з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
На Волині пройшов Осінній Лідерський семінар «Компанія «Амріта» – територія благополуччя»

На Волині пройшов Осінній Лідерський семінар «Компанія «Амріта» – територія благополуччя»

26-27 жовтня у с. Зимне Володимир-Волинського району Волинської області пройшов Осінній Лідерський семінар під мотивуючою лідерською назвою «Компанія «Амріта» – територія благополуччя». На семінар прибули 35 активних дієвих Лідерів з різних куточків Західної України.

Семінар розпочався з презентації продакт-менеджера напряму Nutrition Вероніки Пасічник «Як покращити якість свого життя, використовуючи продукти функціонального харчування Компанії «Амріта». Про максимум користі преміальних олій «Амріта» розповіла Срібний директор, валеолог Емілія Данилюк. У своїй презентації Смарагдовий директор Тетяна Павловська акцентувала увагу Лідерів на тому, що піклуючись про чистоту оселі потрібно пам’ятати про здоров’я. Про  найважливіші моменти життя разом с Екопродукцією «Амріта» розповіла Рубіновий директор Лариса Калін.

Далі учасники переглянули відеоролик за участю лікаря вищої категорії Наталії Великої на тему: «Фітопродукти – сучасний тренд чи сучасне рішення?». Лікар вищої категорії Елеонора Губарь розказала з власного практичного досвіду про використання унікальних фітопродуктів комплексної дії з асортименту Компанії «Амріта». Рубіновий директор Тетяна Шелеп провела майстер-клас, демонструючи унікальність та ефективність косметики amrita® та «Шанталь»®.

Далі Лідери взяли участь у марафоні по продукції «Чому мені легко і просто пропонувати продукцію Компанії «Амріта». Під час виступів активно використовувались матеріали Другої науково-практичної медичної конференції Компанії «Амріта», яка проходила в рамках теми «Чотири еконапрямки продукції Компанії «Амріта» для здорового майбутнього». Матеріал легко сприймався, адже чергувались відео, демонстрація слайдів та виступи. Ввечері учасників чекав інтегруючий тренінг від Світлани Єрьоміної, який подарував чудову можливість в гумористичній формі відтворити основні події дня.

Другий день учасників семінару розпочався з ранкових годин духовності на території стародавнього жіночого монастиря, розташованого у с. Зимне.

Далі стартували майстер-класи від досвідчених Лідерів про можливості і перспективи розвитку разом із Компанією «Амріта». Золотий директор Марина Циренщикова зупинилася на ефективних комунікаціях, про побудову бізнесу з Компанією «Амріта» та програму «Цілься в 10» розповіли Рубіновий директор Лариса Калін та Смарагдовий директор Тетяна Павловська. Менеджер маркетингових проектів Денис Китаєв та бізнес-тренер Світлана Єрьоміна провели інтерактив для кращого засвоєння програми «Цілься в 10».

Золотий директор Оксана Корнеляк зупинилась на перших кроках разом з Компанією «Амріта» та важливій ролі спонсора-адвоката. Хочеться відмітити жваве обговорення виступів слухачами. Це було цікаво і потрібно, адже викликало бажання змінюватись і змінювати. Семінар завершився марафоном історій успіху Лідерів: в учасників Семінару була чудова можливість поспілкуватись, поділитись напрацюваннями, озвучити свої ідеї, ще більше згуртуватись, подружитись. І ще одна прекрасна можливість духовно збагатитись, відновити втрачену душевну рівновагу і спокій, насолодитись прекрасними краєвидами і поринути в минуле в одному з найдавніших куточків світу. До зустрічі на наступному лідерському семінарі!

Смарагдовий директор Компанії «Амріта», організатор заходу Тетяна Павловська: «Хочу подякувати особисто Андрію Віннику, Марині Темченко, Світлані Титаренко за підтримку і допомогу в організації і проведенні нашого семінару. Дякую за те, що підтримуєте наші ідеї, створюєте умови для їх здійснення, спонукаєте до подальшої творчості і мотивуєте на успіх нашу команду.

Ще дуже хочеться із словами теплої подяки звернутись до Світлани Єрьоміної, Дениса Китаєва і Вероніки Пасічник, які були учасниками нашої зустрічі і приклали багато зусиль, енергії і творчості, щоб семінар пройшов цікаво і з користю для всіх присутніх.

Дякую Компанії «Амріта» за можливість переживати такі чудові і душевні моменти разом із своїми друзями і однодумцями».


RUS


На Волыни прошел Осенний Лидерский семинар «Компания «Амрита» – территория благополучия»

На Волыни прошел Осенний Лидерский семинар «Компания «Амрита» – территория благополучия»

26-27 октября в с. Зимнее Владимир-Волынского района Волынской области прошел Осенний Лидерский семинар под мотивирующим лидерским названием «Компания «Амрита» – территория благополучия». На семинар прибыли 35 активных Лидеров из разных уголков Западной Украины.

Семинар начался с презентации продакт-менеджера направления Nutrition Вероники Пасечник «Как улучшить качество своей жизни, используя продукты функционального питания Компании «Амрита». О максимуме пользы премиальных масел «Амрита» рассказала Серебряный директор, валеолог Эмилия Данилюк. В своей презентации Изумрудный директор Татьяна Павловская акцентировала внимание Лидеров на том, что заботясь о чистоте в доме нужно всегда помнить о здоровье. О важных моментах жизни вместе с экопродукцией «Амриты» рассказала Рубиновый директор Лариса Калин.

Далее участники посмотрели видеоролик с участием врача высшей категории Натальи Великой на тему: «Фитопродукты – современный тренд или современное решение?». Врач высшей категории Элеонора Губарь рассказала из собственного практического опыта об использовании уникальных фитопродуктов комплексного действия Компании «Амрита». Рубиновый директор Татьяна Шелеп провела мастер-класс, демонстрируя уникальность и эффективность косметики amrita® и «Шанталь»®.

Далее Лидеры приняли участие в марафоне по продукции «Почему мне легко и просто предлагать продукцию Компании« Амрита». Во время выступлений активно использовались материалы Второй научно-практической медицинской конференции Компании «Амрита», которая проходила в рамках темы «Четыре эконаправления продукции Компании «Амрита» для здорового будущего». Материал легко воспринимался, ведь чередовались видео, демонстрация слайдов и выступления. Вечером участников ждал интегрирующий тренинг от Светланы Ереминой, который подарил прекрасную возможность в юмористической форме воспроизвести основные события дня.

Второй день участников семинара начался с утренних часов духовности на территории древнего женского монастыря, расположенного в с. Зимнее.

Далее стартовали мастер-классы от опытных Лидеров о возможностях и перспективах развития вместе с Компанией «Амрита». Золотой директор Марина Циренщикова остановилась на эффективных коммуникациях, о построении бизнеса с Компанией «Амрита» и программе «Целься в 10» рассказали Рубиновый директор Лариса Калин и Изумрудный директор Татьяна Павловская. Менеджер маркетинговых проектов Денис Китаев и бизнес-тренер Светлана Еремина провели интерактив для лучшего усвоения программы «Целься в 10».

Золотой директор Оксана Корнеляк остановилась на первых шагах вместе с Компанией «Амрита» и важной роли спонсора-адвоката. Хочется отметить активное обсуждение выступлений слушателями. Это было интересно и познавательно, ведь вызывало желание меняться и менять. Семинар завершился марафоном историй успеха Лидеров: у участников семинара была прекрасная возможность пообщаться, поделиться наработками, озвучить свои идеи, еще больше сплотиться, подружиться. И еще одна прекрасная возможность духовно обогатиться, восстановить утраченное душевное равновесие и покой, насладиться прекрасными пейзажами и окунуться в прошлое в одном из древнейших уголков мира. До встречи на следующем лидерском семинаре!

Изумрудный директор Компании «Амрита», организатор мероприятия Татьяна Павловская: «Хочу поблагодарить лично Андрея Винника, Марину Темченко, Светлану Титаренко за поддержку и помощь в организации и проведении нашего семинара. Спасибо за то, что поддерживаете наши идеи, создаете условия для их осуществления, мотивируете к дальнейшему творчеству и успеху нашей команды.

Еще очень хочется со словами теплой благодарности обратиться к Светлане Ереминой, Денису Китаеву и Веронике Пасечник, которые были участниками нашей встречи и приложили много усилий, энергии и творчества, чтобы семинар прошел интересно и с пользой для всех присутствующих.

Спасибо Компании «Амрита» за возможность переживать такие замечательные и душевные моменты вместе со своими друзьями и единомышленниками».

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1341
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: