з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Селен

Селен (також як і вітамін С, вітамін А і вітамін Е) є одним з найважливіших компонентів антиоксидантного захисту організму від вільних радикалів. Про вільні радикали та їх шкідливий вплив на організм знають вже практично всі. Правда, не всі усвідомлюють наскільки згубно і небезпечно для організму накопичення в організмі вільних радикалів, а також які захворювання виникають при систематичному впливі вільних радикалів на компоненти клітинних мембран і генетичний матеріал клітин. Всі захворювання не перелічити: від передчасного старіння шкірних покривів до онкологічних захворювань. Саме тому не можна недооцінювати важливість нашої антиоксидантної захисної системи.

У чому ж значимість саме селену?
Селен - найважливіший елемент антиоксидантного захисту організму. Вітаміни, флавоноїди, коензими не можуть замінити селен. Він входить до складу глютатионпероксидази - ферменту, обезвреживающему найнебезпечніші і агресивні вільні радикали, саме ті, з якими інші антиоксиданти впоратися не в змозі. Якщо селену недостатньо, то це найважливіша ланка антиоксидантного захисту просто не працює.

Недолік селену не тільки знижує імунітет і працездатність, а й призводить до розвитку серцево-судинних і онкологічних захворювань, нагромадженню важких металів і передчасному старінню, цукровому діабету і хвороб суглобів, чоловічій безплідності і родової слабкості у жінок.

Датські вчені показали, що селен перешкоджає розвитку хвороб серця і артерій, а його дефіцит збільшує ризик коронарної хвороби серця на 70%.

 
Селен оберігає від отруєнь свинцем, кадмієм, ртуттю, тютюновим димом і вихлопними газами. Він запобігає руйнуванню і некроз печінки, сприяючи виведенню з організму важких металів. Алергічні захворювання і ризик розвитку бронхіальної астми тісно пов'язані з обміном селену.

У Фінляндії після введення селену в харчовий раціон населення кількість серцево-судинних патологій зменшилася в 2,5 рази, число онкозахворювань скоротилося в 1,8 рази, хвороб ендокринної системи - на 77%.

За даними Інституту харчування РАМН і результатами клінічних досліджень 80% росіян відчувають брак селену. У 1994 році Міністерство охорони здоров'я РФ прийняло рішення про усунення дефіциту селену у жителів Росії.

Властивості селену
    
Селен входить до складу більше 200 гормонів та ферментів організму, регулюючи роботу всіх органів і систем.
    
За участю селену утворюється 80% енергії (АТФ) у людини.
    
Прийом рослинної форми (селен-метіоніну), не тільки сповільнює процес старіння, а й відсуває його, тому що збільшується активність стовбурових клітин.
    
Запускається процес антиоксидантного захисту
    
Підвищується рухова активність; з'являється бадьорість, припиняються головні болі, запаморочення, поліпшується сон, настрій, нормалізується апетит.
    
Бере участь в синтезі коферменту Q-10, забезпечує молодість серця, судин, суглобів, хребта, покращує стан шкіри, волосся, нігтів. Нормалізує активність гормонів щитовидної залози.

   
Міститься в найбільшій кількості в тканинах печінки, грубок, мозку, спермі (входить до складу чоловічого статевого гормону тестостерону) і т.д.
    
Надає лікувальний ефект при включенні у комплексне лікування, при кардіопатія різної етіології, при гепатитах, панкреатитах, захворюваннях шкіри, вуха, горла, носа і т.д. Загальновідома його роль у профілактиці та лікуванні злоякісних новоутворень.
    
Є основним компонентом ферменту пероксидази глютатіона (глутатіону), який захищає організм від шкідливих речовин, що утворюються при розпаді токсинів. Селен антагоніст ртуті і миш'яку, здатний захистити організм від кадмію, свинцю, талію.
    
Показаний при плануванні сім'ї - обом подружжю; жінкам у період вагітності та годування груддю, відновлення після пологів.

Класифікація селену
    
Селен органічний натуральний. У вигляді селен-метіоніну міститься в рослинах.
    
Селен органічний штучний. Селен з'єднаний зі штучно створеним білком (приклад «Селен-актив»). Приймають короткими курсами. Протипоказано вагітним і годуючим жінкам, дітям до 14 років

   
Селен дріжджовий. Дріжджі поміщають в розчин неорганічного селену. Отримана БАД містить до 20-30% органічного селену, перетвореного дріжджами, і 70-80% залишається в неорганічної формі. Приймають короткими курсами. Через наявність дріжджовий флори можливий розвиток грибкового дисбактеріозу.
    
Селен мінеральний (неорганічний): Прийом тільки під контролем лікаря за результатами обстеження на селен (приклад «Неоселен»). Надмірне надходження в організм призводить до утворення та накопичення токсичної форми - гідроселеніданіона.

Засвоюваність селену організмом
Природна форма - селенметіоніном, селенцістеін-найбільш переважна для організму у зв'язку з високою засвоюваністю 95-98%. Тваринна ж форма селену засвоюється на 30%, неорганічна форма селену - на 10%.

Добова норма селену
    
80-200 мкг - добова норма селен-метіоніну, селен-цистеїну для дорослої людини.
    
У періоди підвищених навантажень, а також при різних захворюваннях - добова норма підлягає коригуванню у бік підвищення до 500-1000 мкг.

Які продукти містять селен?
    
Селен міститься в морській і кам'яної солі, в нирках (свинячих, яловичих і телячих), в печінці і серце, в яйцях птиці, до того ж у жовтку ще є і вітамін Е. Багаті селеном продукти морів - риба, особливо оселедець, не дуже доступні всім краби, омари, лангусти, креветки і доступніші кальмари. Селена немає в оброблених продуктах - консервах і концентратах, а у всіх варених, рафінованих продуктах його наполовину менше, ніж у свіжих.
    
З продуктів рослинного походження багаті селеном пшеничні висівки, пророслі зерна пшениці, зерна кукурудзи, помідори, пивні дріжджі, гриби і часник, а також чорний хліб та інші продукти з борошна грубого, помелу.
    
У молоці матері-годувальниці в 2 рази більше селену і в 5-6 разів більше вітаміну Е, ніж у коров'ячому молоці. Помічено, що немовлята-хлопчики вмирають частіше дівчаток. Відомий гематолог-онколог Ю. Алексадровіч пояснює це тим, що саме хлопчикам потрібно набагато більше селену, ніж дівчаткам, тому якщо замість материнського молока вони отримують коров'яче, в їх організмі бракує цього мікроелемента.

Наслідки хронічного дефіциту селен:
    
Зростання чоловічого і жіночого безпліддя, падіння народжуваності
    
Зростання патологій вагітності та пологів, вродженої патології новонароджених
    
Зростання частоти психічних і фізичних відхилень здоров'я в дитячому та підлітковому віці
    
Різке збільшення захворюваності «хворобами цивілізації», наростання частоти важкого і хронічного перебігу захворювань, смертності від них, зниження якості та тривалості життя, поява нових вірусних хвороб і зростання агресивності відомих

RUS

Селен

Селен (также как и витамин С, витамин А и витамин Е) является одним из важнейших компонентов антиоксидантной защиты организма от свободных радикалов. О свободных радикалах и их вредоносном воздействии на организм знают уже практически все. Правда, не все осознают насколько губительно и опасно для организма накопление в организме свободных радикалов, а также какие заболевания возникают при систематическом воздействии свободных радикалов на компоненты клеточных мембран и генетический материал клеток. Все заболевания не перечесть: от преждевременного старения кожных покровов до онкологических заболеваний. Именно поэтому нельзя недооценивать важность нашей антиоксидантной защитной системы.

В чем же значимость именно селена?
Селен – важнейший элемент антиоксидантной защиты организма. Витамины, флавоноиды, коэнзимы не могут заменить селен. Он входит в состав глютатионпероксидазы – фермента, обезвреживающего самые опасные и агрессивные свободные радикалы, именно те, с которыми другие антиоксиданты справиться не в состоянии. Если селена недостаточно, то это наиважнейшее звено антиоксидантной защиты просто не работает.

Недостаток селена не только снижает иммунитет и работоспособность, но и приводит к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, накоплению тяжелых металлов и преждевременному старению, сахарному диабету и болезням суставов, мужскому бесплодию и родовой слабости у женщин.

Датские ученые показали, что селен препятствует развитию болезней сердца и артерий, а его дефицит увеличивает риск коронарной болезни сердца на 70%.

Селен предохраняет от отравлений свинцом, кадмием, ртутью, табачным дымом и выхлопными газами. Он предотвращает разрушение и некроз печени, способствуя выведению из организма тяжелых металлов. Аллергические заболевания и риск развития бронхиальной астмы тесно связаны с обменом селена.

В Финляндии после введения селена в пищевой рацион населения количество сердечно-сосудистых патологий уменьшилось в 2,5 раза, число онкозаболеваний сократилось в 1,8 раза, болезней эндокринной системы – на 77%.

По данным Института питания РАМН и результатам клинических исследований 80% россиян испытывают недостаток селена. В 1994 году Министерство здравоохранения РФ приняло решение об устранении дефицита селена у жителей России.

Свойства селена
    Селен входит в состав более 200 гормонов и ферментов организма, регулируя работу всех органов и систем.
    При участии селена образуется 80% энергии (АТФ) у человека.
    Прием растительной формы (селен-метионина), не только замедляет процесс старения, но и отодвигает его, т.к. увеличивается активность стволовых клеток.
    Запускается процесс антиоксидантной защиты
    Повышается двигательная активность; появляется бодрость, прекращаются головные боли, головокружения, улучшается сон, настроение, нормализуется аппетит.
    Участвует в синтезе кофермента Q-10, обеспечивает молодость сердца, сосудов, суставов, позвоночника; улучшает состояние кожи, волос, ногтей. Нормализует активность гормонов щитовидной железы.
    Содержится в наибольшем количестве в тканях печени, печек, мозга, сперме (входит в состав мужского полового гормона тестостерона) и т.д.
    Оказывает лечебный эффект при включении в комплексное лечение, при кардиопатиях различной этиологии, при гепатитах, панкреатитах, заболеваниях кожи, уха, горла, носа и т.д. Общеизвестна его роль в профилактике и лечении злокачественных новообразований.
    Является основным компонентом фермента пероксидазы глютатиона (глутатиона), который защищает организм от вредных веществ, образующихся при распаде токсинов. Селен антагонист ртути и мышьяка, способен защитить организм от кадмия, свинца, таллия.
    Показан при планировании семьи – обоим супругам; женщинам в период беременности и кормления грудью, восстановления после родов.

Классификация селена
    Селен органический натуральный. В виде селен-метионина содержится в растениях.
    Селен органический искусственный. Селен соединен с искусственно созданным белком (пример «Селен-актив»). Принимают короткими курсами. Противопоказано беременным и кормящим женщинам, детям до 14 лет
    Селен дрожжевой. Дрожжи помещают в раствор неорганического селена. Полученная БАД содержит до 20-30% органического селена, преобразованного дрожжами, и 70-80% остается в неорганической форме. Принимают короткими курсами. Из-за наличия дрожжевой флоры возможно развитие грибкового дисбактериоза.
    Селен минеральный (неорганический): Прием только под контролем врача по результатам обследования на селен (пример «Неоселен»). Избыточное поступление в организм приводит к образованию и накоплению токсичной формы – гидроселениданиона.

Усвояемость селена организмом
Природная форма – селенметионин, селенцистеин– наиболее предпочтительна для организма в связи с высокой усвояемостью 95-98%. Животная же форма селена усваивается на 30%, неорганическая форма селена – на 10%.

Суточная норма селена
    80-200 мкг – суточная норма селен-метионина, селен-цистеина для взрослого человека.
    В периоды повышенных нагрузок, а также при различных заболеваниях – суточная норма подлежит корректировке в сторону повышения до 500-1000 мкг.

Какие продукты содержат селен?
    Селен содержится в морской и каменной солях, в почках (свиных, говяжьих и телячьих), в печени и сердце, в яйцах птицы, к тому же в желтке еще есть и витамин Е. Богаты селеном продукты морей — рыба, особенно сельдь, не слишком доступные всем крабы, омары, лангусты, креветки и более доступные кальмары. Селена нет в обработанных продуктах — консервах и концентратах, а во всех вареных, рафинированных продуктах его наполовину меньше, чем в свежих.
    Из продуктов растительного происхождения богаты селеном пшеничные отруби, проросшие зерна пшеницы, зерна кукурузы, помидоры, пивные дрожжи, грибы и чеснок, а также черный хлеб и другие продукты из муки грубого, помола.
    В молоке кормящей матери в 2 раза больше селена и в 5—6 раз больше витамина Е, чем в коровьем молоке. Замечено, что младенцы-мальчики умирают чаще девочек. Известный гематолог-онколог Ю. Алексадрович объясняет это тем, что именно мальчикам требуется гораздо больше селена, чем девочкам, поэтому если вместо материнского молока они получают коровье, в их организме недостает этого микроэлемента.

Последствия хронического дефицита селена:
    Рост мужского и женского бесплодия, падение рождаемости
    Рост патологий беременности и родов, врожденной патологии новорожденных
    Рост частоты психических и физических отклонений здоровья в детском и подростковом возрасте
    Резкое увеличение заболеваемости «болезнями цивилизации», нарастание частоты тяжелого и хронического течения заболеваний, смертности от них, снижение качества и продолжительности жизни, появление новых вирусных болезней и рост агрессивности известных

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  3368
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: