з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Солянка Холмова (Salsola collina)

Солянка Холмова відноситься до роду трав'янистих і чагарникових рослин родини лободових (Chenopodiaceae). Рослини даного роду отримали свою назву за здатність проростати на солонцях і солончаках; крім того, вони мають солоний смак. Солянки ростуть переважно в посушливих місцевостях Азії, Європи, Північної Америки та Північної Африки. Cолянка Холмове тільки зовсім недавно, на рубежі століть, почала входити в офіційну медицину у вигляді біологічно-активних добавок, хоча витоки її використання ідуть у давню тибетську медицину.

Хімічний склад:
    
До складу солянки холмової входять:
    
- Бетаїн, стерини - мають ліпотропні і гепатозащітним дією, а також одночасно жовчоутворюючої і жовчогінною діями;
    
- Алкалоїди - виявляють гепатозащітний ефект і усувають спазми гладкої мускулатури;
    
- Флавоноїди (тріцін, ізорамнетін, кверцетин, рутин) - антиоксиданти;
    
- Гамма-ліноленова кислота - синтезує простагландини, нормалізує біохімічні показники крові;
    
- Токофероли - надають антиоксидантну, імуностимулюючу, капілляроукрепляющее дії;
    
- Мікро-і макроелементи (калій, кремній, залізо, цинк, магній, фосфор) - покращують мінеральний обмін;
    
- Амінокислоти;
    
- Полісахариди (манна, інулін) - покращують мікрофлору кишечника, знижують рівень цукру в крові.

 
Фармакологічні властивості
Солянка Холмова - це потужний гепатопротектор, який нормалізує функцію і метаболізм паренхіми печінки, прискорює регенерацію та відновлення функціональної активності гепатоцитів, знімає прояви жовтяниці, покращує окислювально - відновні процеси в печінці. Володіє потужним ефектом захисту від гепатиту.

    
Високий вміст калію сприяє профілактиці та лікуванню ішемічної хвороби серця.

    
Kомпоненти солянки холмової перешкоджають утворенню атеросклеротичних бляшок, очищаючи судини; знижують вміст агресивної фракції холестерину, забезпечуючи профілактику атеросклерозу

    
Солянка Холмова має інсуліноподібним дією, знижує вміст цукру в крові.

    
Несе вона в собі і унікальний набір мікроелементів, у тому числі кремній в легкозасвоюваних формах, що дає ефект довголіття та міцні кістки. Присутній в солянці і мідь, така необхідна для кровотворної системи.

    
Відварами і настоями солянки лікують виразкову хворобу, дизентерію, пієлонефрит, геморой, гнійний отит, порушення обміну речовин, жіночі хвороби (фіброміому, ендоцервітіти). Солянка покращує гостроту зору, регулює артеріальний тиск, вимиває пісок з жечного і сечового міхурів, м'яко діє на всі органи одночасно.

    
Солянка Холмова має імуностимулюючу дію. Токоферол, що входить до її складу, пригнічує виробництво речовин, що надають запальне дію, запобігаючи запалення в організмі.

    
В деяких джерелах вказується, що солянкою лікують глаукому.

    
Солянка нормалізує кислотність шлункового вмісту, покращує діяльність травної системи.

RUS

Солянка холмовая (Salsola collina)

Солянка холмовая относится к роду травянистых и кустарниковых растений семейства Маревые (Chenopodiaceae). Растения данного рода получили свое название за способность произрастать на солонцах и солончаках; кроме того, они имеют соленый вкус. Солянки произрастают преимущественно в засушливых местностях Азии, Европы, Северной Америки и Северной Африки. Cолянка холмовая только совсем недавно, на рубеже веков, начала входить в официальную медицину в виде биологически-активных добавок, хотя истоки ее использования уходят в древнюю тибетскую медицину.

Химический состав:
    В состав солянки холмовой входят:
    - бетаин, стерины - обладают липотропным и гепатозащитным действием, а также одновременно желчеобразующим и желчегонным действиями;
    - алкалоиды - проявляют гепатозащитный эффект и устраняют спазмы гладкой мускулатуры;
    - флавоноиды (трицин, изорамнетин, кверцетин, рутин) - антиоксиданты;
    - гамма-линоленовая кислота - синтезирует простагландины, нормализует биохимические показатели крови;
    - токоферолы - оказывают антиоксидантное, иммуностимулирующее, капилляроукрепляющее действия;
    - микро- и макроэлементы (калий, кремний, железо, цинк, магний, фосфор) - улучшают минеральный обмен;
    - аминокислоты;
    - полисахариды (маннаны, инулин) - улучшают микрофлору кишечника, снижают уровень сахара в крови.

Фармакологические свойства
Солянка холмовая - это мощный гепатопротектор, который нормализует функцию и метаболизм паренхимы печени, ускоряет регенерацию и восстановление функциональной активности гепатоцитов, снимает проявления желтухи, улучшает окислительно - восстановительные процессы в печени. Обладает мощным эффектом защиты от гепатита.

    Высокое содержание калия способствует профилактике и лечению ишемической болезни сердца.

    Kомпоненты солянки холмовой препятствуют образованию атеросклеротических бляшек, очищая сосуды; снижают содержание агрессивной фракции холестерина, обеспечивая профилактику атеросклероза

    Солянка холмовая обладает инсулиноподобным действием, снижает содержание сахара в крови.

    Несет она в себе и уникальный набор микроэлементов, в том числе кремний в легкоусваиваемых формах, дающий эффект долголетия и крепкие кости. Присутствует в солянке и медь, столь необходимая для кроветворной системы.

    Отварами и настоями солянки лечат язвенную болезнь, дизентерию, пиелонефрит, геморрой, гнойный отит, нарушения обмена веществ, женские болезни ( фибромиому, эндоцервититы ). Солянка улучшает остроту зрения, регулирует артериальное давление, вымывает песок из жечного и мочевого пузырей, мягко действует на все органы одновременно.

    Солянка холмовая обладает иммуностимулирующим действием. Токоферол, входящий в ее состав, подавляет производство веществ, оказывающих воспалительное действие, предотвращая воспаления в организме.

    В некоторых источниках указывается, что солянкой лечат глаукому.

    Солянка нормализует кислотность желудочного содержимого, улучшает деятельность пищеварительной системы.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  3042
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: