з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Старт з «Амрітою» буде швидким!

Старт з «Амрітою» буде швидким!

20 квітня Київський Будинок вчителя зібрав понад 300 Лідерів і співробітників Компанії на Весняному Лідерському семінарі «Швидкий старт з «Амрітою».

У ході Весняного Лідерського семінару активні Лідери, а також нові Члени Клубу, орієнтовані на тривалу співпрацю з Компанією «Амріта», змогли ознайомитися з оптимальною схемою швидкої побудови структури та досягнення бажаних результатів за допомогою пропонованих Компанією бізнес-інструментів, а також на основі досвіду провідних Лідерів.

Нові бізнес-інструменти від Компанії «Амріта» спрямовані на залучення нових Членів Клубу та побудову структур. Завдяки практичній частині семінару учасники дізналися, як правильно користуватися цими інструментами.

Лідерський семінар традиційно розпочався з привітального слова Генерального директора Компанії «Амріта» Андрія Вінника. У своїй промові Андрій Миколайович акцентував увагу на тому факті, що «Амріта» є найбільшою серед українських МЛМ-компаній, найзначнішим гравцем у сегменті. «12 років ми пишаємося тим, що є абсолютними лідерами серед українських компаній на ринку здоров'я. Сьогодні Компанія «Амріта» – інноваційна компанія, експерт в області здоров'я. Ми випускаємо продуктові новинки, аналогів яких немає в Україні, пропонуємо професійні бізнес-інструменти для розвитку і утримання дистриб'юторських структур, створюємо ефективну базову програму навчання, забезпечуємо всебічну підтримку клієнтів і дистриб'юторів на всіх рівнях, відкриваємо ексклюзивні точки сервісу по всіх регіонах України (Сервісні пункти, VIP-Лідери)», – резюмував Генеральний директор Компанії.

Директор з продажу Тетяна Альохіна познайомила з новими бізнес-інструментами, які Компанія «Амріта» підготувала для використання Лідерами на різних рівнях:
Для пошуку нових Членів Клубу  – вже зараз використовуються каталог продукції, промостойки, листівки для запрошення в Компанію, візитки, інформаційні брошури, листівки по новинкам, а найближчим часом даний перелік буде поповнений сезонними флаєрами, які зараз готує Компанія.
Для навчання структури  – професійна система навчання складається з трьох етапів - базового, поглибленого та просунутого.
Перший, або Базовий етап навчання орієнтований на нових Членів Клубу і включає три модулі – «Знайомство з Компанією «Амріта»,« Комплексний підхід до здоров'я з Компанією «Амріта» і «Ваш бізнес з Компанією« Амріта ».
Другий етап навчання буде містити необхідні модулі для поглиблення знань по продукції та навичкам продажів, а також навчання тонкощам побудови структури та розрахунками свого доходу.
Третій етап навчання орієнтований на розвиток професійних навичок TOP-Лідерів із залученням тренінгових компаній.
Для розвитку та утримання структури  – працюють короткострокові та довгострокові програми підтримки Лідерів і Членів Клубу, проходять Регіональні семінари та лекції.

Лідери високо оцінили нову щомісячну ініціативу Компанії – інформаційний лист «Акценти місяця», який розповідає про всі новинки, акції і активності Компанії, заплановані на майбутній місяць. До слова, електронний варіант інформаційного листа, так само як і каталог продукції в онлайн-форматі, вже можна переглядати.

Далі читайте про мотиваційні програми на 2013-2014 рр.


RUS


Старт с «Амритой» будет быстрым!

Старт с «Амритой» будет быстрым!

20 апреля Киевский Дом учителя собрал более 300 Лидеров и сотрудников Компании на Весеннем Лидерском семинаре «Быстрый старт с «Амритой».

В ходе Весеннего Лидерского семинара активные Лидеры, а также новые Члены Клуба, ориентированные на длительное сотрудничество с Компанией «Амрита», смогли ознакомиться с оптимальной схемой быстрого построения структуры и достижения желаемых результатов с помощью предлагаемых Компанией бизнес-инструментов, а также на основе опыта ведущих Лидеров.

Новые бизнес-инструменты от Компании «Амрита» направлены на привлечение новых Членов Клуба и построение структур. Благодаря практической части семинара участники узнали, как правильно пользоваться этими инструментами.

Лидерский семинар традиционно начался с приветственного слова Генерального директора Компании «Амрита» Андрея Винника. В своей речи Андрей Николаевич акцентировал внимание на том факте, что «Амрита» является самой крупной среди украинских МЛМ-компаний, самым значительным игроком в сегменте. «12 лет мы гордимся тем, что являемся абсолютными лидерами среди украинских  компаний на рынке здоровья. Сегодня Компания «Амрита» – инновационная компания, эксперт в области здоровья. Мы выпускаем продуктовые новинки, аналогов которых нет в Украине, предлагаем профессиональные бизнес-инструменты для развития и удержания дистрибьюторских структур, создаем эффективную базовую программу обучения, обеспечиваем всестороннюю поддержку клиентов и дистрибьюторов на всех уровнях, открываем эксклюзивные точки сервиса по всем регионам Украины (Сервисные пункты, VIP-Лидеры)», – резюмировал Генеральный директор Компании.

Директор по продажам Татьяна Алехина познакомила с новыми бизнес-инструментами, которые Компания «Амрита» подготовила для использования Лидерами на разных уровнях:
• Для поиска новых Членов Клуба – уже сейчас используются каталог продукции, промостойки, листовки по приглашению в Компанию, визитки, информационные брошюры, листовки по новинкам, а в ближайшее время данный перечень будет пополнен сезонными флаерами, которые сейчас готовит Компания.
• Для обучения структуры – профессиональная система обучения состоит из трех этапов – базового, углубленного и продвинутого.
Первый, или Базовый этап обучения ориентирован на новых Членов Клуба и включает три модуля – «Знакомство с Компанией «Амрита», «Комплексный подход к здоровью с Компанией «Амрита» и «Ваш бизнес с Компанией «Амрита».
Второй этап обучения будет содержать необходимые модули для углубления знаний по продукции и навыкам продаж, а также обучения тонкостям построения структуры и расчетам своего дохода.
Третий этап обучения ориентирован на развитие профессиональных навыков TOP-Лидеров с привлечением тренинговых компаний.
• Для развития и удержания структуры – работают краткосрочные и долгосрочные программы поддержки Лидеров и Членов Клуба, проходят Региональные семинары и лекции.

Лидеры высоко оценили новую ежемесячную инициативу Компании – информационный лист «Акценты месяца», который рассказывает обо всех новинках, акциях и активностях Компании, запланированных  на предстоящий месяц. К слову, электронный вариант информационного листа, так же как и каталог продукции в онлайн-формате, уже можно просматривать.

Далее читайте о мотивационных программах на 2013–2014 гг.


натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2532
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.
Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: