з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Схуднення (зниження ваги)

Зайва повнота - одна з найбільш нагальних проблем сучасної людини. Сам спосіб його життя розташовує до ожиріння: він обмежений в русі, його раціон майже не містить натуральних продуктів, екологічна обстановка і постійні стреси негативно впливають на роботу всього організму, а значить і на його вагу. Тепер з проблемою зайвої ваги люди стикаються все з ранішого віку. Жінки, які мають схильність до повноти, втрачають форму тіла вже до 30-ти років. Часто ожиріння супроводжується целюлітом. Повні люди не тільки постійно випробовують фізичний і психологічний дискомфорт, але і піддаються ризику, пов'язаному з багатьма серйозними захворюваннями (діабет, гіпертонія, стенокардія тощо).

Ожиріння - це надмірне збільшення ваги за рахунок жирової тканини. Розрізняють первинне і вторинне ожиріння. Основні причини первинного ожиріння - переїдання і малорухливий спосіб життя. Поширеність сімейних випадків ожиріння говорить про роль генетичних факторів. Первинне ожиріння надзвичайно поширене в розвинених країнах, причому ожирінням страждають навіть діти. Вторинне ожиріння розвивається як наслідок при деяких захворюваннях, наприклад, порушенні функції залоз внутрішньої секреції. Проте статистика говорить про те, що вторинне ожиріння спостерігається менш ніж в 1% випадків. Для того, щоб позбутися від вторинного ожиріння необхідно вилікуватися від основного захворювання.


Методів боротьби з надмірною вагою безліч - від дієти до операції. Проте медикаментозне і хірургічне лікування застосовують тільки при дуже великій мірі ожиріння, причому хірургічне лікування загрожує віддаленими ускладненнями. Дієта в поєднанні з постійною фізичним навантаженням - найбільш поширений і фізіологічно обгрунтований спосіб схуднення. Організм, позбавлений звичної кількості жирів і вуглеводів, поставлений в умови споживання більшої кількості енергії, природно починає витрачати свої енергетичні "запаси", тобто жирові накопичення. Дієт існує дуже багато, і для кожної людини вони підбираються індивідуально, але спільним для всіх дієт є обмеження вживання в їжу продуктів, що містять тваринні жири і вуглеводи. У цих же самих продуктах містяться необхідні вітаміни, мікро і макроелементи. Для того, щоб заповнити їх недолік, при дотриманні дієти потрібно вживати біологічно активні харчові добавки (БАД) для схуднення, які включають натуральні речовини, що пригнічують апетит; ліпотропні речовини, що виводять холестерин і насичені жири з організму; рослинні діуретики і поживні речовини, що усувають зайву рідина в організмі; натуральні інгредієнти, що володіють властивістю зв'язувати і виводити з організму надлишки жирів і цукру до того, як вони будуть розщеплені і переварені.

RUS

Похудение (снижение веса)

Излишняя полнота - одна из самых насущных проблем современного человека. Сам образ его жизни располагает к ожирению: он огра­ничен в движении, его рацион почти не содержит натуральных продуктов, экологическая обстановка и постоянные стрессы отрицательно влияют на работу все­го организма, а значит и на его вес. Теперь с проблемой лишнего веса люди сталкиваются все с более раннего возраста. Женщины, имеющие предрасположенность к полноте, теряют форму тела уже к 30-ти годам. Часто ожи­рение сопровождается целлюлитом. Полные люди не только постоянно испытывают физический и психологический дискомфорт, но и подвергаются риску, связанному со многими серьезными заболеваниями (диабет, гипертония, стенокардия и т.д.).

Ожирение - это избыточное увеличение веса за счет жи­ровой ткани. Различают первичное и вторичное ожирение. Основные причины первичного ожирения - пере­едание и малоподвижный образ жизни. Распространен­ность семейных случаев ожирения говорит о роли генетических факторов. Первичное ожирение чрезвычайно распространено в развитых странах, причем ожирением страдают даже дети. Вторичное ожирение развивается как следствие при некоторых заболеваниях, например, нарушении функции желез внутренней секреции. Одна­ко статистика говорит о том, что вторичное ожирение на­блюдается менее чем в 1% случаев. Для того, чтобы избавиться от вторичного ожирения необходимо излечить­ся от основного заболевания.

Методов борьбы с избыточным весом множество - от диеты до операции. Однако медикаментозное и хирургическое лечение применяют только при очень большой степени ожи­рения, причем хирургическое лечение чревато отдаленными осложнениями. Диета в сочетании с постоянной физической нагрузкой - наиболее распространенный и физиологически обоснованный способ похудения. Организм, ли­шенный привычного количества жиров и углеводов, поставленный в условия потребления большего коли­чества энергии, естественно начинает расходовать свои энергетические "запасы", т.е. жировые накопления. Диет существует очень много, и для каждого человека они подбираются индивидуально, но общим для всех диет является ограничение употребления в пищу продуктов, содержащих животные жиры и углеводы. В этих же самых продуктах содержатся необходимые ви­тамины, микро и макроэлементы. Для того, чтобы восполнить их недостаток, при соблюдении диеты нужно употреблять биологически активные пищевые добавки (БАД) для похудения, которые включают натуральные вещества, подавляющие аппетит; липотропные вещества, выво­дящие холестерин и насыщенные жиры из организма; растительные диуретики и питательные вещества, устраняющие лишнюю жидкость в организме; нату­ральные ингредиенты, обладающие свойством свя­зывать и выводить из организма излишки жиров и саха­ра до того, как они будут расщеплены и переварены.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1670
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: