з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Пастернак посівний

Пастернак посівний - народний засіб для активізації сексуальної активності, підвищення апетиту, при галюцинаціях, як болезаспокійливе при ниркових, печінкових та шлункових кольках, як протикашльовий і для пом'якшення та відділення мокротиння.

Латинська назва: Pastinaca sativa. Англійська назва: Parsnip. Сімейство: Зонтичні - Apiaceae. Народні назви: товста морква, бараняча морква, оленячий корм, веретенні корінь. Аптечне найменування: плоди пастернаку-Pastinacae fructus, корінь пастернаку - Pastinacae radix.

Використовувані частини пастернаку посівного: плоди і коріння.

Ботанічний опис: пастернак посівний - дворічна парасолькове рослина, яка досягає у висоту близько 1м. Веретеновідним білуватим коренем рослина закріплюється в грунті. Стебло ребристо-борозенчасте, від середини гіллястий. Листя найчастіше прості, перисті, з трилопатеві кінцевим листочком; нижні - з короткими черешками, верхні - сидячі. Квітки, зібрані в складний зонтик, золотисто-жовтого кольору - на відміну від інших зонтичних, переважно білих. Вся рослина має ароматний запах. Зеленувато-жовті плоди притиснуті один до одного, широко еліптичні, з чіткими крилами. Цвіте з липня по серпень.

 
Ареал проживання: в дикому вигляді лікарська рослина росте в Європі, Туреччині. Пастернак посівний часто по узбіччях доріг, межах, просіках, канавах, на кам'янистих і щебністих місцях, в достатку росте великими куртинами на сухих і помірно вологих луках.

Збір і заготівля: по МРТУ 42 № 3943-71 лікарську сировину складається з плодів 4-7 мм довжини, 3-6 мм ширини, зазвичай розпалися на полуплодікі. Колір світло-бурий. Запах своєрідний, слабкий. Смак пряний, слабо пекучий. Вологість повинна бути не вище 10%, зольність не більше 6, зміст фурокумаринів не менше 1%. У сировині допускається органічних домішок не більше 10, мінеральних - не більше 1%. Пакують пастернак посівний в пакети вагою по 30 г. Зберігають у групі ефіроолійної сировини в сухих, добре вентильованих приміщеннях в упакованому вигляді на стелажах або підтоварниках. Термін зберігання лікарської сировини до 3 років.

Діючі речовини: пастернак посівний багатий мінеральними солями, вуглеводами, в його коренях є також значна кількість вітамінів - тіаміну, нікотинової кислоти, рибофлавіну, а також ефірного масла; виявлені білкові речовини, жирне масло, клітковина, крохмаль, пектинові речовини. У насінні знайдено фурокумарини, флавоноїдної глікозиди і кумарини. До складу ефірної олії пастернаку посівного входить октілбутіловий ефір масляної кислоти, що визначає його своєрідний запах.
Пастернак посівний - корисні властивості та застосування

 
Автори середньовічних травників, згадуючи про пастернаку як про овочі, посилалися на давньогрецького лікаря Діоскорид, який застосовував його як сечогінний засіб. Пастернак застосовували в стародавній медицині як також як засіб, що збуджує статеву діяльність, підвищує апетит, при галюцинаціях, як болезаспокійливе при ниркових, печінкових та шлункових кольках, як протикашльовий і для пом'якшення та відділення мокротиння. У народній медицині настій і відвар коріння пастернаку посевноо пили при кашлі для її пом'якшення та відділення мокротиння, а також використовували при водянці і як болезаспокійливий засіб. Водний настій коренів пастернаку посівного з цукром вживають для збудження апетиту і як тонізуючий засіб під час реабілітації після важких захворювань.

Лікувально-дієтичні властивості пастернаку визнані лікарями. Встановлено, що він поліпшує травлення, зміцнює стінки капілярних судин, надає болезаспокійливу і відхаркувальну дію, має тонізуючі властивості. В офіційній медицині пастернак посівний використовують для лікування та профілактики серцево-судинних захворювань.

У пастернаку посівного є авторитетні поручителі серед авторів середньовічних травників, і серед них П.А. Маттіолус. Вони в свою чергу посилаються на класиків - Плінія і Діоскорид. Цим даними відповідають приписи щодо вживання плодів пастернаку в народній медицині: водянка, болі в тілі, захворювання нирок і сечового міхура (особливо камені), шлункові та легеневі хвороби, лихоманка, а також втрата сну і ревматизм. Якщо використовується чай, то його треба готувати з розтертих плодів.

Побічні дії. Застосування пастернаку, як правило, побічних ефектів не дає. Однак у сприйнятливих людей можуть з'явитися висипання на шкірі, які після припинення лікування зникають.

RUS

Пастернак посевной

Пастернак посевной - народное средство для активизации сексуальной активности, повышения аппетита, при галлюцинациях, как болеутоляющее при почечных, печёночных и желудочных коликах, как противокашлевое и для смягчения и отделения мокроты.

Латинское название: Pastinaca sativa. Английское название: Parsnip. Семейство: Зонтичные - Apiaceae. Народные названия: толстая морковь, баранья морковь, олений корм, веретенный корень. Аптечное наименование: плоды пастернака- Pastinacae fructus, корень пастернака - Pastinacae radix.

Используемые части пастернака посевного: плоды и корень.

Ботаническое описание: пастернак посевной - двулетнее зонтичное растение, которое достигает в высоту около 1м. Веретеновидным беловатым корнем растение закрепляется в почве. Стебель ребристо-бороздчатый, от середины ветвистый. Листья чаще всего простые, перистые, с трехлопастным конечным листочком; нижние - с короткими черешками, верхние - сидячие. Цветки, собранные в сложный зонтик, золотисто-желтого цвета - в отличие от других зонтичных, преимущественно белых. Все растение имеет ароматный запах. Зеленовато-желтые плоды прижаты друг к другу, широко эллиптические, с четкими крыльями. Цветет с июля по август.

Ареал обитания: в диком виде лекарственное растение произрастает в Европе, Турции. Пастернак посевной часто по обочинам дорог, межам, просекам, канавам, на каменистых и щебнистых местах, в изобилии растет большими куртинами на сухих и умеренно влажных лугах.

Сбор и заготовка: по МРТУ 42 № 3943-71 лекарственное сырье состоит из плодов 4-7 мм длины, 3-6 мм ширины, обычно распавшихся на полуплодики. Цвет светло-бурый. Запах своеобразный, слабый. Вкус пряный, слабо жгучий. Влажность должна быть не выше 10%, зольность не более 6, содержание фурокумаринов не менее 1%. В сырье допускается органических примесей не более 10, минеральных - не более 1%. Пакуют пастернак посевной в пакеты весом по 30 г. Хранят в группе эфиромасличного сырья в сухих, хорошо вентилируемых помещениях в упакованном виде на стеллажах или подтоварниках. Срок хранения лекарственного сырья до 3 лет.

Действующие вещества: пастернак посевной богат минеральными солями, углеводами; в его корнях имеется также значительное количество витаминов — тиамина, никотиновой кислоты, рибофлавина, а также эфирного масла; обнаружены белковые вещества, жирное масло, клетчатка, крахмал, пектиновые вещества. В семенах найдены фурокумарины, флавоноидные гликозиды и кумарины. В состав эфирного масла пастернака посевного входит октилбутиловый эфир масляной кислоты, определяющий его своеобразный запах.
Пастернак посевной - полезные свойства и применение

 Авторы средневековых травников , упоминая о пастернаке как об овоще, ссылались на древнегреческого врача Диоскорида, который применял его в качестве мочегонного средства. Пастернак применяли в древней медицине как также как средство, возбуждающее половую деятельность, повышающее аппетит, при галлюцинациях, как болеутоляющее при почечных, печёночных и желудочных коликах, как противокашлевое и для смягчения и отделения мокроты. В народной медицине настой и отвар корней пастернака посевноо пили при кашле для его смягчения и отделения мокроты, а также использовали при водянке и как болеутоляющее средство. Водный настой корней пастернака посевного с сахаром употребляют для возбуждения аппетита и как тонизирующее средство во время реабилитации после тяжёлых заболеваний.

Лечебно-диетические свойства пастернака признаны врачами. Установлено, что он улучшает пищеварение, укрепляет стенки капиллярных сосудов, оказывает болеутоляющее и отхаркивающее действие, обладает тонизирующими свойствами. В официальной медицине пастернак посевной используют для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

У пастернака посевного есть авторитетные поручители среди авторов средневековых травников, и среди них П.А. Маттиолус. Они в свою очередь ссылаются на классиков - Плиния и Диоскорида. Этим данным соответствуют предписания по употреблению плодов пастернака в народной медицине: водянка, боли в теле, заболевания почек и мочевого пузыря (особенно камни), желудочные и легочные болезни, лихорадка, а также потеря сна и ревматизм. Если используется чай, то его надо готовить из растертых плодов.

Побочные действия. Применение пастернака, как правило, побочных эффектов не дает. Однако у восприимчивых людей могут появиться высыпания на коже, которые после прекращения лечения исчезают.

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1937
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: