з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Женьшень

Цілющі властивості женьшеню обумовлені різноманітністю і складністю хімічних речовин, що містяться в його клітинах. Більшість цих речовин вивчені досить добре, але у складі женьшеню є й такі сполуки, дія яких на організм людини поки ще до кінця не з'ясовано. До таких сполук відносяться біологічно активні пептиди, полісахариди і ефірні масла.

Основними діючими речовинами женьшеню є глікозиди (гінзенозіди), що локалізуються в листі, черешках, стеблі і в дрібних придаткових коренях рослини. Також в корені женьшеню в значній кількості містяться біологічно активні поліацетілени. У корені рослини знайдені алкалоїди, крохмаль, пектинові і дубильні речовини, смоли, вітаміни С, В, B1 фосфор, сірка, макро-і мікроелементи, тритерпенові сапоніни та інші речовини.

Останнім часом вчені зосередили свою увагу на входять до складу женьшеню пептидах, до групи яких відносяться низькомолекулярні сполуки, які мають високу біологічну активність. Також активного вивчення зараз зазнають і інші групи біологічно активних речовин, що входять до складу кореня женьшеню, - полісахаридів та ефірних масел.

Перші хімічні дослідження кореня дикорослого женьшеню провів російський вчений М. Я. Голявко в 1906 році.

Кілька років тому вчені виявили, що в препаратах женьшеню присутній металевий германій, який у поєднанні з вітаміном Е благотворно впливає на стан здоров'я людини.

 
Лікарські властивості надземних частин женьшеню

Як відомо, традиційним лікарською сировиною женьшеню є його корінь. Але в той же час учені довели, що в надземних частинах рослини міститься не менше глікозидів, ніж у його докорінно. У зв'язку з цим в народній медицині Китаю, Кореї і російського Примор'я, крім кореня женьшеню, застосовують його листя і стебла, а також квітки та насіння.

Так, Р. К. Маак під час своєї подорожі в 1961 році по Уссурійському краю спостерігав процес приготування ліків шень-гау, про що писав наступне: Трава женьшеню (шень-едза) і його кореневі мочки (шень-Сюзан) також грають у китайській медицині досить важливу роль. З них видобувається схоже, назовні на смолу речовина, яке китайці називають шень-гау. Розчин цієї речовини в спирту, який приймає невеликими дозами, становить, за словами китайців, чудове ліки, особливо проти шлункових хвороб. Понад те, порошок шень-гау становить відмінну присипку для ран, нанесених ріжучими знаряддями. Цей порошок загоює такі рани дуже швидко ...».

Відомо, що корінні жителі Примор'я готують настій із стебел, листя і плодів женьшеню. Цим препаратом вони лікують різні жіночі хвороби.

Крім того, свіже листя женьшеню удегейці застосовують як ранозагоювальний засіб. Надземні частини рослини використовують і в Кореї. Народні цілителі готують з них препарати, призначені для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту.

У Росії фармакологічне вивчення надземних частин женьшеню почалося в кінці 1970-х років в Ленінградському хіміко-фармацевтичному інституті. Результатом цих досліджень став новий лікарський препарат - настоянка листя женьшеню, яка є прозорою рідиною зеленувато-бурого кольору зі специфічним запахом і гірким смаком.

Біохімічними дослідженнями встановлено, що листя женьшеню мають приблизно однаковий з корінням хімічний склад. Науково доведено, що речовини, що входять до складу надземних частин цієї рослини, роблять на організм людини нейролептичні, гіпертензивний і болезаспокійливу дію.

Через кілька років вчені розробили технологію отримання сухого екстракту з листя женьшеню, який містить всі необхідні біологічно активні речовини, наявні в натуральній сировині.

Провівши численні досліди, медики довели, що настоянка з листя женьшеню надає подібне з настойкою кореня фармакологічна дія. Її цілком можна застосовувати при лікуванні цукрового діабету I та II типу, що ускладнюють діабет некрозів і трофічних виразок, нейропсихічних захворювань, гіпотрофії, синдрому хронічної втоми, а також для відновлення організму після перенесеного стресу.

Новітні дослідження женьшеню

До найважливіших відкриттів останніх десятиліть щодо цілющих властивостей кореня життя відноситься, мабуть, те, що спиртові екстракти даної рослини підвищують кров'яний тиск, а водні знижують.

У 1992 році вченими з США було доведено, що сухий корінь американського женьшеню покращує сон, а сирий, навпаки, має на організм людини стимулюючу дію.

Одним з мало висвітлених у науковій літературі ефектів женьшеню є його здатність не тільки перешкоджати ожиріння, але і взагалі значно знижувати вагу тіла. В даний час вивченням цієї властивості кореня життя впритул займаються вчені з США.

Як відомо, препарати женьшеню використовують як засіб, що попереджає старіння. Проте до цих пір невідомо, які саме речовини, що входять до складу цієї рослини, попереджають старіння організму людини. Китайські дослідники вважають, що зазначений ще в імператорській рукописи катаболический ефект женьшеню якраз і є той самий реальний механізм, що лежить в основі продовження людського життя. Китайські вчені стверджують, що найближчим часом їм вдасться виділити і ідентифікувати застережливий старіння хімічний агент. При цьому серед можливих «кандидатів» на роль еліксиру безсмертя дослідники висувають мальтол, який виникає в ході температурного впливу на корінь женьшеню.

Дослідження, проведені в останні роки, показали, що полісахариди, що містяться в листі женьшеню, надають протипухлинну дію. Таким чином, препарати з них можуть застосовуватися при лікуванні хворих на рак.

В результаті експериментів на лабораторних тваринах, проведених у Медичному університеті Токіо, препарати, до складу яких входить корінь женьшеню, показали ефективність відносно вірусу атипової пневмонії.

RUS

Женьшень

Целебные свойства женьшеня обусловлены разнообразием и сложностью химических веществ, содержащихся в его клетках. Большинство этих веществ изучены достаточно хорошо, но в составе женьшеня есть и такие соединения, действие которых на организм человека пока еще до конца не выяснено. К таким соединениям относятся биологически активные пептиды, полисахариды и эфирные масла.

Основными действующими веществами женьшеня являются гликозиды (гинзенозиды), локализующиеся в листьях, черешках, стебле и в мелких придаточных корнях растения. Также в корне женьшеня в значительном количестве содержатся биологически активные полиацетилены. В корне растения найдены алкалоиды, крахмал, пектиновые и дубильные вещества, смолы, витамины С, В, B1 фосфор, сера, макро- и микроэлементы, тритерпеновые сапонины и многие другие вещества.

В последнее время ученые сосредоточили свое внимание на входящих в состав женьшеня пептидах, к группе которых относятся низкомолекулярные соединения, обладающие высокой биологической активностью. Также активному изучению сейчас подвергаются и другие группы биологически активных веществ, входящих в состав корня женьшеня, - полисахаридов и эфирных масел.

Первые химические исследования корня дикорастущего женьшеня провел русский ученый М. Я. Голявко в 1906 году.

Несколько лет назад ученые обнаружили, что в препаратах женьшеня присутствует металлический германий, который в сочетании с витамином Е благотворно влияет на состояние здоровья человека.

Лекарственные свойства надземных частей женьшеня

Как известно, традиционным лекарственным сырьем женьшеня является его корень. Но в то же время ученые доказали, что в надземных частях растения содержится не меньше гликозидов, чем в его корне. В связи с этим в народной медицине Китая, Кореи и российского Приморья, помимо корня женьшеня, применяют его листья и стебли, а также цветки и семена.

Так, Р. К. Маак во время своего путешествия в 1961 году по Уссурийскому краю наблюдал процесс приготовления лекарства шень-гау, о чем писал следующее: Трава женьшеня (шень-едза) и его корневые мочки (шень-сюза) также играют в китайской медицине довольно важную роль. Из них добывается похожее по наружности на смолу вещество, которое китайцы называют шень-гау. Раствор этого вещества в спирту, принимаемый небольшими дозами, составляет, по словам китайцев, превосходное лекарство, особенно против желудочных болезней. Сверх того, порошок шень-гау составляет отличную присыпку для ран, нанесенных режущими орудиями. Этот порошок заживляет такие раны весьма быстро...».

Известно, что коренные жители Приморья готовят настой из стеблей, листьев и плодов женьшеня. Этим препаратом они лечат различные женские болезни.

Кроме того, свежие листья женьшеня удэгейцы применяют в качестве ранозаживляющего средства. Надземные части растения используют и в Корее. Народные целители готовят из них препараты, предназначенные для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В России фармакологическое изучение надземных частей женьшеня началось в конце 1970-х годов в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. Результатом этих исследований стал новый лекарственный препарат — настойка листьев женьшеня, которая представляет собой прозрачную жидкость зеленовато-бурого цвета со специфическим запахом и горьким вкусом.

Биохимическими исследованиями установлено, что листья женьшеня имеют примерно одинаковый с корнями химический состав. Научно доказано, что вещества, входящие в состав надземных частей этого растения, оказывают на организм человека нейролептическое, гипертензивное и болеутоляющее действие.

Через несколько лет ученые разработали технологию получения сухого экстракта из листьев женьшеня, который содержит все необходимые биологически активные вещества, имеющиеся в натуральном сырье.

Проведя многочисленные опыты, медики доказали, что настойка из листьев женьшеня оказывает сходное с настойкой корня фармакологическое действие. Ее вполне можно применять при лечении сахарного диабета I и II типа, осложняющих диабет некрозов и трофических язв, нейропсихических заболеваний, гипотрофии, синдрома хронической усталости, а также для восстановления организма после перенесенного стресса.

Новейшие исследования женьшеня

К самым важным открытиям последних десятилетий относительно целебных свойств корня жизни относится, пожалуй, то, что спиртовые экстракты данного растения повышают кровяное давление, а водные снижают.

В 1992 году учеными из США было доказано, что сухой корень американского женьшеня улучшает сон, а сырой, наоборот, оказывает на организм человека стимулирующее действие.

Одним из мало освещенных в научной литературе эффектов женьшеня является его способность не только препятствовать ожирению, но и вообще значительно понижать вес тела. В настоящее время изучением этого свойства корня жизни вплотную занимаются ученые из США.

Как известно, препараты женьшеня используют в качестве средства, предупреждающего старение. Однако до сих пор неизвестно, какие именно вещества, входящие в состав этого растения, предупреждают старение организма человека. Китайские исследователи считают, что отмеченный еще в императорской рукописи катаболический эффект женьшеня как раз и есть тот самый реальный механизм, лежащий в основе продления человеческой жизни. Китайские ученые утверждают, что в ближайшее время им удастся выделить и идентифицировать предупреждающий старение химический агент. При этом среди возможных «кандидатов» на роль эликсира бессмертия исследователи выдвигают мальтол, который возникает в ходе температурного воздействия на корень женьшеня.

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что полисахариды, содержащиеся в листьях женьшеня, оказывают противоопухолевое действие. Таким образом, препараты из них могут применяться при лечении больных раком.

В результате экспериментов на лабораторных животных, проведенных в Медицинском университете Токио, препараты, в состав которых входит корень женьшеня, показали эффективность в отношении вируса атипичной пневмонии.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1868
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: