з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Шипшина коричнева (Rosa cinnamomea L.)

Народні назви: шипшина травнева, троянда корична, шіпняк, Шипшина, петушьі ягоди, свороборіна.

Колючий чагарник сімейства розоцвітих (Rosaceae), висотою до 2 м. Гілки тонкі, блискучі, коричнево-червоні, з нечисленними невеликими, кілька вигнутими шипами, які сидять зазвичай по 2 біля основи листків. Листя непарноперисті, складаються з 7-9 довгасто-еліптичних або яйцевидних, по краю зубчастих листочків, вкритих зверху сизувато-зеленими волосками. Квітки одиночні або по 2-3. Віночок з п'ятьма рожевими або темно-червоними пелюстками. Тичинки і маточки численні. Плоди (гипантии) кулясті або яйцевидні, гладкі, голі, оранжеві або червоні, м'ясисті, містять численні плодики (горішки). Внутрішні стінки плоду покриті волосками, нагорі плоду зберігаються чашолистки. Цвіте з травня по липень, плоди дозрівають у серпні - вересні, зберігаючись на гілках до зими. Шипшина плодоносить з 2-3-річного віку, найбільший урожай рослини дають в 10-12-річному віці. Розмножується насінням і вегетативно (нащадками й зеленими живцями). Вік окремих рослин досягає 400 років. Поширений майже на всій території СНД, за винятком Причорномор'я та Криму. Росте в розріджених лісах, на узліссях, серед чагарникових заростей, по ярах, лугах, найчастіше по річкових заплавах.


У багатьох народів шипшина - улюблене побутове, ритуальне та священне рослина: з його квіток плели гірлянди для наречених, поетів, героїв і правителів, жінки та дівчата прикрашали себе намистами з яскравих плодів, був він атрибутом громадських заходів, похоронних обрядів. Стародавні римляни вважали його символом моральності, греки розводили рожеві сади навколо храму Афродіти - богині любові і краси, прикрашали рожевими пелюстками шлях молодят.

У слов'янських народів шипшина - символ краси, молодості, любові. Одночасно він символізує і міцну чоловічу стать. В Московській державі організований в XVII столітті Аптекарський наказ в числі перших включив до плану державних заготівель "плоди свороборінние". Для його заготовок відправлялися експедиції в оренбурзькі степи. Для підтримки сил виснаженим хворим і пораненим давали "патоку свороборінную", а самі рани промивали і накладали на них пов'язки, просочені рожевою водою.

ЗБІР І СУШКА СИРОВИНИ
Лікарською сировиною є плоди шипшини. Збирають плоди в серпні - вересні, коли вони набувають оранжево-червоне або червоне забарвлення, але ще трохи не дозріли, тверді і не вимагають особливої ​​обережності при зборі. Збір необхідно закінчувати до настання морозів, тому що плоди, зворушені морозом, втрачають під час сушіння велика кількість вітамінів. Плоди збирають вручну в корзини або відра. Зберігатися вони можуть не більше 3-4 діб. Після збирання їх необхідно висушити. Можна сушити на сонці або на горищах з гарною вентиляцією, розстилаючи тонким шаром, проте краще в сушарках при температурі 80-90 ° C (при такій температурі втрати вітамінів незначні). Термін придатності сировини 2 роки. Запах у сировини відсутній, смак кислувато-солодкий, злегка терпкий.

Квіти і листя збирають під час цвітіння, сушать на повітрі. Коріння викопують глибокої осені, очищають від землі, сушать на повітрі. Термін придатності коренів 2 роки, квіток 1 рік.

Для отримання масла шипшини окремо заготовлюються також плодики (горішки).

В якості вітамінного сировини допускаються до використання інші види шипшини: шипшина голчастим (Rosa acicularis Lindl.) Відрізняється від шипшини коричного наявністю прямих чи слабоізогнутий шипиків; шипшина даурський (Rosa davurica Pall.) Має буре або чорно-пурпурну кору; шипшина Беггер (Rosa beggerana Schrenk.) відрізняється від шипшини коричного майже прямостоячими стрункими гілками, білими пелюстками і дрібними кулястими плодами; шипшина Федченка (Rosa Fedtschenkoana Regel) відрізняється від шипшини коричного великими білими, рідше рожевими квітками і дуже великими плодами; шипшина зморшкуватий (Rosa rugosa Thunb.) відрізняється наявністю численних прямих, неоднакової довжини шипів з домішкою ігловідних шипиків або щетинок, темно-малиновими пелюстками, великими кулястими або сплюснуте-кулястими яскраво-червоними плодами. Шипшина собача (Rosa canina L.) використовується для виготовлення жовчогінних препаратів ("Холосас"). Молоді пагони шипшини собачого сильно вигнуті, кора зеленувато-або червонувато-бурого кольору без сизого нальоту. Чашолистки перисто-розсічені, після цвітіння відгинаються вниз і відпадають задовго до дозрівання плодів, тому вони не мають отвори на верхівці, що є характерною відмінністю від інших видів шипшини.

Шипшина голчастим поширений на півночі європейської частини Росії і в Сибіру; даурский і Федченко - в Красноярському краї, Іркутської і Читинської областях та на Далекому Сході; Беггер - у Середній Азії та Казахстані; зморшкуватий - на Далекому Сході; собачий - особливо часто зустрічається в південних областях Україні, в Молдові, на Кавказі.

Фармакодинаміка
Фармакологічна активність плодів шипшини залежить головним чином від вмісту в рослині комплексу вітамінів. Аскорбінова кислота по суті визначає біологічну активність плодів рослини. Плоди шипшини та лікувальні препарати з них надають протицинговий дію, значно підвищують окислювально-відновні процеси в організмі, так як аскорбінова і дегідроаскорбінової кислоти беруть участь в окислювальному дезамінуванні ароматичних амінокислот, активують ряд ферментних систем, стабілізують вміст адреналіну та інших катехоламінів, стимулюють опірність організму до шкідливих впливів зовнішнього середовища, інфекцій і інших несприятливих факторів. Крім того, аскорбінова кислота робить противосклеротическое дію, які проявляються у зниженні концентрації холестерину в крові і в інгібуванні відкладення атероматозних мас в стінках кровоносних судин. Плоди шипшини посилюють регенерацію тканин, синтез гормонів, сприятливо впливають на вуглеводний обмін і проникність стінок судин. Масло шипшини, що отримується з насіння, в експерименті зменшує шлункову секрецію і кислотність шлункового соку. Крім того, воно має противиразкової активністю.

RUS

ШИПОВНИК КОРИЧНЫЙ (Rosa cinnamomea L.)

Народные названия: шиповник майский, роза коричная, шипняк, шипшина, петушьи ягоды, свороборина.

Колючий кустарник семейства розоцветных (Rosaceae), высотой до 2 м. Ветви тонкие, блестящие, коричнево-красные, с немногочисленными небольшими, несколько изогнутыми шипами, сидящими обычно по 2 у основания листьев. Листья непарноперистые, состоящие из 7—9 продолговато-эллиптических или яйцевидных, по краю зубчатых листочков, покрытых сверху сизовато-зелеными волосками. Цветки одиночные или по 2—3. Венчик с пятью розовыми или темно-красными лепестками. Тычинки и пестики многочисленные. Плоды (гипантии) шаровидные или яйцевидные, гладкие, голые, оранжевые или красные, мясистые, содержат многочисленные плодики (орешки). Внутренние стенки плода покрыты волосками, наверху плода сохраняются чашелистики. Цветет с мая по июль, плоды созревают в августе — сентябре, сохраняясь на ветвях до зимы. Шиповник плодоносит с 2—3-летнего возраста, наибольший урожай растения дают в 10—12-летнем возрасте. Размножается семенами и вегетативно (отпрысками и зелеными черенками). Возраст отдельных растений достигает 400 лет. Распространен почти на всей территории СНГ, за исключением Причерноморья и Крыма. Растет в разреженных лесах, по опушкам, среди кустарниковых зарослей, по оврагам, лугам, чаще всего по речным поймам.

У многих народов шиповник — любимое бытовое, ритуальное и священное растение: из его цветков плели гирлянды для невест, поэтов, героев и правителей, женщины и девушки украшали себя бусами из ярких плодов, был он атрибутом общественных мероприятий, похоронных обрядов. Древние римляне считали его символом нравственности, греки разводили розовые сады вокруг храма Афродиты — богини любви и красоты, украшали розовыми лепестками путь новобрачных.

У славянских народов шиповник — символ красоты, молодости, любви. Одновременно он символизирует и крепкую мужскую стать. В Московском государстве организованный в XVII веке Аптекарский приказ в числе первых включил в план государственных заготовок "плоды свороборинные”. Для его заготовок отправлялись экспедиции в оренбургские степи. Для поддержания сил истощенным больным и раненым давали "патоку свороборинную”, а сами раны промывали и накладывали на них повязки, пропитанные розовой водой.

СБОР И СУШКА СЫРЬЯ
Лекарственным сырьем являются плоды шиповника. Собирают плоды в августе — сентябре, когда они приобретают оранжево-красную или красную окраску, но еще немного не дозрели, твердые и не требуют особой осторожности при сборе. Сбор необходимо заканчивать до наступления морозов, так как плоды, тронутые морозом, теряют во время сушки большое количество витаминов. Плоды собирают вручную в корзины или ведра. Храниться они могут не более 3—4 суток. После сбора их необходимо высушить. Можно сушить на солнце или на чердаках с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем, однако лучше в сушилках при температуре 80—90°C (при такой температуре потери витаминов незначительны). Срок годности сырья 2 года. Запах у сырья отсутствует, вкус кисловато-сладкий, слегка вяжущий.

Цветки и листья собирают во время цветения, сушат на воздухе. Корни выкапывают глубокой осенью, очищают от земли, сушат на воздухе. Срок годности корней 2 года, цветков 1 год.

Для получения масла шиповника отдельно заготавливаются также плодики (орешки).

В качестве витаминного сырья допускаются к использованию другие виды шиповника: шиповник иглистый (Rosa acicularis Lindl.) отличается от шиповника коричного наличием прямых или слабоизогнутых шипиков; шиповник даурский (Rosa davurica Pall.) имеет бурую или черно-пурпурную кору; шиповник Беггера (Rosa beggerana Schrenk.) отличается от шиповника коричного почти прямостоячими стройными ветвями, белыми лепестками и мелкими шаровидными плодами; шиповник Федченко (Rosa Fedtschenkoana Regel) отличается от шиповника коричного крупными белыми, реже розовыми цветками и очень крупными плодами; шиповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.) отличается наличием многочисленных прямых, неодинаковой длины шипов с примесью игловидных шипиков или щетинок, темно-малиновыми лепестками, крупными шаровидными или сплюснуто-шаровидными ярко-красными плодами. Шиповник собачий (Rosa canina L.) используется для изготовления желчегонных препаратов ("Холосас”). Молодые побеги шиповника собачьего сильно изогнуты, кора зеленовато- или красновато-бурого цвета без сизого налета. Чашелистики перисто-рассеченные, после цветения отгибаются вниз и отпадают задолго до созревания плодов, поэтому они не имеют отверстия на верхушке, что является характерным отличием от других видов шиповника.

Шиповник иглистый распространен на севере европейской части России и в Сибири; даурский и Федченко — в Красноярском крае, Иркутской и Читинской областях и на Дальнем Востоке; Беггера — в Средней Азии и Казахстане; морщинистый — на Дальнем Востоке; собачий — особенно часто встречается в южных областях Украины, в Молдове, на Кавказе.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакологическая активность плодов шиповника зависит главным образом от содержания в растении комплекса витаминов. Аскорбиновая кислота по существу определяет биологическую активность плодов растения. Плоды шиповника и лечебные препараты из них оказывают противоцинготное действие, значительно повышают окислительно-восстановительные процессы в организме, так как аскорбиновая и дегидроаскорбиновая кислоты участвуют в окислительном дезаминировании ароматических аминокислот, активируют ряд ферментных систем, стабилизируют содержание адреналина и других катехоламинов, стимулируют сопротивляемость организма к вредным воздействиям внешней среды, инфекциям и другим неблагоприятным факторам. Кроме того, аскорбиновая кислота оказывает противосклеротическое действие, проявляющиеся в снижении концентрации холестерина в крови и в ингибировании отложения атероматозных масс в стенках кровеносных сосудов. Плоды шиповника усиливают регенерацию тканей, синтез гормонов, благоприятно влияют на углеводный обмен и проницаемость стенок сосудов. Масло шиповника, получаемое из семян, в эксперименте уменьшает желудочную секрецию и кислотность желудочного сока. Кроме того, оно обладает противоязвенной активностью.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2568
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: