з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
На Форумі ключових Бізнес-партнерів узгоджені нові інструменти для розвитку і зростання бізнесу

На Форумі ключових Бізнес-партнерів узгоджені нові інструменти для розвитку і зростання бізнесу

З 9 по 11 липня 2013 року в заміському комплексі Пуща Лісова пройшло ексклюзивний захід – Форум ключових Бізнес-партнерів Компанії «Амріта», на якому були присутні ключові Лідери і керівництво Компанії.

На Форумі ключових Бізнес-партнерів обговорювалися тенденції світового та українського ринку прямих продажів, в рамках цих тенденцій були визначені цілі і завдання Компанії на найближчі 3 роки, а також узгоджені спільні дії для досягнення поставлених цілей.

Ключова ідея Форуму: «Допомагаючи іншим ставати успішними – ми самі стаємо успішними». Ця ідея і дружна, активна і натхненна атмосфера дозволили плідно попрацювати протягом трьох днів зустрічі та погодити нові бізнес-інструменти для розвитку і зростання бізнесу:

Розроблені інструменти, безумовно, будуть корисні для Лідерів, які були присутні на Форумі, а також для їх ключових партнерів. Були узгоджені спільні дії з пошуку і розвитку успішних людей в Компанії для досягнення поставлених бізнес-цілей.

При цьому прийнято рішення ввести в практику проведення таких зустрічей у форматі Амріта ТОП-Клубу. Ця перша зустріч учасників дозволила виробити критерії входу в ТОП-Клуб, а також визначити періодичність зустрічей (зараз – щокварталу) і формат співпраці.

Відгук про Форум Смарагдового директора Компанії «Амріта» Тетяни Павловської: «Хочу поділитись своїми враженнями, емоціями і думками після нашого Форуму. Досить часто я буваю в ситуації, коли не вистачає знань, вмінь і навиків, коли постає питання «Що ж далі я маю робити?», «Чому мій бізнес не розвивається так швидко, як я запланувала?», «Що мені треба змінити і як змінитись самій, щоб отримати кращий результат і щоб в Команді з’являлись нові самостійні Лідери?».

І ось ця зустріч як початок відповіді на мої питання. Велике спасибі авторам ідеї створення Амріта ТОП-Клубу. Це дуже вчасно, актуально і доречно. Щоб вчити когось, треба самому бути підготовленим, обізнаним, навченим.

Зустріч була дуже продуктивною, корисною і наповненою позитивом. Це була дійсно взаємодія теорії і практики. Лідери ділились цінним досвідом, працівники Компанії доповнювали це правильними знаннями. Дякуючи мудрості і компетентності Андрія Вінника, Сергія Кожарова, Дениса, Єгора і Світлани знання вимальовувались в готові методики, які можна легко запам’ятати, відтворити, передати іншим і впровадити в нашу практичну діяльність. Цінними і по-новому звучали блоки про продукцію від Інни Бубнової і детальний аналіз дистриб’юторської діяльності, що провела Тетяна Альохіна.

Працівники Компанії продемонстрували нам, Лідерам, прекрасну модель командної взаємодії. Кожна хвилина зустрічі була наповнена користю і додавала позитивних емоцій. Після таких зустрічей хочеться ДІЯТИ, ШУКАТИ однодумців і запалювати їх бажанням приєднуватись до нашого способу життя, способу мислення і способу дії, щоб з кожним днем збільшувати наше товариство здорових і успішних людей».


RUS


На Форуме ключевых Бизнес-партнеров согласованы новые инструменты для развития и роста бизнеса

На Форуме ключевых Бизнес-партнеров согласованы новые инструменты для развития и роста бизнеса

С 9 по 11 июля 2013 года в загородном комплексе Пуща Лесная прошло эксклюзивное мероприятие – Форум ключевых Бизнес-партнеров Компании «Амрита», на котором присутствовали ключевые Лидеры и руководство Компании.

На Форуме ключевых Бизнес-партнеров обсуждались тенденции мирового и украинского рынка прямых продаж, в рамках этих тенденций были определены цели и задачи Компании на ближайшие 3 года, а также согласованы совместные действия для достижения поставленных целей.

Ключевая идея Форума: «Помогая другим становиться успешными – мы сами становимся успешными». Эта идея и дружная, активная и вдохновленная атмосфера позволили плодотворно потрудиться в течение трех дней встречи и согласовать новые бизнес-инструменты для развития и роста бизнеса:

Разработанные инструменты, безусловно, будут полезны для Лидеров, которые присутствовали на Форуме, а также для их ключевых партнеров. Были согласованы совместные действия по поиску и развитию успешных людей в Компании для достижения поставленных бизнес-целей.

При этом принято решение ввести в практику проведение таких встреч в формате Амрита ТОП-Клуба. Эта первая встреча участников позволила выработать критерии входа в ТОП-Клуб, а также определить периодичность встреч (сейчас – ежеквартально) и формат сотрудничества.

Отзыв о Форуме Изумрудного директора Компании «Амрита» Татьяны Павловской:
«Хочу поделиться своими впечатлениями, эмоциями и мыслями после нашего Форума. Довольно часто я бываю в ситуации, когда не хватает знаний, умений и навыков, когда встает вопрос «Что же дальше мне делать?», «Почему мой бизнес не развивается так быстро, как я запланировала?», «Что мне нужно изменить и как измениться самой, чтобы получить лучший результат и чтобы в Команде появлялись новые самостоятельные Лидеры?».

И вот эта встреча как начало ответа на мои вопросы. Большое спасибо авторам идеи создания Амрита ТОП-Клуба. Это очень своевременно, актуально и уместно. Чтобы учить кого-то, надо самому быть подготовленным, образованным, умудренным.

Встреча была очень продуктивной, полезной и наполненной позитивом. Это была действительно взаимодействие теории и практики. Лидеры делились ценным опытом, работники Компании дополняли это правильными знаниями. Благодаря мудрости и компетентности Андрея Винника, Сергея Кожарова, Дениса, Егора и Светланы знания вырисовывались в готовые методики, которые можно легко запомнить, воспроизвести, передать другим и внедрить в нашу практическую деятельность. Ценными и по-новому звучали блоки о продукции от Инны Бубновой и детальный анализ дистрибьюторской деятельности, который провела Татьяна Алехина.

Работники Компании продемонстрировали нам, Лидерам, прекрасную модель командного взаимодействия. Каждая минута встречи была наполнена пользой и добавляла положительных эмоций. После таких встреч хочется ДЕЙСТВОВАТЬ, НАЙТИ единомышленников и зажигать их желанию присоединяться к нашему образу жизни, образа мышления и образа действия, чтобы с каждым днем ​​увеличивать наше общество здоровых и успешных людей».

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2090
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: