з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Загальнозміцнюючі БАДи

Імунна система - природний захисний механізм нашого організму. Ця система підтримує сталість внутрішнього середовища, знищуючи все чуже організму (інфекційні збудники, чужорідні речовини, аномальні клітини і т.д.). Імунна система людини, включає органи, здатні виробляти або накопичувати лімфоцити, що виробляють антитіла. Такими органами є лімфатичні вузли, червоний кістковий мозок, вилочкова залоза, лімфоїдна тканина товстої кишки і апендикса, піднебінні мигдалики, селезінка.

У житті кожного з нас бувають періоди, коли наш імунітет слабшає (важкі фізичні та розумові навантаження, стреси, переохолодження, нераціональне харчування, забруднена зовнішнє середовище, похилий вік). Однак є можливість відновити і підсилити захисні властивості організму, підвищити імунітет.

Новітні медичні відкриття показують, що секрет здоров'я укладений у харчових елементах, які абсолютно відсутні в нашій їжі. Ці речовини часто мають вирішальним впливом на наше здоров'я і на процеси оздоровлення, що відбуваються в організмі.

Біологічно активні добавки (БАДи) - комплекс вітамінів і мінералів, щось середнє між їжею та ліками. За ефективністю дії вони в принципі не можуть змагатися з ліками, але є необхідним доповненням до основного раціону харчування.

 
Загальнозміцнюючі біологічно активні добавки до їжі надають загальнозміцнюючу дію на організм, підтримують роботу імунної системи, збільшують опірність організму інфекційним захворюванням, сприяють підвищенню працездатності і витривалості. Також вони можуть стимулювати ріст і розвиток клітин організму, покращують обмін речовин і загальне самопочуття, заповнюють нестачу вітамінів, мінеральних речовин і інших біологічно активних компонентів в раціоні харчування, сприяють підвищенню працездатності і стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, сприяють зниженню маси тіла, стимулюючи обмін речовин, підвищує адаптаційні властивості організму.

RUS

Общеукрепляющие БАДы

Иммунная система - естественный защитный механизм нашего организма. Эта система поддерживает постоянство внутренней среды, уничтожая все чуждое организму (инфекционные возбудители, чужеродные вещества, аномальные клетки и т.д.). Иммунная система человека, включает органы, способные производить или накапливать лимфоциты, вырабатывающие антитела. Такими органами являются лимфатические узлы, красный костный мозг, вилочковая железа, лимфоидная ткань толстой кишки и аппендикса, небные миндалины, селезенка.

В жизни каждого из нас бывают периоды, когда наш иммунитет ослабевает (тяжелые физические и умственные нагрузки, стрессы, переохлаждения, нерациональное питание, загрязненная внешняя среда, пожилой возраст). Однако есть возможность восстановить и усилить защитные свойства организма, повысить иммунитет.

Новейшие медицинские открытия показывают, что секрет здоровья заключен в пищевых элементах, которые совершенно отсутствуют в нашей пище. Эти вещества зачастую обладают решающим влиянием на наше здоровье и на процессы оздоровления, происходящие в организме.

Биологически активные добавки (БАДы) — комплекс витаминов и минералов, нечто среднее между едой и лекарством. По эффективности действия они в принципе не могут соперничать с лекарствами, но являются необходимым дополнением к основному рациону питания.

Общеукрепляющие биологически активные добавки к пище оказывают общеукрепляющее действие на организм, поддерживают работу иммунной системы, увеличивают сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, способствуют повышению работоспособности и выносливости. Также они могут стимулировать рост и развитие клеток организма, улучшают обмен веществ и общее самочувствие, восполняют недостаток витаминов, минеральных веществ и других биологически активных компонентов в рационе питания, способствуют повышению работоспособности и устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, способствуют снижению массы тела, стимулируя обмен веществ, повышает адаптационные свойства организма.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2535
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: