з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Застуда

Застуда включає в себе ряд захворювань, викликаних переохолодженням організму. Охолодження організму або окремих його частин, внаслідок чого розвиваються деякі захворювання. За старих часів у поданні лікарів застуда грала самодостатню роль в походженні великої кількості захворювань, об'єднаних загальною назвою «простудних» (грип, запалення легенів, катари верхніх дихальних шляхів, ревматизм, невралгія трійчастого, простріл, сідничного та інших нервів).

Симптоми. Загальне нездужання, кашель, нежить, іноді підвищена температура Симптоми з'являються не одномоментно і проходять не відразу, деякі, наприклад нежить або кашель, можуть триматися досить довго.

Схильність до інфекційних хвороб є результатом ослаблення опірності організму впливу хвороботворних мікробів, чому сприяє охолодження. Але існують хвороби, при яких застуда може надавати і безпосередній вплив на тканини організму, викликаючи їх пошкодження. До них відносяться, наприклад, невралгія трійчастого і сідничного нервів. Крім того, вплив на організм холоду може призвести до виникнення таких захворювань, як ревматизм і запалення нирок (нефрит).

Чутливість різних людей до застуди неоднакова, вона залежить від загартування організму, його реакції на коливання температури і вологості повітря. У виникненні захворювань велику роль грає охолодження не стільки всього організму, скільки окремих його частин, перш за все ніг.

RUS

Простуда

Простуда включает в себя ряд заболеваний, вызванных переохлаждением организма. Охлаждение организма или отдельных его частей, вследствие чего развиваются некоторые заболевания. В старину в представлении врачей простуда играла самодовлеющую роль в происхождении большого количества заболеваний, объединенных общим названием «простудных» (грипп, воспаление легких, катар верхних дыхательных путей, ревматизм, невралгия тройничного, прострел, седалищного и других нервов).

Симптомы. Общее недомогание, кашель, насморк, иногда повышенная температура Симптомы появляются не одномоментно и проходят не сразу, некоторые, например насморк или кашель, могут держаться довольно долго.

Склонность к инфекционным болезням является результатом ослабления сопротивляемости организма воздействию болезнетворных микробов, чему способствует охлаждению. Но существуют болезни, при которых простуда может оказывать и непосредственное воздействие на ткани организма, вызывая их повреждение. К ним относятся, например, невралгия тройничного и седалищного нервов. Кроме того, влияние на организм холода может привести к возникновению таких заболеваний, как ревматизм и воспаление почек (нефрит).

Чувствительность разных людей к простуде неодинакова, она зависит от закалки организма, его реакции на колебания температуры и влажности воздуха. В возникновении заболеваний большую роль играет охлаждение не столько всего организма, сколько отдельных его частей, прежде всего ног.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1365
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: