з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Старт Програми «Срібна премія 2013-2014»!

Старт Програми «Срібна премія 2013-2014»!

З 1 травня діє Програма «Срібна премія 2013-2014», яка триватиме до 30 квітня 2014 року.Дана програма спрямована на:
• Підтримку зростання та розвитку структур Членів Клубу від Директора до Золотого Директора.
• Формування сталого додаткового доходу і його збільшення (зростання щомісячних бонусів).
• Забезпечення комфортного досягнення нових кваліфікацій: дозволяє отримати гідну винагороду у вигляді Премій на початковому етапі побудови структури.

Програма «Срібна премія 2013-2014» включає в себе три премії сумарно 3000 грн.

1. Вперше ми пропонуємо нашим Членам Клубу Премію 400 грн. для «Бізнес-Директорів».
Для того, щоб її отримати, необхідно 6 місяців поспіль утримувати Активну кваліфікацію «Бізнес-Директор» з сумарним накопичувальним ОС = 4000 і більше балів (за 6 місяців).
Претендувати на отримання Премії для «Бізнес-Директорів» можуть Члени клубу, які за підсумком березня 2013 року:

• Або не мали статусу (а саме: Клієнти, VIP-клієнти, Директори, «Бізнес-директори»)
• і мали ОС менше 1000 балів.

Отримати Премію можуть як нові Члени Клубу, які прийшли в Компанію в період дії Програми, так і існуючі.

2. Перша Срібна премія = 800 грн.
Для того, щоб її отримати необхідно 6 місяців поспіль утримувати Активну кваліфікацію «Срібний Директор» з 40% Квал. бонусом і накопичувальним ОС = 8000 і більше балів (за 6 місяців).

Претендувати на отримання «Першої Срібної премії» можуть Члени Клубу, які за підсумком березня 2013 року:
• Або не мали статусу (а саме: Клієнти, VIP-клієнти, Директори, «Бізнес-директор»), які будуть досягати статусу Срібний Директор в період дії Програми.

Це можуть бути, як існуючі, так і нові Члени Клубу.

Звертаємо Вашу увагу:
Ті Члени Клубу, які в період з 01.12.2011 по 31.03.2012 досягли статусу Срібний Директор і не отримували премій, мають можливість отримати Першу Срібну премію = 800 грн.

Претендувати на отримання «Першої Срібної премії» можуть такі Срібні Директори, які за підсумком березня 2013 перебували в статусі Срібний Директор з ОС менше 1000 балів.
Також ті ЧК, які за підсумками квітня, травня або червня отримають Першу премію 500 грн., мають можливість отримати додатково ще 300 грн. при виконанні умов нової Першої премії.

3. Друга Срібна премія = 1800 грн.
Для того, щоб її отримати необхідно 6 місяців поспіль утримувати Активну кваліфікацію «Срібний Директор» з 45% Квал. бонусом і накопичувальним ОС = 18000 і більше балів (за 6 місяців).

Претендувати на отримання «Другої Срібної премії» можуть Члени Клубу, які станом на березень 2013:
• Або не мали статусу або перебували в статусі Срібний Директор з ОС менше 3000 балів.

Звертаємо Вашу увагу:
Для Членів Клубу, які в березні 2013 не мали статусу або перебували в статусі Срібний Директор з ОС від 3000 балів і менше 4000 балів (3000 ≤ ОС <4000) надається можливість отримати Другу Срібну премію = 1800 грн.

Для цього необхідно 6 місяців поспіль утримувати Активну кваліфікацію «Срібний Директор» з 47% Квал. бонусом і накопичувальний ОС = 24000 і більше балів (за 6 місяців).
Безумовно, деякі Срібні Директора (з ОС менш 4000 балів) вже отримували свої другу і / або третю Премії (1000 і / або 500грн) у період з 01.09.2012 по 01.06.2013.

У разі виконання умов такими Директорами для отримання Другої Срібної премії = 1800 грн. - вона буде нарахована з вирахуванням премій, отриманих у період з 01.09.2012 по 01.06.2013.

Важливим є, що при виконанні умов премії можуть «накладатися» одна на одну, наприклад, можна отримати одночасно «Премію для Бізнес-Директорів» і «Першу Срібну премію».

Детальні умови Програми дізнавайтеся у Центрі обслуговування клієнтів, Сервісному пункті або у свого Лідера регіону. А також найближчим часом буде випущена листівка з описом умов Програми.

Звертаємо Вашу увагу, що виконуючи умови Програми, розвиваючись від Директора до Золотого Директора, Ви отримуєте комфортне досягнення нових кваліфікацій і гідну винагороду у вигляді Премій. А головне, розвиваючи структуру, Ви збільшуєте свої щомісячні бонуси.
Виконуючи умови «сьогодні», Ви забезпечуєте собі стійкої додатковий дохід у майбутньому.

Заробляйте з «Амрітою» вже сьогодні!

 

 


RUS


Старт Программы «Серебряная премия 2013-2014»!

Старт Программы «Серебряная премия 2013-2014»!

C 1 мая действует Программа «Серебряная премия 2013-2014», которая продлится до 30 апреля 2014 года.

Данная программа направлена на:
• Поддержание роста и развития структур Членов Клуба от Директора до Золотого Директора.
• Формирование устойчивого  дополнительного дохода и его увеличение (рост ежемесячных бонусов).
• Обеспечение комфортного достижения новых квалификаций: позволяет получить достойное вознаграждение в виде Премий на начальном этапе построения структуры.

Программа «Серебряная премия 2013-2014» включает в себя три премии суммарно 3000 грн.

1. Впервые мы предлагаем нашим Членам Клуба Премию 400 грн. для «Бизнес-Директоров».
Для того, чтобы ее получить, необходимо 6 месяцев подряд удерживать Активную квалификацию «Бизнес-Директор» с суммарным накопительным ОС=4000 и более баллов (за 6 месяцев).
Претендовать на получение Премии для «Бизнес-Директоров» могут Члены клуба, которые по итогу марта 2013:

• Не имели статуса (а именно: Клиенты, VIP-клиенты, Директора, «Бизнес-Директора»)
• и имели ОС менее 1000 баллов

Получить Премию могут как новые Члены Клуба, пришедшие в Компанию в период действия Программы, так и существующие.

2. Первая Серебряная премия = 800 грн.
Для того, чтобы ее получить необходимо 6 месяцев подряд удерживать Активную квалификацию «Серебряный Директор» с 40% Квал. бонусом и накопительным ОС=8000 и более баллов (за 6 месяцев).
Претендовать на получение «Первой Серебряной премии» могут Члены клуба, которые по итогу марта 2013:
• Не имели статуса (а именно: Клиенты, VIP-клиенты, Директора, «Бизнес-Директора»), которые будут достигать статуса Серебряный Директор в период действия Программы

Это могут быть, как существующие, так и новые Члены Клуба.

Обращаем Ваше внимание:
Те Члены Клуба, которые в период с 01.12.2011 по 31.03.2012 достигли статуса Серебряный Директор и не получали премий, имеют возможность получить Первую Серебряную премию = 800 грн.
Претендовать на получение «Первой Серебряной премии» могут такие Серебряные Директора, которые по итогу марта 2013 находились в статусе Серебряный Директор с ОС менее 1000 баллов.
Также те ЧК, которые по итогам апреля, мая или июня получат Первую премию 500 грн., имеют возможность дополучить еще 300 грн. при выполнении условий новой Первой премии.

3. Вторая Серебряная премия = 1800 грн.
Для того, чтобы ее получить необходимо 6 месяцев подряд удерж
ивать Активную квалификацию «Серебряный Директор» с 45% Квал. бонусом и накопительным ОС=18000 и более баллов (за 6 месяцев).

Претендовать на получение «Второй Серебряной премии» могут Члены клуба, которые по состоянию на март 2013 года:
• Не имели статуса либо находились в статусе Серебряный Директор с ОС менее 3000 баллов

Обращаем Ваше внимание:
Для Членов Клуба, которые в марте 2013 не имели статуса либо находились в статусе Серебряный Директор с ОС от 3000 баллов и менее 4000 баллов (3000≤ОС<4000) предоставляется возможность получить Вторую Серебряную премию = 1800 грн.

Для этого необходимо 6 месяцев подряд удерживать Активную квалификацию «Серебряный Директор» с 47% Квал. бонусом и накопительный ОС=24000 и более баллов (за 6 месяцев).
Безусловно, некоторые Серебряные Директора (с ОС менее 4000 баллов) уже получали свои вторую и/или третью Премии (1000 и/или 500грн) в период с 01.09.2012 по 01.06.2013.

В случае выполнения условий такими Директорами для получения Второй Серебряной премии = 1800 грн. – она будет начислена с вычетом премий, полученных в период с 01.09.2012 по 01.06.2013.

Важным является, что при выполнении условий премии могут «накладываться» друг на друга, к примеру, можно получить одновременно «Премию для Бизнес-Директоров» и «Первую Серебряную премию».

Подробные условия Программы узнавайте в Центре обслуживания клиентов , Сервисном пункте   или у своего Лидера региона. А также в ближайшее время будет выпущена листовка с описанием условий Программы.

Обращаем Ваше внимание, что выполняя условия Программы, развиваясь от Директора до Золотого Директора, вы получаете комфортное достижение новых квалификаций и достойное вознаграждение в виде Премий. А главное, развивая структуру, Вы увеличиваете свои ежемесячные бонусы.
Выполняя условия «сегодня», Вы обеспечиваете себе устойчивой дополнительный доход в будущем.

Зарабатывайте с «Амритой» уже сегодня!

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1350
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: