з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Новинки продукції наступного сезону!

Новинки продукції наступного сезону!

На Новорічній Лідерській конференції «Амріта» – вперед в майбутнє!» (16 грудня 2012 р., Київ) Директор по продукту Інна Бубнова порадувала учасників інформацією про значне розширення продуктового асортименту Компанії відразу в чотирьох напрямках - Health, Nutrition, Beauty і Home. Більш докладно зупинившись на застосуванні нових технологій виробництва продукції «Амріта» в напрямку продуктів для здоров'я (Health) і безпечної чистоти (Home).

«Екстракти, які використовуються для виготовлення продукції напрямку Amrita Health, виробляються експрес-методом з використанням вакууму, що дозволяє зберегти максимальну біологічну активність діючих речовин лікарських рослин, - розповіла Інна Бубнова. - Це гарантує високу якість екстрактів, які виходять в легкозасвоюваній формі, це означає, що вони мають високий ступінь усмоктуваності і швидкодії на організм людини».

У процесі виробництва продуктів для здоров'я, які Члени Клубу зможуть оцінити вже цієї зими, використовується технологія вологого гранулювання, яка дозволяє рівномірно розподілити натуральні екстракти лікарських рослин по поверхні дрібно подрібненого порошку лактози. Така технологія забезпечує точність дозування екстрактів в готовій таблетці!

 
Завдяки спільній роботі фахівців відділу продуктового маркетингу з науковими консультантами всі новинки Компанії мають науково обгрунтований і збалансований склад, що забезпечує синергізм дії біологічно активних речовин, що входять в склади нових дієтичних добавок.

Багато корисні речовини в рослинах є ліпофільними, тобто розчиняються в жирах. В асортименті Компанії незабаром з'являться п'ять продуктів – екстракти лікарських трав на основі олій, завдяки чому вони діють швидше й ефективніше, при цьому даруючи ще й задоволення від смаку натуральних рослинних олій.

Нові технології виробництва та інновації в розробці торкнулися також напрямку безпечної чистоти Amrita Home.Інна Бубнова анонсувала вихід серії товарів для «розумної прання» в лінійці Home.

Уважно вивчивши всі проблеми, з якими стикається споживач в процесі прання, фахівці Компанії спільно з експертами розробили продукти, що дозволяють досягти бажаного результату без додаткових витрат, а саме:
• екопорошок для білих речей;
• екопорошок для кольорових речей;
• плямовивідник-підсилювач дії порошку для низькотемпературної прання (до 40 °C);
• плямовивідник-підсилювач дії порошку для високотемпературної прання (вище 40 °С).

Нові порошки і засоби для усунення плям Amrita Home:
• високоефективні й у той же час нешкідливі для здоров'я людини і природи за рахунок вмісту тільки натуральних активних речовин;
• безпечні для людей з чутливою шкірою та схильних до алергій, тому що не містять хімічних речовин, здатних викликати побічні ефекти, а саме синтетичних ПАР, фосфатів, цеолітів і хлору;
• економні за рахунок цільового використання, чого неможливо досягти застосовуючи універсальні засоби. Кожен окремий продукт спрямований на вирішення конкретних завдань: прання кольорових або білих тканин, при високих або низьких температурах;
• не шкодять структурі тканини: не осідають і не накопичуються на її волокнах, білі речі після прання не мають «сірого нальоту», кольорові тканини не знебарвлюються, зберігають «соковитість» кольору;
• дбайливо ставляться до побутової техніки, тому продуманий склад порошків захищає її від накипу;
• забезпечують гігієнічність - дезінфікують речі і захищають від запаху «злежування».

Нагадуємо, що всі новинки, які вийдуть в період до 28 лютого 2013 року також братимуть участь у «Зимовій акції 2012-2013». Чекайте на появу нових продуктів вже цієї зими, слідкуйте за анонсами на сайті!


RUS


Новинки продукции следующего сезона!

Новинки продукции следующего сезона!

На Новогодней Лидерской конференции «Амрита» – вперед в будущее!» (16 декабря 2012 г., Киев) Директор по продукту Инна Бубнова порадовала участников  информацией о значительном расширении продуктового ассортимента Компании сразу в четырех направлениях – Health, Nutrition, Beauty и Home. Более подробно остановившись на применении новых технологий производства продукции «Амрита» в направлении продуктов для здоровья (Health) и безопасной чистоты (Home).

«Экстракты, которые используются для изготовления продукции направления Amrita Health, производятся экспресс-методом с использованием вакуума, что позволяет сохранить максимальную биологическую активность действующих веществ, извлеченных из лекарственных растений,– рассказала Инна Бубнова. – Это гарантирует высокое качество экстрактов, которые получаются в легкоусвояемой форме, это значит, что они имеют высокую степень всасываемости и быстродействия на организм человека».

В процессе производства продуктов для здоровья, которые Члены Клуба смогут оценить уже этой зимой, используется технология влажного гранулирования, которая позволяет равномерно распределить натуральные экстракты лекарственных растений по поверхности мелко измельченного порошка лактозы. Такая технология обеспечивает точность дозировки экстрактов в готовой таблетке!

Благодаря совместной работе специалистов отдела продуктового маркетинга с научными консультантами все новинки Компании имеют научно обоснованный и сбалансированный состав, что обеспечивает синергизм действия биологически активных веществ, входящих в составы новых диетических добавок.

Многие полезные вещества в растениях являются липофильными, то есть растворяются в жирах. В ассортименте Компании вскоре появятся пять продуктов – экстракты лекарственных трав на масляной основе, благодаря чему они оказывают свои целебное действие быстрее и эффективнее, при этом даря еще и удовольствие от вкуса натуральных растительных масел.

Новые технологии производства и инновации в разработке затронули также направление безопасной чистоты Amrita Home. Инна Бубнова анонсировала выход серии товаров для «умной стирки» в линейке Home.

Внимательно изучив все проблемы, с которыми сталкивается потребитель в процессе стирки, специалисты Компании совместно с экспертами разработали продукты, позволяющие достичь желаемого результата без дополнительных затрат, а именно:
• экопорошок для белых вещей;
• экопорошок для цветных вещей;
• пятновыводитель-усилитель действия порошка для низкотемпературной стирки (до 40 °C);
• пятновыводитель-усилитель действия порошка для высокотемпературной стирки (выше 40 °С).

Новые порошки и пятновыводители Amrita Home:
• высокоэффективны и в то же время безвредны для здоровья человека и природы за счет содержания только натуральных активных веществ;
• безопасны для людей с чувствительной кожей и склонных к аллергиям, т.к. не содержат химических веществ, способных вызвать побочные эффекты, а именно синтетических ПАВ, фосфатов, цеолитов и хлора;
• экономны за счет целевого использования, чего невозможно достичь применяя универсальные средства. Каждый отдельный продукт направлен на решение конкретных задач: стирка цветных или белых тканей, при высоких или низких температурах;
• не вредят структуре ткани: не оседают и не накапливаются на ее волокнах, белые вещи после стирки не имеют «серого налета», цветные ткани не обесцвечиваются, сохраняют «сочность» цвета;
• бережно относятся к бытовой технике, т.к. продуманный состав порошков защищает ее от накипи;
• обеспечивают гигиеничность – дезинфицируют вещи и защищают от запаха «слеживания».

Напоминаем, что все новинки, которые выйдут в период до 28 февраля 2013 года также будут участвовать в «Зимней акции 2012–2013». Ожидайте появление новых продуктов уже этой зимой, следите за анонсами на сайте!

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1145
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: