з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
1426 1 5.0/5 з 1

Плакат Анкарцин - терапевтичний ефект підтверджено

Захист та відновлення на рівні клітини
Революційна розробка українських учених. Захищає і відновлює організм на рівні клітини. Анкарцин виводить окисні сполуки, вільні радикали, посилює багато біохімічних процесів, підвищує імунітет. Меланіни (поліфенольні сполуки) з чорних дріжджів Nadsoniella nigra мають протипухлинні, імуномодулюючі, гепатопротекторні, антитоксичні та антиоксидантні властивості.

Рекомендується для профілактики та комплексного лікування:
вірусних захворювань;
захворювань шлунково-кишкового тракту (у тому числі і виразкових);
неврологічних;
бронхо-легеневих;
судинних.

Анкарцин в комплексних програмах попереджає виникнення новоутворень.

У зв'язку з удосконаленням технології виробництва фітопрепарату «Анкарцин», змінився зовнішній вигляд та колір діючої речовини кристалів ПФК (поліфенілкарбонового комплексу) в капсулах.

Покращена технологія дозволяє отримати кристали дрібнішої фракції (0,005-0,5 мм), що дає можливість рівномірно дозувати діючу речовину (ПФК) при фасуванні.

Також слід зазначити, що ПФК з розмірами гранул 0,005-0,5 мм ефективніше засвоюється організмом.

Таким чином, поліпшення технології отримання ПФК - це наступний крок на шляху вдосконалення технологій для оздоровлення організму людини.


RUS

Плакат Анкарцин - терапевтический эффект подтвержден

Защита и восстановление на уровне клетки
Революционная разработка украинских ученых. Защищает и восстанавливает организм на уровне клетки. Анкарцин выводит окислительные соединения, свободные радикалы, усиливает много биохимических процессов, повышает иммунитет. Меланины (полифенольные соединения) из черных дрожжей Nadsoniella nigra имеют противоопухолевые, иммуномодулирующие, гепатопротекторные, антитоксическим и антиоксидантными свойствами.

Рекомендуется для профилактики и комплексного лечения:
вирусных заболеваний;
заболеваний желудочно-кишечного тракта (в том числе и язвенных);
неврологических;
бронхо-легочных;
сосудистых.

Анкарцин в комплексных программах предупреждает возникновение новообразований.

В связи с усовершенствованием технологии производства фитопрепарата «Анкарцин», изменился внешний вид и цвет действующего вещества кристаллов ПФК (полифенилкарбонового комплекса) в капсулах.

Улучшенная технология позволяет получить кристаллы мелкой фракции (0,005-0,5 мм), что позволяет равномерно дозировать действующее вещество (ПФК) при фасовке.

Также следует отметить, что ПФК с размерами гранул 0,005-0,5 мм эффективнее усваивается организмом.

Таким образом, улучшение технологии получения ПФК - это следующий шаг на пути совершенствования технологий для оздоровления организма человека.

натуральные препараты амрита
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

Всього коментарів: 1
avatar

Логін:
Пароль: