров, восстановлении веществ и т.д.

При поглощении ультрафиолетовых лучей (УФ-лучей) FitomelaninTM превращает солнечную энергию в тепло, а также использует ее для восстановительно-окислительных реакций. Под действием тех же УФ-лучей FitomelaninTM  поглощает активный кислород, обеспечивая антиоксидантную функцию.

FitomelaninTM  легко проникает во все слои кожи. При этом он работает, как «молекулярное сито»: попадая в межклеточное пространство, FitomelaninTM собирает вредные вещества (свободные радикалы, токсины) и выделяет их на поверхность кожи во время ее обновления. Важная особенность FitomelaninTM: мощный защитный механизм активируется как в жару, так и в холод, оберегая ваш организм в любое время года.

FitomelaninTM:

Косметика amrita® от Компании «Амрита» создана на основе уникального натурального компонента FitomelaninTM.

Предлагаем Вашему вниманию 10 фактов, которые Вы просто обязаны знать о фитомеланине:
1. Из научных лабораторий фитомеланин спустя 10 лет пришел в косметологию. Он открыл новое направление в косметике, позволяя создавать на своей основе продукты многофункционального действия. Основная задача таких продуктов – восстановить баланс в работе клеток, нарушение которого приводит к преждевременному старению.

2. Название «меланин» происходит от греческого слова melas – черный. Это собирательное название черных и коричневых пигментов. В организме человека меланин содержится в коже, волосах, глазах, тканях внутренних органов, входит в состав серого вещества головного мозга. Меланин активно вырабатывается в коже во время приема солнечных ванн, он ответственен за появление загара и веснушек.

3. Меланин защищает от ультрафиолетового излучения, радиации, свободных радикалов, приостанавливает старение организма, активирует иммунитет.

4. Меланин является самым сильным известным в природе антиоксидантом. Главная роль антиоксидантов – борьба со свободными радикалами, разрушающими клетки путем запуска окислительных процессов. Поэтому защита от преждевременного старения – одна из важнейших функций антиоксидантов.

5. Интересно: в некоторых известных нам лакомствах содержится большое количество меланина: в чернике, кофе, чае, черносливе, темном винограде и даже в шоколаде.

6. Наиболее близок по структуре к человеческому меланину – грибной. Сырьем  для его производства является экстракт чаги.

7. Украинские ученые выделили из чаги уникальный природный аналог меланина – фитомеланин. Он воспринимается кожей как собственный, легко проникает в глубокие слои кожи (дерму), где «собирает» токсины, нейтрализует УФ-лучи, свободные радикалы и выводит все вредные компоненты в верхние слои эпидермиса, который постоянно обновляется.

8. Благодаря способности фитомеланина «мигрировать» в слоях кожи, он служит лучшим естественным проводником активных косметических компонентов.

9. Фитомеланин позволяет решить проблему защиты от быстрого разрушения активных веществ, содержащихся в водных вытяжках из растений. Водные экстракты, стабилизированные фитомеланином, дают возможность получить принципиально новую по своим свойствам лечебную косметику.

10. Благодаря FitomelaninTM кремы серии amrita® обладают интенсивным защитным и восстанавливающим действием. FitomelaninTM содержится во всей косметической серии amrita®.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2265
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: